De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo 2015-2020 31 augustus 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo 2015-2020 31 augustus 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo 2015-2020 31 augustus 2015

2 Programma Doel van de bijeenkomst: Gezamenlijke start inkooptraject maatwerkvoorzieningen Wmo Westerkwartier. Informeren over het beleid sociaal domein voor de inkoop 2016. Informeren over bestuurlijk aanbestedingsproces Wmo. Opzet van de presentatie: 1.Bestaande kaders door Henk Kosmeijer 2.Bestuurlijk aanbesteden 2.0 door Herma Hemmen van Robbe & Partners

3 Bestaande kaders (1) Wmo 2015  Uitgangspunt = zelfredzaamheid  Doelen: -Bevorderen sociale samenhang -Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie -Het bieden van opvang

4 Bestaande kaders (2) Visie op het Sociaal Domein  Inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam  Inwoners doen mee, participeren en leveren zinvolle bijdrage aan gemeenschap  Professionele ondersteuning is aanvullend op ondersteuning vanuit eigen netwerk

5 Bestaande kaders (3) Functioneel model Westerkwartier Drie niveaus van ondersteuning: 1.Ondersteuning vanuit de samenleving 2.Algemene voorzieningen 3.Maatwerkvoorzieningen

6 Bestaande kaders (4) Plan van aanpak inkoop  Inkoopopdracht  Inkoop op Westerkwartierniveau  Methodiek: Bestuurlijk Aanbesteden 2.0

7 Bestuurlijk Aanbesteden 2.0 Contracteren in het Sociaal Domein Onderwerpen ter bespreking:  Waarom bestuurlijk aanbesteden  Wat is het niet  Wat is het wel  De stappen Het proces De spelregels De planning

8 Waarom bestuurlijk aanbesteden (1)

9 Waarom bestuurlijk aanbesteden (2) Complexiteit Sociale Domein:  Uitdagingen gemeenten: - binnen financiële kaders blijven (macro) - zorgen voor max. participatie en zelfredzaamheid (micro)  Accepteer dat het Sociale Domein onvoorspelbaar is!  Succesvol contracteren/subsidiëren vraagt om een andere manier van denken.

10 Bestuurlijk aanbesteden: Wat is het niet Geen:  Offertes  Bestek  Concurrentie in de selectie  Plenaire prijsbesprekingen  Afsluiting van de markt in de uitvoering

11 Bestuurlijk aanbesteden: Wat is het wel Wel:  Investeren in de relatie  Open systeem  Geen beperking toetreding nieuwe aanbieders (keuzevrijheid voor de cliënt)  Cliënten hebben invloed op het proces  Innovatie krijgt de ruimte  Onderhandelen…  Transparant proces  Continue proces

12 Stappen 1.Basisovereenkomst (vastgesteld colleges WK 18-08-2015) - proces afspraken 2.Onderhandelingen Inhoudelijke deelovereenkomsten - Inhoud - Bekostiging - Monitoring 3. Contractsluiting en uitvoering

13 Stap 1 De Basisovereenkomst Doel om informele relatie tussen gemeente en overige belanghebbenden te formaliseren en commitment te creëren. De basisovereenkomst als mini grondwet in het Sociale Domein. In de Relationele overeenkomst maakt men afspraken omtrent; wijze van communicatie toe- en uittreden van partijen minimale kwaliteitseisen wijze van overleg wijze van besluitvorming

14 Stap 2 De Deelovereenkomst(en) Omtrent de inhoud van de Deelovereenkomst(en) zal de gemeente onderhandelen met belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de zorgaanbieders en de cliëntvertegenwoordigers. Deze Deelovereenkomst(en) zijn flexibel, zodat de gemeente in gezamenlijkheid met belanghebbenden de overeenkomst(en) kunnen aanpassen bij veranderingen en/of ontwikkelingen in het Sociale Domein.

15 Stap 2 De Deelovereenkomst(en) Onderwerpen die tijdens de onderhandelingen aan bod komen zijn o.a.: Prestaties/activiteiten – Wat gaat de gemeente bij de aanbieders afnemen om maatwerk te kunnen leveren aan inwoners die ondersteuning vragen? Bekostiging – Populatiegerichte bekostiging – Beschikbaarheidsbekostiging – Prestatiebekostiging – Resultaatbekostiging Monitoring – Contractmanagement – Contractbeheer – Monitoring cliëntervaringen en - tevredenheid

16 Basisovereenkomst Sociaal Domein - minimale kwaliteitseisen - toe- en uittreding - monitoring - et cetera Inhoudelijke deelovereenkomst(en) Experiment(en) “Inkoopnetwerk Sociaal Domein" (Alle aanbieders die de Basisovereenkomst tekenen) Adviesgroep (max. 25 aanbieders uit het Inkoopnetwerk Sociaal Domein) Het proces in beeld

17 De spelregels Door middel van onderhandelingssessies krijgen de Inhoudelijke overeenkomsten vorm en inhoud.  Altijd plenair en met een selectie van partijen  Partijen die niet deelnemen aan adviesgroep, kunnen invloed uitoefenen via de website  Onderdelen overeenkomst alleen beargumenteerd ter discussie stellen  Aandragen alternatief

18 De selectie Aanbieders die Zorg-in-natura (Zin) leveren, als de Aanbieders die middels PGB zorg leveren. Het betreft de levering van: Begeleiding individueel (BGI); groepsbegeleiding (BGG); groepsbegeleiding met vervoer (BGGVervoer); logeeropvang, kortdurend verblijf (KV); HH2;

19 De selectie-procedure De selectie van de leden van de adviesgroep vindt plaats aan de hand van de 80/20 regel op budgetniveau.

20 De planning 31 augustus 2015 Kick-off-bijeenkomst - Kick-off met alle aanbieders 18 augustus 2015 Besluit Colleges van B&W - Besluit vaststelling Basisovereenkomst + ondertekening 2 september 2015 Adviesgroep 1 - Bespreken basisovereenkomst en inhoudelijke overeenkomsten - Start onderhandelingen: Toegang en opdrachtverstrekking Eisen aan de dienstverlening 16 september 2015 Adviesgroep 2 - Bespreken onderdeel: Activiteiten en resultaten in relatie tot bekostiging 30 september 2015 Adviesgroep 3 - Bespreken onderdeel: Activiteiten en resultaten in relatie tot bekostiging 14 oktober 2015 Adviesgroep 4 - Bespreken onderdeel: Monitoring en verantwoording 28 oktober 2015 Adviesgroep 5 - Bespreken definitieve contracten Begin november 2015 Besluit Colleges van B&W - Vaststellen en ondertekening definitieve contracten

21 Vragen


Download ppt "Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo 2015-2020 31 augustus 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google