De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie 2 gemeentelijke financials Bijeenkomst 23 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie 2 gemeentelijke financials Bijeenkomst 23 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie 2 gemeentelijke financials Bijeenkomst 23 januari 2014

2 Uitgangspunten  Budget dat via de doeluitkering sociaal beleid naar gemeenten komt, is een taakstellend budget  Verdeelmodel heeft een houdbaarheidsdatum die overeenkomt met de looptijd van het Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg van de regio Drenthe (2015 en 2016)

3 Kosten verdeelmodel (1)  Sluit aan bij de indeling in interventieniveaus  Assen: maak onderscheid in (boven)regionale functies, sub regionale en lokale functies  Geen onnodige overhead of verrekensystematiek  Assen: die systematiek is wel nodig voor regionale functies: voorstel is vangnetregeling (vooraf inleggen en achteraf afrekenen op basis van P maal Q)  Meppel-Westerveld: wij willen per zorgaanbod gebruik per gemeente inzichtelijk hebben  Er moet een prikkel worden ingebouwd om te investeren in het voorliggende veld

4 Kosten verdeelmodel (2)  Houd het model simpel  (Boven) regionale jeugdhulp via solidariteitsprincipe  Tynaarlo: met afspraken over “indicering”  Meppel-Westerveld: kies voor functiegerichte financiering  Hoogeveen: interventieniveaus 5 en 6 afrekenen op basis van werkelijk gebruik  Emmen: beperk solidariteit tot interventies op niveau 7 en 8 en laat ook voor deze zwaardere zorg een deel via profijtbeginsel bijdragen  Sub regionale en lokale jeugdhulp door individuele contractueringafspraken door individuele gemeente c.q. de sub regio  Tynaarlo: kunnen de kosten voor lokale of sub regionale jeugdhulp wel worden onderscheiden binnen het sociaal fonds?

5 Sociaal deelfonds  Assen:  We spreken af dat we allemaal een aantal jaren het aandeel jeugdhulp oormerken  Emmen:  We kiezen voor lokale verevening binnen het sociaal deelfonds

6 Marktordening  Meppel-Westerveld  Nieuwe klanten worden niet automatisch bij Drentse aanbieders geplaatst

7 Cijfers

8 Nog gedetailleerder cijfers  Jeugdhulp  Verblijf€ 8.000.000  Pleegzorg € 7.000.000  Dagbehandeling € 6.000.000  Ambulant € 6.500.000  2 e lijns GGZ  Intramuraal € 9.000.000  AWBZ  Intramuraal € 12.000.000

9 Vragen  Wat is de prikkel voor versterking voorliggende veld?  Hoe ziet verdeelsystematiek er op hoofdlijnen uit?  Wat doen we met onverklaarbare verschillen opbouw budget jeugdhulp?  Experts inkoop opteren voor prestatiegericht bekostigingsmodel!

10 Resumé  Wat zijn de concrete voorstellen die namens ons kunnen worden voorgelegd


Download ppt "Werksessie 2 gemeentelijke financials Bijeenkomst 23 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google