De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 1 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 1 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 1 oktober 2015

2 Inhoud presentatie  resultaten monitoring eerste helft 2015;  voorstel aanpassing tarieven Beschermd wonen  tekstuele aanpassing contracten + vervolgproces. 22

3 Voorlopige resultaten monitoring Proces –18% van de halfjaargegevens ontvangen op 1 september –66% na aanmaning –16% nog niet aangeleverd Inhoud –Onduidelijkheid over de interpretatie van het format –Peildata geen zicht op activiteiten in tussenliggende maanden –Resultaten bij beëindiging van opdrachten niet meegenomen in evaluatie –KTO; niet vergelijkbaar, geen organisatie scoort een onvoldoende –Veel contact met de leveranciers per mail, telefoon, bezoeken

4 Voorlopige cijfers Huishoudelijke Ondersteuning

5

6

7

8

9

10 Voorlopige cijfers Begeleiding

11

12

13

14

15

16 Voorlopige cijfers Beschermd Wonen

17

18

19

20 Volgende monitoring op 1 februari Proces –Herinnering per implementatiemail in december en januari Inhoud –Toelichting bij het bestaande format voor 1 januari –Ontwikkelen nieuw format voor 2016; presentatie 27 oktober –KTO; eenduidig format ontwikkelen en in 2016 uitvoeren –Zo veel mogelijk gegevens uit systemen gebruiken (iWMO, CAK etc) Suggesties? –Graag per mail naar contractbeheerwmo@servicepunt71.nl

21 Beschermd wonen budget  Oorspronkelijk bedrag Leiden: 24 miljoen  Nav onderzoek mei 2015 opgehoogd naar 28 miljoen, alleen voor 2015  Prognose 2015 nu: half miljoen tekort  Meicirculaire en septembercirculaire 2015: Leiden krijgt 22 miljoen  Voorbehoud: lopende onafhankelijke onderzoeken met mogelijke herverdeling 21

22 Beschermd wonen budget  Afspraak 2015: geen groei in volume  Afspraak met regiogemeenten: binnen budget blijven Uitgangspunt 2016:  We gaan uit van een betere landelijke herverdeling en daarmee met een minder groot tekort voor Holland Rijnland 2016  We zorgen dat we in 2016 niet in nog grotere financiële problemen komen mocht het budget richting 22 miljoen gaan 22

23 Financiële pijn verdelen We houden vast aan volume januari 2015 a) Inzet gemeente:  Overgangscliënten naar Wmo begeleiding (= lokale Wmo alle regiogemeenten)?  thuiswonende pgb houders naar Wmo begeleiding (alle regiogemeenten)? b) Aanpassen beleid Pgb c) Inzet aanbieders:  Aanpassing tarieven Beschermd wonen 23

24 Voorstel tarieven resultaatsovereenkomst BW  Inzet afspraken op 1 e halfjaar 2016 in afwachting van definitief budget  Korting tarieven zzp’s van 7,5 %  Tarieven overbruggingszorg in lijn brengen met tarieven Begeleiding 24

25 Tekstuele aanpassingen (1) Voor alle overeenkomsten geldt een aanpassing met betrekking tot:  uitzondering opzegtermijn (niet voor KV);  data toetreding;  vervallen overgangsrecht (niet voor BW en KV);  maatwerk in relatie tot gemiddelde cliëntfinanciering;  levertijd, spoed en overschrijding termijn + sanctie;  monitoring & klanttevredenheidsonderzoek;  termijn facturatie;  rechtmatigheid & alternatief iWmo. Huishoudelijke Ondersteuning  formulering doel & resultaatgebied;  resultaat algemene voorziening HO; 25

26 Tekstuele aanpassingen (2) Begeleiding  omschrijving producten;  toevoegen ondersteuning zelfzorg;  toevoegen dementie. Kortdurend verblijf  keuzevrijheid en acceptatieplicht. Beschermd wonen  keuzevrijheid en acceptatieplicht. ● reacties zijn welkom vóór 16 oktober aanstaande via het e- mailadres van bestuurlijk contracteren. 26

27 Tekstuele aanpassingen (3)  Uw reacties zijn welkom vóór 16 oktober aanstaande via het e-mailadres van bestuurlijk contracteren. 27

28 Verdere planning  12 oktober: aparte bijeenkomst over BW 2016 ;  15 oktober: bijeenkomst over dagbesteding & vervoer;  27 oktober: overlegtafel over o.a. bekostiging Begeleiding, HO, KV & BW;  17 november: overlegtafel over o.a. de definitieve resultaatsovereenkomsten. 28

29 Vragen 29


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 1 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google