De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roy Smits Marcel v/d Berg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roy Smits Marcel v/d Berg"— Transcript van de presentatie:

1 Roy Smits Marcel v/d Berg
Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Ruimte en Water Kaderrichtlijn Water op weg naar actualisatie van Stroomgebiedbeheerplannen in Motivering in factsheet Roy Smits Marcel v/d Berg

2 SGBP 2015 Stroomgebiedbeheerplannen 2015 Anders dan in 2009
Evaluatie Minder papier Doorontwikkelen instrumenten (factsheets) Meer gestandaardiseerd (IHW) Mean and lean, SGBP: Reportingsheets (+) WB: factsheets Ministerie van Infrastructuur en Milieu 21 juni 2012

3 Waar staan we nu Nu: Verder: Resultaten: Inspraak december 2014
Gebiedsprocessen 2013 Verder: De planning, ‘spoorboekje’ (brief minister ‘Schoon Water en KRW planning”). Resultaten: Goede factsheets Inspraak december 2014 factsheets, onderdeel regionale plannen

4 Factsheets Doel vanuit het Rijk: Inzamelen van informatie voor SGBP
Totalen maatregelen Toestandsbeoordelingen (toetsing) Verantwoorden dat KRW is gevolgd Blueprint Afspraken met Brussel Karakter Factsheets: technisch – juridisch 1200 pagina’s voor Rijnwest Waterbeheerders maken factsheets IHW levert instrumenten DGRW / CNS doet Check

5 Planning SGBP, Traject van twee jaar
2016 Reportingsheets naar Brussel December 2015, vaststelling SGBP Mei 2015 – December 2015 Wijzigingen Bestuurlijk traject richting Ministerraad December 2014 – mei 2015 Inspraak Mei 2014 – november 2014 Bestuurlijke vaststelling regionale gegevens Ontwerp SGBP April 2014, ambtelijke factsheets!!

6 Planning ambtelijke factsheets
29 november 2013, geografische gegevens (zoals waterlichaam begrenzing) en “nieuwe doelen) nodig voor toestandbepaling 31 januari 2014 Aanleveren toestandsbepaling oppervlaktewater (start dec –jan) 28 februari 2014 Nieuwe maatregelprogramma’s (ambtelijk) Voortgang maatregelen 90 procent versie teksten 10 maart 2014, factsheets worden vanuit IHW toegezonden 25 april, laatste mogelijkheid tot ambtelijke wijzigingen

7 Factsheets, inhoud Focus deze ochtend Verantwoorden dat KRW is gevolgd
Zie dit als een startpunt Exemptions Brussel begrijpt niet waarom Nederland zoveel exemptions heeft Duiken we? Goede motivaties Deze ochtend, korte workshop

8 Workshop Is ook voor CSN een zoektocht!
Twee opdrachten (doe er in ieder geval 1) Motivatie status sterk veranderd Motivatie, toestand biologie Is ook voor CSN een zoektocht! Info Beschrijving workshop Voorbeeld factsheet CSN Instructie factsheet Factsheet HDSR, ter verbetering Groepjes van 4 personen

9 Bedankt voor de aandacht!
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 21 juni 2012


Download ppt "Roy Smits Marcel v/d Berg"

Verwante presentaties


Ads door Google