De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 21 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 21 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 21 april 2015

2 Inhoud presentatie  Innovatiefonds  Voortgang werkgroepen ◦ maaltijdondersteuning en kindverzorging ◦ verzorgende begeleiding ◦ dagbesteding ouderen ◦ vervoer dagbesteding  Implementatie begeleiding ◦ omklappen ◦ factureren ◦ aanlevering CAK ◦ herbeoordeling sociale wijkteams  Beschermd wonen & HO 22

3 Innovatiefonds Leidse Regio (1)  Doel: innovatie van het ondersteuningsaanbod  Meetbaar resultaat voor klanten, aanbieders en/of gemeenten  Verandering in aanpak die overdraagbaar is  Eénmalige bijdrage in opstart-/projectkosten  Totaal beschikbaar budget 2015: € 300.000  Criteria: volledig overzicht komt op de site  Past binnen gemeentelijke beleid  In samenwerking met andere aanbieder(s)  Uitvoering in 2 e helft 2015 en/of 2016 3

4 Innovatiefonds Leidse Regio (2)  Werkwijze  Indienen projectvoorstel via mailbox BC; deadline 21 mei  Plaatsing voorstellen op de website BC  Bespreken projectvoorstellen op FOT van 2 juni a.s.  5 min. pitch + vragen/reacties/aanvullingen  Indienen aangepast voorstel via mailbox BC; deadline 17 juni  Bespreken projectvoorstellen op FOT 30 juni a.s.  Prioritering op advies van ambtelijke werkgroep BC  Groen licht voor definitieve subsidieaanvraag  Afhandeling subsidieaanvraag door gemeente Leiden i.s.m. ambtelijke werkgroep BC 4

5 Werkgroep Verzorgende Begeleiding Omvang van de doelgroep. Ter illustratie Leiden ZIN: ongeveer 25 personen. PGB: ongeveer 30 personen definitie & afgrenzing met de Zorgverzekeringswet Scheidslijn voor bestaande cliënten is op papier getrokken, namelijk eerste grondslag VG of PSY (en ZG). Gaat deels om forse indicaties. Definitie van PV Zwv = medisch of hoog risico op. Volgens Zorgkantoor gaat het bij PV in Wmo vaak om wat je zou kunnen noemen PV light, namelijk mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in hun verzorging zonder dat er sprake is van ernstige fysieke beperkingen. Aanbieders en gemeenten zouden daarom liever heldere definitie zien namelijk: medisch of fysiek niet in staat = Zvw. 5

6 Werkgroep Verzorgende Begeleiding Wmo zou dan moeten gaan om mensen die hun persoonlijke verzorging om psychische of verstandelijke niet aan kunnen, maar het wel fysiek zelf kunnen. Deze ondersteuning ligt ook veel meer in de lijn van begeleiding, dan verzorging. Verder: bestaan er verschillen tussen de WMO, WLZ en de Zorgverzekeringswet op het gebied van: ● eigen bijdrage van cliënten; ● 24-uurs toezicht/zorgbehoefte onder de WLZ; en ● benodigde deskundigheid. 6

7 Werkgroep Verzorgende Begeleiding Naamstelling Het woord begeleiding moet blijven (en dus geen verzorging), want dan is het duidelijk dat het de WMO betreft en niet de Zorgverzekeringswet  verzorgende begeleiding of zorgbegeleiding? Tariefstelling Op basis van de gevallen die de Zvw niet halen en ondersteuning via Wmo nodig hebben (casuïstiek), kan bezien worden of het past binnen gemiddeld tarief voor Begeleiding Individueel Basis, of dat er een andere manier van financiering moet worden toegepast (bijvoorbeeld een uurtarief x aantal uren). Omdat herbeoordeling voor 1 mei gereed moet zijn, organiseren we in de tweede week van mei een nieuwe werkgroep waarin we dit verder uitwerken (definitieve uitnodiging volgt nog). 7

8 Werkgroep Maaltijden & Kindverzorging Gemiva: idee om begeleiders met cliënten de maaltijden te laten verzorgen als een vorm van dagbesteding. ActiVite: werken nu in wijken & met routes, maar is op dit moment niet kostendekkend. ● routes maken over wijken & aantal aanbieders beperken om volume te maken  maaltijdvoorziening aanbesteden? ● kijken naar drie groepen (licht – middel – zwaar) licht  algemene voorziening (bijv. Apetito) middel  suggestie: routes maken & aanbesteden zwaar  uitvoeren door de persoonlijk verzorger 8

9 Werkgroep Maaltijden & Kindverzorging  Gemeenten gaan uitwerken wat kindverzorging precies is. Is het ter ondersteuning van de ouders? Dan WMO.  nieuwe werkgroep: donderdagmiddag 30 april, 13.30 uur tot 15.00 uur 9

10 Werkgroep Dagbesteding Ouderen & Vervoer Dagbesteding ouderen: Stip op de horizon: dagbesteding minder doelgroep gebonden en dichtbij huis. Samenwerking wordt gezocht tussen partijen, maar door alle veranderingen, staat deze nog wel in de kinderschoenen. Op dit moment wordt er in de dagbesteding al wel mondjesmaat gemixt met groepen, maar er is zeker meer mogelijk zeker bij de lichtere groepen. Soms het wel ingewikkelder (denk vooral aan gedrag (psychiatrische), maar ook de zwaardere VG-groep of de groep zwaar dementerenden). 10

11 Werkgroep Dagbesteding Ouderen & Vervoer Vervoer: Wanneer mogelijk met eigen vervoer naar dagbesteding. Er worden nu ook al ritten gecombineerd (leerlingenvervoer, WLZ) en wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ideeën:  nieuwe groep dagbesteding creëren tussen 11.00 uur & 15.00 uur, zodat nieuwe vervoersstromen ontstaan;  vervoer individualiseren d.m.v. elektrische ‘golfkarretjes’ die de gehele dag beschikbaar zijn. Nieuwe werkgroep: 12 juni, 09.30 uur tot 11.30 uur in Rustenborch, Oegstgeest. 11

12 Implementatie begeleiding LEIDEN Omklappen & factureren: -partijen die al bestanden hebben aangeleverd, kunnen voor cliënten die bij gemeente bekend zijn (CIZ indicatie) declareren/ voorschot krijgen; -partijen die nog geen bestand hebben aangeleverd hebben rappel ontvangen. Aanlevering CAK -van CAK is bericht ontvangen dat aanleveren van de geleverde uren per cliënt ontzettend achterblijft. Graag uw aandacht en actie! 12

13 Implementatie begeleiding LEIDERDORP Omklappen & factureren: - Meeste aanbieders hebben bestand aangeleverd en kunnen inmiddels factureren (via SP 71). Aanbieders die nog niet hebben aangeleverd ontvangen rappel. Aanlevering CAK - Nog geen zicht op aanlevering gegevens bij CAK. Vanuit CAK nog geen signaal ontvangen, maar of daadwerkelijk wordt aangeleverd is onbekend. 13

14 Implementatie begeleiding ZOETERWOUDE Omklappen & factureren Overgrote deel zorgaanbieders heeft nog geen omklapbestanden aangeleverd. Ook op rappel onvoldoende respons. Aangeleverde facturen die overeenkomen met omklapbestanden worden akkoord gegeven. Aanlevering CAK Aangezien aanleveren bestanden aan gemeente al achterblijft, zal aanlevering aan CAK ook nauwelijks plaatsvinden. 14

15 Implementatie begeleiding OEGSTGEEST Omklappen & factureren: Alle partijen Begeleiding hebben een akkoord gekregen op de ingezonden omklapbestanden en zijn nu aan het declareren bij het WMO Kantoor. Aanlevering CAK t.a.v. de aanlevering bij het CAK is bekend dat dit vooralsnog geen problemen oplevert maar onbekend is of het ook al gedaan is? 15

16 Implementatie begeleiding Herbeoordeling sociale wijkteams 16

17 Beschermd wonen & HO 17

18 Vragen 18


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 21 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google