De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Ede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Ede."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Ede

2 Film

3 Huidige Wmo Hulpmiddelen kunnen gericht zijn op wonen, verplaatsen en ontmoeten Vervoer bijvoorbeeld Regiotaxi Hulp bij huishouden heeft gemeente contracten afgesloten Veel voorzieningen huurt de gemeente voor u; onderhoud is geregeld

4 Nieuwe WMO Waar gaat het om: Begeleiding en geen verzorging/verpleging
Dagbesteding, individuele begeleiding, logeeropvang, kort verblijf, vervoer, beschermd wonen. Verschillende doelgroepen. 2015 is een overgangsjaar

5 Continuïteit van zorg Wat betekenen de veranderingen voor u?
Indicaties lopen door tot uiterlijk 31 december 2015 Als uw indicatie afloopt en u hebt nog langer zorg of ondersteuning nodig dan volgt er een gesprek, het maatwerkgesprek. Blijkt uit het maatwerkgesprek dat u professionele ondersteuning nodig heeft, dan ontvangt u een nieuw ondersteuningsaanbod in de vorm van een beschikking.

6 Huishoudelijke Hulp Vanaf 2015: bezuiniging van 40%
Maximaal aantal uren per beschikking (maatwerk), indien nodig extra uren (hardheidsclausule) Vanaf 2017: nieuw, sober, maar duurzaam aanbod HH. In Relatie met ondersteuning en begeleiding.

7 Huishoudelijke hulp toelage
Doel: extra budget vanuit VWS voor behoud arbeidsplaatsen 2015 en 2016 Plan vanuit gemeente Ede ingediend en gehonoreerd (1,7 mln.) 1 uur HH extra voor cliënten, 2 uur voor mantelzorgers Behoud van 135 arbeidsplaatsen

8 PGB Als individuele ondersteuning nodig is, ontvangt u dit in natura of u kunt kiezen voor een pgb, ook in 2015. Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt inkopen en organiseren. U kunt hiervoor kiezen als u andere ondersteuning wilt dan wat in het gemeentelijk aanbod zit. Nieuw is dat de gemeente het geld betaalt aan de SVB; de SVB betaalt uw zorgverlener.

9 Eigen bijdrage In 2015 geen korting van 33% meer op de eigen bijdrage.
De eigen bijdrage wordt wel op zelfde manier vastgesteld als dit jaar. U betaalt nooit meer dan wat iets kost. U betaalt nooit meer dan op basis van uw inkomen, ongeacht de hoeveelheid ondersteuning die u heeft. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt een factuur. Meer info en een proefberekening maken:

10 Overgangsjaar eigen bijdrage
Wat is/wordt afgeschaft CER, (Compensatie eigen risico) WTCG, Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten Categoriale bijzondere bijstand. Oplossing 2015: Collectieve ziektenkostenverzekering (Menzis)

11 Waar kan iemand terecht met een ondersteuningsvraag?
‘Olifantenpaadjes’: aansluiten bij bestaande routes Gemeente, sociaal team, soms aanbieders zelf Sociaal team als sprake van meerdere problemen financiële, sociale of psychische problemen, knelpunten op vlak huisvesting of dagbesteding enz.

12 Toeleiding Meerdere toegangen maar gelijke werkwijze Brede screening
Verdere vraagverheldering en vraaganalyse (3D en gezinsbreed) Verkennen eigen mogelijkheden en die in omgeving Oplossingsgericht plan van aanpak, voor alle problemen, samen met hulpvrager

13 Inzet netwerk / vrijwilligers
In plan van aanpak aandacht voor eigen mogelijkheden, netwerk, inzet vrijwilligers en algemene voorzieningen Waar nodig aanvullende professionele ondersteuning Iemand met een ondersteuningsbehoefte kan vaak op ander terrein wat bieden Oog voor mensen in wijk, elkaar ondersteunen waar dat kan

14 Meer informatie Bel naar


Download ppt "Gemeente Ede."

Verwante presentaties


Ads door Google