De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkagenda budget jeugdhulp vanaf 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkagenda budget jeugdhulp vanaf 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Werkagenda budget jeugdhulp vanaf 2015
Informatie voor overleg met werkgroep zorgaanbieders op 14 januari 2014

2 Opdracht Zorg voor inzicht en duidelijkheid over het budget jeugdhulp dat de individuele gemeenten in Drenthe ter beschikking staat vanaf 2015 Risico’s Objectieve verdeelmodel Afwijkende zorgconsumptie Ontoereikende middelen om aan verplichtingen te kunnen voldoen (vanuit principe dat transitie budgettair neutraal moet kunnen verlopen) Onvoldoende inzicht in werkelijke kosten (Ziektekostenverzekering en AWBZ) Historische verdeling kosten jeugdhulp geeft weinig aanknopingspunten voor evenredige kostenverdeling tussen gemeenten Omvang PGB budget

3 Cijfers

4 Acties Gesprekken met ministerie over opbouw budget jeugdhulp
Betrokken zijn controllers vanuit zorgaanbieders. Voor Drenthe is afspraak dat er een probleemverkenning komt (actie kwartiermaker) en dat er medio januari een vervolggesprek wordt gevoerd om acties (lobby c.s.) uit te zetten Uitvraag aan zorgaanbieders over hun gedeclareerde kosten Brief aan de twaalf grootste aanbieders is laatste werkweek van december verzonden; opleveren gegevens uiterlijk 24 januari 2014 Onderzoek naar verklaringen voor huidige zorgconsumptie Opdracht namens twee regio’s aan Interval, Breuer Institute en PIONN. Opleverdatum onderzoek februari Begeleidingsgroep met kwartiermaker. Opdracht levert naast analyse ook risico inventarisatie op

5 Acties (vervolg) Gemeentelijke financials betrokken ( 8 januari 2014)
Controllers c.s. zorgaanbieders betrokken (14 januari 2014)

6 Werkstructuur opdracht
Bestuurlijk trekker en kwartiermaker Ambtelijke werkgroep Onderzoeksopdracht Overleg zorgaanbieders

7 Organogram Drentse pilot
Algemeen bestuurlijk overleg Werkgroep transformatie Werkstructuur bij opdrachten

8 Gerelateerde vraagstukken
Vanuit inkoop perspectief Risicoverdeling tussen gemeenten en zorgaanbieders Wijze waarop budgetbeheersing ingevuld gaat worden Met betrekking tot gezamenlijkheid tussen gemeenten Verrekening systematiek (huidig en o.b.v. objectieve verdeelcriteria) Vanuit het vastgestelde RTA Voorstellen over passende financiële prikkels Een bonus – malus regeling voor aanbieders zodat een al dan niet succesvol verlopende behandeling kan worden beloond/gestraft

9 Proces Communicatie en informatieverstrekking
Binnen de projectstructuur Binnen de eigen organisatie

10 Planning 1 april 2014 is een feitelijke deadline, maar …….
Perspectief verdeelmodel Perspectief gemeenteraadsverkiezingen


Download ppt "Werkagenda budget jeugdhulp vanaf 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google