De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting productcodetabellen iWmo en iJW 24 augustus – Online vragenuur

2 Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten
Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen Gehanteerde begrippen ‘Bijzondere’ productcategorieën Beheer van productcodes Vertalen van producten Bronnen voor meer informatie Vragen en ondersteuningsbehoeften

3 Waarvoor dienen productcodes?
Communicatie tussen gemeenten en aanbieders iWmo iJW berichtenverkeer Beleidsinformatie Gemeentelijke monitor sociaal domein (Wmo) Beleidsinformatie Jeugd (via aanbieders) Verantwoording en interne sturing Afhankelijk van behoefte gemeenten 1. Primair :communicatie via het GGK 2. Beleidsinformatie: Gemeentelijke monitor sociaal domein maakt gebruik van de productcategorieën. Beleidinformatie Jeugd CBS aanbieders  andere productcategorieën. 3. Eventueel ten behoevve van interne sturing

4 Uitgangspunten Gemeenten en aanbieders maken afspraken over het gebruik van productcodes. Afstemming is daarbij erg belangrijk Voor contracten die op 1 januari 2016 of later ingaan (tenzij anders afgesproken) Per aanbieder: Eén productcode per tarief Gemeente A maakt afspraken voor de tarieven van begeleiding: Aanbieder X: €60,- per uur Aanbieder Y: €65 per uur Gebruikt dezelfde productcode Gemeente A maakt afspraken voor de tarieven van 2 varianten van begeleiding: Aanbieder X: Reguliere begeleiding: €55,- per uur Gespecialiseerde begeleiding: €65,- per uur Gebruikt 2 verschillende productcodes Afstemming in 2015 nauwelijks plaatsgevonden; nu nog steeds aanbieders die niet weten welke codes ze nu waarvoor moeten gebruiken. In situatie 1: Administratief verwerken door koppeling te maken van productcode met kenmerk aanbieder (bijvoorbeeld AGB code)

5 Opbouw productcodetabel
Gebruik van productcode is niet verplicht in het standaardberichtenverkeer: gebruik van productcategorie is dat wel Productcategorie: Voor Wmo hetzelfde als in de huidige productcodetabel; voor de iJW: nieuwe productcategorieën  Voor aanbieders is conversie mogelijk. Code productcategorie Productcode Omschrijving product Omschrijving productcategorie

6 Opbouw productcodetabel (2)
Voor toewijzing: als je het aan de aanbieder over laat welk product er geleverd gaat worden. Voorbeeld: DBC’s  toewijzen op DBC De eerste regel is steeds gelijk aan de productcategorie

7 Opbouw productcodetabel (3)
Voor toewijzing Voor toewijzing: als je het aan de aanbieder over laat welk product er geleverd gaat worden. Voorbeeld: DBC’s  toewijzen op DBC De eerste regel is steeds gelijk aan de productcategorie

8 Opbouw productcodetabel (4)
Indien afspraken op dit niveau zijn gemaakt Voor toewijzing: als je het aan de aanbieder over laat welk product er geleverd gaat worden. Voorbeeld: DBC’s  toewijzen op DBC De eerste regel is steeds gelijk aan de productcategorie

9 Detailniveau neemt steeds verder toe
Opbouw productcodetabel (5) Voor toewijzing: als je het aan de aanbieder over laat welk product er geleverd gaat worden. Voorbeeld: DBC’s  toewijzen op DBC Detailniveau neemt steeds verder toe

10 Begrippen: outputgericht vs. Inspanningsgericht
Begrippen zijn afgeleid van de uitvoeringsvarianten: Wijze van bekostiging Per individuele cliënt Per groep/populatie Afgerekend op werkelijk geleverde eenheden Niet afgerekend op werkelijk geleverde eenheden Uitgangspunt: Outputgericht: wordt toegewezen en gedeclareerd op basis van ‘stuks’ Inspanningsgericht: wordt toegewezen en gedeclareerd op basis van ‘tijdseenheden’ Inspannings-gericht Outputgericht Taakgericht Komen voor in de productcodelijst

11 Begrippen: outputgericht vs. Inspanningsgericht (2)
Niet afgerekend op basis van werkelijk geleverde eenheden Uitgangspunt: Outputgericht: wordt toegewezen en gedeclareerd op basis van ‘stuks’ Inspanningsgericht: wordt toegewezen en gedeclareerd op basis van ‘tijdseenheden’ Inspanningsgericht: Afrekenen op basis van werkelijk geleverde eenheden.

12 Begrippen: outputgericht vs. Inspanningsgericht (3)
Outputgerichte producten kunnen wel op tijdseenheden gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld: Begeleiding 2-4 uur per week Begeleiding (gemiddeld) 2 uur per week Maar er wordt nooit gecorrigeerd op basis van werkelijk geleverde eenheden Inspanningsgerichte producten worden altijd op grond van tijdseenheden toegewezen of gedeclareerd. Hiertoe horen ook vervoerseenheden (vervoersmomenten) Doorgaans zal er worden toegewezen op stuks en niet op tijdseenheden. Dit kan eventueel tot verwarring leiden

13 Begrippen: Intensiteit
Afhankelijk van productcategorie: Meestal 5 vormen van intensiteit Soms 3 vormen: Betekenis van vormen van intensiteit is niet gedefinieerd. Over het algemeen: alleen bij outputgerichte producten Uitzonderingen: Dagbesteding/dagbehandeling Verblijf Wat betekent het? Bij outputgerichte producten: intensiteit van aantal cliënten per week Bij dagbesteding/dagbehandeling: Groepsgrootte Bij verblijf: aantal FTE per bed

14 Begrippen: Specialistisch vs. regulier
Indien binnen een product twee tarieven worden onderscheiden: Gemeente A maakt afspraken voor de tarieven van 2 varianten van begeleiding: Aanbieder X: Reguliere begeleiding: €55,- per uur Gespecialiseerde begeleiding: €65,- per uur Gebruikt 2 verschillende productcodes Omdat het personeel duurder is, of omdat de infrastructuur duurder is (denk aan aanpassingen gebouw bijvoorbeeld)

15 Begrippen: Contactsoorten
Gezin/ systeem Individueel Groep Op afstand Op locatie Groep  onderscheiding met dagbehandeling/dagbesteding

16 Begrippen: Dagbehandeling vs. dagbesteding
Jeugdwet Wmo Maatwerkarrangementen: - Een samenvoeging van producten  geen dominant product.

17 Begrippen: verblijf incl. en excl. behandeling
Verblijfdeel Behandeldeel “toezichthoudend’ personeel: Woongroepbegeleiders/verpleegkundigen/etc. Kosten verblijf: afdeling, waskosten, eten, etc. Individuele of groepsbehandeling, niet geleverd door het toezichthoudend personeel Maatwerkarrangementen: - Een samenvoeging van producten  geen dominant product.

18 Begrippen: Ambulante Jeugdhulp
Verschillende varianten van Jeugdzorg zijn samengevoegd: Jeugd- en opvoedhulp Behandeling Ambulante Jeugdhulp Begeleiding Regulier Specialistisch Maatwerkarrangementen: - Een samenvoeging van producten  geen dominant product. Producten die niet op cliëntniveau bekostigd worden (zoals consultatie en advies) vallen buiten de productcodetabel

19 ‘Bijzondere’ categorieën: DBC’s en DOT’s
51 & 52: Specialistische en Basis ggz 53: Kindergeneeskunde 51 & 52: alleen een productcategorie 53: DOT zorgproducten

20 ‘Bijzondere’ categorieën: Maatwerkarrangementen
- Een samenvoeging van producten  geen dominant product.

21 ‘Bijzondere’ categorieën: Hulpmiddelen en diensten
Categorieën zijn hetzelfde als vorig jaar, omdat: Verwachten dat gemeenten andere systemen gebruiken Nauwelijks productcodes aangeleverd in de verwijsindex Waarschijnlijk zeer veel productcodes nodig Maatwerkarrangementen: - Een samenvoeging van producten  geen dominant product.

22 Vertalen van producten Van oude codes naar nieuwe codes...
Maatwerkarrangementen Nieuwe productlijst Nu ZL , niveau 1, bandbreedte A (0-2 uur p/w) ZL , niveau 1, bandbreedte B (2-4 uur p/w) ZL , niveau 1, bandbreedte C (4-7 uur p/w) ZL , niveau 1, bandbreedte D (>7 uur p/w) Zelfstandig leven 1 (Licht) Zelfstandig leven 1 (Middel) Zelfstandig leven 1 (Middelzwaar) Zelfstandig leven 1 (Zwaar)

23 Vertalen van producten Van oude codes naar nieuwe codes...
Bekostiging outputgericht Nieuwe productlijst Nu Begeleiding individueel (1-2 uur per week) Begeleiding individueel (2-4 uur per week) Begeleiding individueel (4-6 uur per week) Begeleiding individueel : Outputgericht (Licht) Begeleiding individueel: Outputgericht (Middel) Begeleiding individueel: Outputgericht (Zwaar)

24 Vertalen van producten Van oude codes naar nieuwe codes...
Bekostiging inspanningsgericht Nu Nieuwe productlijst Behandeling Jeugd, p/u Jeugdhulp ambulant regulier: Inspanningsgericht

25 Beheer productcodes Verwijsindex wordt ‘bevroren’ per 1 januari 2016
Codes die in de verwijsindex zitten kunnen in 2016 nog steeds gebruikt worden. Landelijke inkooplijsten (L-codes jeugd en VG zorg) blijven naast de standaardlijsten bestaan In oktober wordt geïnventariseerd of er nog productcodes aan de tabel moeten worden toegevoegd. Aanvullingen kunnen uiterlijk 1 oktober worden g d naar: Consultatieronde Jeugdzorg Uitzonderingen: mogelijk, maar geen ondersteuning vanuit VISD Benadruk bij alle gemeenten dat ze hun huidige productcodes aanleveren/updaten aan het Zorginstituut!

26 Op aanvraag beschikbaar
Bronnen voor meer informatie Bijsluiter Rapportage Productenlijsten Wmo en Jeugdwet Op aanvraag beschikbaar Lijsten met producten en productcodes voor Wmo en Jeugd Toelichting op gebruik van productenlijst Achtergrond totstandkoming nieuwe productlijsten (inclusief resultaten data-analyse en bevindingen interviews) Beschikbaar via:

27 Vragen en ondersteuningsbehoeften:
Vragen over de productlijsten en de daarin gehanteerde begrippen en verzoeken voor ondersteuning en kunnen worden verstuurd naar:


Download ppt "Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten"

Verwante presentaties


Ads door Google