De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deel 2. Vertaling naar de praktijk

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Sturing Inrichting sociaal domein Per doelgroep: Doelen Markt Strategie Stakeholders Passende bekostiging Uitwerking Doelen Samenwerking Processen Randvoorwaarden Overige stakeholders Hoofdlijn overeenkomst Implementatie Contractering Werkafspraken Informatie- uitwisseling Verantwoording Roadmap : bekostiging per 2017 (evt. gefaseerd per zorgvorm) Gemeente 2015 – Q1 2016 Gemeente met aanbieder Q1 – Q2 2016 Gemeente en aanbieder Q3 – Q4 2016

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kernopdracht: Inrichting opdrachtgeverschap Plaats dit in breder perspectief (zie verzamelde inzichten) ` Sturing = Slim samenspel “inrichting, prikkels en begrenzen”; Wees bewust van prikkels van bekostigingsmodelen; Geef risicomanagement vorm, o.a. betrekken stakeholders. Doel: Keuze stip op de horizon bekostigingsmodel (gedifferentieerd per zorgvorm) Tijdpad : 2015 en begin 2016 Wie betrekken :Breed vertegenwoordiging gemeenten Principiële keuzes: veelal geen aanbieders Belangrijk: regionale afstemming ! Sturing – Wat staat er op de agenda?

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kernopdracht: Uitwerken van relatie met aanbieders Uitwerken bekostigingstaal / opdrachtformulering Uitwerken financiële afspraken Uitwerken checks & balances / rol overige stakeholders Uitwerken processen, bij zowel gemeenten als aanbieders Doel: Hoofdlijn overeenkomst Tijdpad : Q1 – Q2 2016 Wie betrekken :Gemeenten met aanbieders Uitwerking van sturing – Wat staat er op de agenda?

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kernopdracht: Benoem relevante partners en maak afspraken Contractering van aanbieders Procesafspraken accountmanagement Inrichten informatieprocessen Overgangsafspraken (als meer tijd nodig is voor implementatie) Verantwoording en controle Doel: Duidelijke en realistische verwachtingen 2017 Tijdpad : Q3 - Q4 2016 Wie :Gemeenten en aanbieders Implementatie – Wat staat er op de agenda?

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deel 3. Uitwerking in de praktijk

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Drie hoofdmodellen bekostiging Taakgerichte bekostiging Budget per aanbieder; Taak of opdracht staat centraal; Gesprek over resultaat. Inspannings- bekostiging Alle geleverde inspanning wordt betaald; Eventueel met plafond per aanbieder. Outputgerichte bekostiging Betaling voor (integraal) arrangement per cliënt; Gesprek over resultaat. Cliëntvolgend Op cliëntniveau Keuze kan verschillen per zorgvorm Op taakniveau

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘Taak’: Budget voor aanbieder met resultaatafspraak ‘Inspanning’: Betalen voor uitgevoerde werk per cliënt ‘Output’: Vast bedrag voor werken aan resultaat per cliënt Principiële keuze bekostiging

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doelen, sturen en bekostiging moeten worden vertaald in besluiten, proces- en contractafspraken Punten die daarbij in alle modellen gelijk kunnen zijn: 1.Transparantie outcome cliëntniveau 2.Kwaliteitseisen 3.Eis registratie cliëntniveau en monitor jeugdhulpgebruik met gebruikmaking CBS-data 4.Acceptatieplicht In ieder model :

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vertalen in proces en contractafspraken Per model specifiek uitwerken 1.Checks & Balances ‘buiten overeenkomst’ 2.Marktordening / aanbestedingsproces 3.Bekostigingstaal / opdracht 4.Declaratie- / facturatieafspraken 5.Verantwoording (doelmatig, vanuit eenvoud) 6.Controle Uitwerking van sturing naar praktijk - Verschillend per model

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opdracht & budget Doel Scope Plan realisatie Looptijd Hoogte budget Samenwerking stakeholders Proces & procedure Onderhoud budget Betalings- condities (ook meer/minder) Contracteer- cyclus Informatie & controle Transparantie outcome In-, door-, uitstroom Controle levering Checks & balances Route naar taakgericht: Budget voor aanbieder met resultaatafspraak

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Route naar inspanningsgericht: Betalen voor het uitgevoerde werk per cliënt Taal, tarieven & regels Bekostigingstaal ‘uren/dagen’ bij alle aanbieders! Regels voor declareren afstemmen Tarieven (met bandbreedtes) afspreken Producten, processen & Informatie Productenboek van aanbieders Processen bij wijkteam aanbieders Informatie inrichten bij gemeenten en aanbieders Controle & Beheersing Controles op aangeleverde informatie Analyses tbv informatie beleid & wijk Budget en beheersing wijkteam operationaliseren

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Route naar outputgericht: Vast bedrag voor werken aan resultaat per cliënt Trajecten & toegang Rollen en verantwoorde- lijkheden Trajecten rond cliëntgroepen vergelijkbare intensiteit Instrumenten voor toeleiding Tarief per traject €/cliënt Onderaan- neming Betalingscondi ties Monitoring Transparantie outcome Instroom Controle levering Checks & balances


Download ppt "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google