De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inwoner zonder hulpvraag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inwoner zonder hulpvraag"— Transcript van de presentatie:

1 Inwoner zonder hulpvraag
Inwoner/ cliënt Inwoner met hulpvraag Organisatie Formulier Toelichting Gemeente Overeenkomst Cliënt Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag

2 gemeente Deelovk art 4 en bijlage 3 hfdst2 inwoner met hulpvraag
Keukentafelgesprek met cliënt Schriftelijke vastlegging Maatwerk voorziening nodig j/n Sociaal team Persoonlijk plan: -type maatw voorz -beoogde resultaat Back-office Beschikking: -naw, voorz, res einde PGB; buiten ovk ZIN; keuze aanbieder

3 dienstverlener H/L: besch en schr vastlegging via Zorgned
inwoner met beschikking dienstverlener Gemeente verstrekt opdracht aan dienstverlener Beschikking Persoonlijk plan Deelovk art 5 en bijlage 3 hfdst2 Dienstverlener levert binnen 20 dagen trajectvoorstel aan cliënt Deelovk bijlage 3 (proces, inhoud, voorwaarden) Dienstverlener en cliënt tekenen trajectvoorstel, kopie getekende versie aan gemeente Start traject Eind/jaar rapportage Inspanningen / resultaat Einde traject

4 facturatie Voor overgangsclienten uiterlijk 15 januari verzamellijst
Opdracht Einde maand Deelovk art 12 en handleiding Wmo303 Factuur

5 gespreksverslag Persoonsgegevens Naam cliënt: BSN: Adres:
Postcode + Plaats: Geboortedatum: Telefoon: Indien van toepassing: Naam partner: Geboortedatum partner: Postadres: Woonsituatie: (alleen, samenwonend met partner, inwonende kinderen)

6 overgangscliënten Hoe ziet de huidige indicatie eruit?
Hier schrijft de consulent wat voor indicatie de cliënt op dit moment heeft: Grondslag Functie (individuele begeleiding, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging) (welke NZA code /H nummer) Leveringsvorm (ZIN of pgb) Begindatum en einddatum indicatie Zorgomvang (indicatie en werkelijk gebruik) Naam zorgaanbieder en contactgegevens Toelichting:

7 levensdomeinen Financiën Dagbesteding Huisvesting Huiselijke relaties
Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Verslaving Activiteiten dagelijks leven Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Justitie Lichamelijke verzorging Sociaal-emotionele ondersteuning Toelichting (beschrijving situatie/problematiek cliënt):

8 Eigen kracht/netwerk/algemene voorzieningen
Cliënt ervaart problemen zoals bovenstaand beschreven voor het oplossen van eigen ondersteuningsvragen. Kan de cliënt een beroep doen op sociaal netwerk? Het netwerk is bereid om bij de volgende problemen te ondersteunen: Kan de cliënt een beroep doen op algemene voorzieningen of wettelijk voorliggende voorzieningen? Vanuit deze voorzieningen wordt bij de volgende problemen ondersteund: Of: Er zijn op dit moment geen geschikte algemene- of wettelijk voorliggende voorzieningen beschikbaar die de cliënt kunnen ondersteunen bij het oplossen van de problemen.

9 Situatie mantelzorger
Is er sprake van mantelzorg? Hoe ziet de situatie van de mantelzorger eruit? Hoe gaat het met de belastbaarheid? Kunnen zaken anders georganiseerd worden zodat de mantelzorger de zorg vol kan houden? Is er andere ondersteuning nodig voor de mantelzorger?

10 Conclusie Individuele ondersteuning
begeleiding groep (dagbesteding in de nieuwe Wmo) kortdurend verblijf begeleiding van de persoonlijke verzorging blijft noodzakelijk voor de bovenstaande problemen waar de cliënt geen eigen oplossingen voor heeft. Motivatie (samenvatting en afweging) Op basis van bovenstaande afweging wordt geconcludeerd dat een indicatie noodzakelijk is voor : Begeleiding A Begeleiding B Begeleiding C Begeleiding D (in uitzonderingsgevallen) Hierbij worden de volgende aantal uren/dagdelen geadviseerd:

11 vervoersindicatie Eigen kracht/netwerk/algemene voorzieningen
U ervaart vervoersproblemen? Kan de cliënt een beroep doen op sociaal netwerk? Is het netwerk bereid om het vervoer te regelen? Zijn er algemene vervoersvoorzieningen of wettelijk voorliggende voorzieningen om het vervoersprobleem op te lossen? Zo niet, dan zal een indicatie voor vervoer, moeten worden gesteld.

12 Facturatie Excelbestand opbouw - WMO303 bericht. Nr Naam kolom
Excel cel Max lengte Verplicht Omschrijving A Factuurnummer Tekst 20 Ja Alle regels moeten dezelfde waarde bevatten, namelijk de waarde die bij factuurnr op het scherm is ingevoerd. B Gemeentecode 4 De gemeente waarop de factuur betrekking heeft. C Periode Getal 6 De periode (jaar+maand) waarop deze factuur betrekking heeft ·         Bij alle regels moeten 6 cijfers bevatten ·         Periode mag niet beginnen of eindigen op een dag in de toekomst.

13 0 Procesbeschrijving (en formulieren)
Acties; -Communicatie naar cliënten -Info bijeenkomst dienstverleners Informatie uitwisseling; - Getekende deelovereenkomsten; Overgang / nieuw -Uitvraag cliënten in zorg -Overgangscliënten die geen zorg (meer) krijgen -Gemeenten vragen extra info ivm sociale kaart / toewijzing ontwikkelagenda

14 1 Prijsstelling en bekostiging (uitzonderlijke situaties
1 Prijsstelling en bekostiging (uitzonderlijke situaties? Budget<->Raming) 2 Toegang cliënten 3 Kwaliteit 4 Facturering 5 Vervoer 6 Communicatie 7 Rapportage 8 Monitoring en verantwoording 9 Social return Doorlopend; Wmo 3d Eenduidig taalgebruik Addenda Meer? Prioriteit? ontwikkelagenda


Download ppt "Inwoner zonder hulpvraag"

Verwante presentaties


Ads door Google