De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Westerwoldse zorgmodel Door wethouder Lea van der Tuin Gemeente Bellingwedde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Westerwoldse zorgmodel Door wethouder Lea van der Tuin Gemeente Bellingwedde."— Transcript van de presentatie:

1 Het Westerwoldse zorgmodel Door wethouder Lea van der Tuin Gemeente Bellingwedde

2 Bellingwedde 9024 inwoners 660 cliënten Wmo 215 inwoners met WWB-uitkering 150 inwoners met WSW-indicatie NIEUW: 151 cliënten AWBZ-begeleiding per 1 januari 2015 NIEUW: 300 cliënten Jeugdhulp per 1 januari 2015

3 Bellingwedde zet in op lokale uitvoering Kansen om uitvoering te geven aan ondersteuningsbeleid dat dichtbij mensen staat en waar zoveel mogelijk lokaal wordt uitgevoerd Kansen voor (betere) vroegsignalering en het behalen van synergievoordelen door integraal te werken Kansen om regelingendruk op gezinnen te verminderen door te werken vanuit centrale regie

4 Doorgaan met gekanteld werken Kortingen en bezuiniging opvangen door budgetten te ontschotten Leefbaarheid stimuleren door de budgetten zoveel mogelijk lokaal te besteden Argumenten

5 Integrale visie op het Sociaal Domein Zo kin t ook Inrichtingsprincipes Eén gezin, één plan, één regisseur Enkelvoudig wat kan, meervoudig wat moet Voorzieningen en activiteiten worden lokaal uitgevoerd, tenzij

6 Proces In 2014 starten met de Wmo 2015 Cliëntgesprekken en nieuwe maatwerkarrangementen voor Lokale infrastructuur voor uitvoering van de Wmo in 2015 In de drie dorpskernen worden voorzieningen en activiteiten georganiseerd; natuurlijke zoek- en vindplaatsen in de eigen omgeving In de ‘architectuur’ van de Wmo wordt ook Jeugdhulp en Participatiewet geïmplementeerd Aansluiten bij de infrastructuur in de dorpskernen; deskundigheid wordt gedecentraliseerd Integrale visie op het Sociaal Domein Zo kin t ook

7

8 De Cliëntadviseur integraal en deskundig Enkelvoudig wat kan, meervoudig als het nodig is Cliënten worden in hun eigen omgeving gesproken, aan de keukentafel Ondersteuningsplan: Zo kin t ook Resultaatgericht, op basis van zelfredzaamheid Integrale regie Monitoring van het ondersteuningsplan

9 De uitvoering: aanbieders in hun kracht zetten Bestuurlijke aanbesteding van de taken in de Wmo 2015 Traditionele aanbesteding biedt niet voldoende mogelijkheden Resultaatgericht: geen voorzieningen, geen uren Aanbieders krijgen resultaatopdrachten: verbetering of behoud Gesloten financiering, risico’s beperken (Hoofd-)aanbieders krijgen een vast budget per dorpskern per jaar voor alle taken

10 De uitvoering: aanbieders in hun kracht zetten

11 Zorg voor fijnschaligheid: samen werken aan leefbaarheid In de dorpskernen wordt met de inwoners gewerkt aan de organisatie van ondersteuning ‘Wedde dat het lukt’: organisatie van integrale hulp vanuit de bevolking Maatschappelijk leven stimuleren in de dorpen Budgetten lokaal besteden: investeren in lokale infrastructuur Vrijwilligers, mantelzorgers en niet-professionele ondersteuning samenbrengen Algemene en collectieve voorzieningen zijn de haarvaten van de lokale samenleving

12

13 Het Westerwoldse zorgmodel Door wethouder Lea van der Tuin Gemeente Bellingwedde


Download ppt "Het Westerwoldse zorgmodel Door wethouder Lea van der Tuin Gemeente Bellingwedde."

Verwante presentaties


Ads door Google