De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheidseisen verantwoording Jeugdzorg en WMO 2015 2 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheidseisen verantwoording Jeugdzorg en WMO 2015 2 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheidseisen verantwoording Jeugdzorg en WMO 2015 2 oktober

2 PAGINA2 Inhoud Landelijke ontwikkelingen Wat wordt bedoeld met rechtmatigheid? Hoe was het tot 1/1/15 & Hoe is het bij Zaanstad geregeld? Welke keuzes zijn er?

3 PAGINA FD 17 aug.: Zorguitgaven van de gemeenten zijn zeer ondoorzichting BB 29 sept.: Aan de bak met controle ‘3D 22 september brief WGDO aan gemeenten 24 augustus brief Coziek een zorginstellingen Project Informatievoorziening Zorgaanbieders (IZA) om te komen tot een landelijke financiële productieverantwoording Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet (initiatief VNG) 3 Landelijke ontwikkelingen

4 PAGINA Verklaring bij jaarrekening over getrouwheid en rechtmatigheid 1.Voldoet de zorg aan de aspecten van recht, hoogte en duur. 2.Kan aannemelijk gemaakt worden dat de zorg werkelijk geleverd is. 4 Rechtmatigheid (1/2)

5 PAGINA Twee vragen: 1.De rechtmatigheidsaspecten voor de gemeente zijn niet nieuw, wel nieuw zijn de taken rondom de Wmo/Jeugdzorg. Welke extra risico’s zijn er? 2.Hoe ging het in voorgaande jaren? 5 Rechtmatigheid (2/2)

6 PAGINA AWBZ Inkoop door zorgkantoren via productieafspraken binnen landelijk beschikbare budgettaire kader. Indicatiestelling door CIZ (aanbieder voert zelf herindicatie uit) Financiële verantwoordingsstromen Zorgkantoor volgt volumeontwikkeling op basis van declaratieverkeer Accountant controleert de wettelijk verplichte jaarrekening en de aanvullende, veelal niet financiële verantwoording in het Jaardocument Zorg De zorgautoriteit controleert en bekrachtigt productieafspraken tussen aanbieder en zorgkantoor Het CAK controleert het opleggen van de eigen bijdrage 6 Hoe was het tot 1/1/15 (1/3)

7 PAGINA Jeugd GGZ Zorgverzekeraars kopen in op basis van productieafspraken (met maximum per jaar) Er is geen eis voor indicatiestelling, maar huisarts is verwijzer. Financiële verantwoordingsstromen Zorgverzekeraars volgen de omzetontwikkeling ten aanzien van hun eigen marktaandeel, op basis van declaratieverkeer De verzekeraar volgt maandelijks via productierapportages de instroom van geopende DBC’s en de prijs van de afgesloten DBC’s (Deze uitkomsten worden mede gebruikt om de inkoopkaders van de aanbieders in het volgend jaar vast te kunnen stellen) De accountant controleert de wettelijk verplichte jaarrekening en de aanvullende veelal niet financiële verantwoording in het Jaardocument Zorg (De accountant beoordeelt onder meer in hoeverre de aanbieder voldoet aan de declaratiebepalingen en toetst in hoeverre de aanbieder voldoet aan de WMG-overeenkomst.) 7 Hoe was het tot 1/1/15 (2/3)

8 PAGINA Provinciale Jeugdzorg (=JOH / jeugdbescherming en reclassering) Provincie maakt afspraken met aanbieders, veelal in de vorm van een subsidie. Het volume, in de vorm van aantal cliënten is een belangrijke parameter. Financiële verantwoording Rapportage via Jaardocument Jeugd. Aantal behandelde cliënten is belangrijk, en de gerealiseerde instroom en uitstroom. Niet alle provincies bekostigen hierop echter. 8 Hoe was het tot 1/1/15 (3/3)

9 PAGINA Jeugd / WMO 2015 Kosten Verplichtingen Rechtmatigheid 9 Hoe is het bij Zaanstad geregeld? (1/2)

10 PAGINA PGB -Zaanstad geeft beschikking PGB af, betaald voorschot aan SVB Subsidie Beschermd Wonen Subsidie op basis van ASV Per 1 juli jaar t+1 verantwoording met controleverklaring Hoe was het tot 1/1/15? PGB -> Gemeenten geheel verantwoordelijk Subsidie -> Hetzelfde, maar minder 10 Hoe is het bij Zaanstad geregeld? (2/2)

11 PAGINA Voor 2015 Lobby Inzichtelijk maken waar de knelpunten zitten Voor 2016 en verder? -Contract(vormen) aanpassen -Landelijke afspraken inzake verantwoordingen 11 Welke keuzes zijn er?

12 PAGINA Hoe ver ga je om rechtmatigheid doelmatig in te richten? 12.


Download ppt "Rechtmatigheidseisen verantwoording Jeugdzorg en WMO 2015 2 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google