De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie OHSAS 18001. OHSAS 18001 - in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie OHSAS 18001. OHSAS 18001 - in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie OHSAS 18001

2 OHSAS 18001 - in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational Health en Safety Assessment Series. OSHAS 18001 richt zich op arbogevaren en risico’s die verband houden met de activiteiten van een organisatie.

3 OSHAS 18001 – Arbomanagement Wat de organisatie doet om: –de arbogevaren en risico’s als gevolg van haar activiteiten te minimaliseren; –te voldoen aan de van toepassing zijnde arbowetgeving; –continue verbetering van haar arboprestaties te realiseren.

4 Indeling OHSAS 18001 Arbobeleid Planning Implementatie en uitvoering Controle en corrigerende maatregelen Directie beoordeling Continue verbetering

5 Managementsysteem Evenals ISO 9001 en ISO 14001 is OHSAS 18001 een Managementsysteem Standaard. "Managementsysteem" refereert aan de wijze waarop de organisatie haar processen beheerst die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgen.

6 OSHAS 18001 – Arbomanagement Kenmerkend voor een managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus. Eisen betreffende invulling van de ‘plan-do-check-act’ cyclus en resultaten van het managementsysteem.

7 Verantwoordelijkheid van het Management meten, analyseren, verbeteren Management van middelen Klanten wensen Resultaat Levering Producten/ diensten Arbo-Managementsysteem voor continue verbetering Plan Do Check Act Het OSHAS 18001 model voor het managementsysteem: Operationele activiteiten OutputInput

8 Verantwoordelijkheid van het Management Algemene eisen Arbobeleid Doelstellingen en programma's Middelen, taakverdeling, toerekenbaarheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheid Directiebeoordeling Topmanagement moet zich eigenaar weten van het management systeem en in woord en daad laten zien dat de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en omgeving belangrijk zijn Management Verantwoordelijkheid

9 Management van middelen Wettelijke en andere eisen Bekwaamheid, training en bewustzijn Communicatie, participatie en overleg Documentatie Beheersing van documentatie Geen enkel managementsysteem kan effectief zijn, als er niet gezorgd wordt voor de noodzakelijke middelen. Management van middelen

10 Operationele activiteiten Gebaseerd op het gedefinieerde beleid, en doelstellingen en de benodigde middelen de noodzakelijke processen van het gedocumenteerde veiligheids- en gezondheidssysteem implementeren. Planning voor identificatie van gevaren, risicobeoordelingen en risicobeheersing Beheersing van werkzaamheden Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties Operationele activiteiten

11 Meten, analyseren en verbeteren Prestatiemeting en monitoring Beoordeling van de naleving Onderzoek van incidenten, afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen Beheersing van registraties Interne Audit Om te kunnen verbeteren zal er gemeten moeten worden.

12 Voordelen van OHSAS 18001 Voorziet de organisatie van gereedschap om hun arboaspecten te beheersen en hun arboprestaties te verbeteren. –randvoorwaarde voor goede arbeidsprestaties –ontbreken van een goed arbobeleid heeft uiteindelijk financiële risico's –borgt de kwaliteit en actualiteit van de RI&E en de uitvoering van het plan van aanpak –voorkomt dat de RI&E een papieren tijger wordt.

13 Vergelijking OSHAS 18001 en VCA OHSAS 18001VCA OHSAS 18001 is een norm voor een management- systeem gebaseerd op de PDCA cyclus met als doel verbetering en voldoen aan wet en regelgeving VCA is een checklist gericht op de aanwezigheid van bepaalde maatregelen Organisatie bepaalt zelf op basis van risico-inventarisatie- en-evaluatie doelstellingen en maatregelen om deze te realiseren Organisatie heeft minder vrijheid in het stellen van prioriteiten omdat bepaalde onderwerpen/maatregelen volgen uit de checklist

14 Vergelijking OSHAS 18001 en VCA OHSAS 18001VCA Scope is arbeidsomstandigheden (inclusief welzijn) en veiligheid Scope is veiligheid, gezondheid en milieu Toepasbaar voor elke soort organisatie (profit, non-profit, dienstverlening, industrie) Vooral voor aan de bouw/constructie gerelateerde bedrijven. Internationaal toegepastVooral in Nederland Voor alle organisaties is de norm gelijk Er bestaan meerdere niveaus en diploma’s/certificaten

15 Vergelijking OSHAS 18001 en VCA OHSAS 18001VCA Organisatie bepaalt zelf welke kennis/opleiding medewerkers moeten hebben om geformuleerde doelstellingen te realiseren. Medewerkers moeten minimaal een VCA-opleiding hebben afgerond. Stelt eisen aan de organisatie in het geheel. Organisatie bepaalt zelf de vertaalslag naar afdelingen, opdrachten etc. Stelt naast eisen voor de organisatie ook eisen op het niveau van opdrachten die de organisatie uitvoert.


Download ppt "Introductie OHSAS 18001. OHSAS 18001 - in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de."

Verwante presentaties


Ads door Google