De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JANUARI 2013 VERSIE 1.0 Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JANUARI 2013 VERSIE 1.0 Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 JANUARI 2013 VERSIE 1.0 Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

2 IZO Doel van het Bedrijfsfunctiemodel IZO Het bedrijfsfunctiemodel (BFM)* biedt een grafische weergave en eenduidige definitie van de bedrijfsfuncties voor de uitvoering van de AWBZ, Wmo en Zvw. Het BFM biedt een (inrichtingsonafhankelijk) architectuurkader om zowel de huidige als de toekomstige inrichting op af te beelden. Het BFM kan worden gebruikt voor de realisatie van ‘Toekomstbeeld IZO 2016’. Het BFM helpt o.a. bij de volgende (sub)doelen van het Toekomstbeeld  Uniformering en stroomlijning van bedrijfsprocessen  Standaardisatie van proces- en gegevenskoppelingen  Standaardisatie van gegevenssets en domeinoverstijgend gebruik van authentieke registraties * Voor meer uitleg over BFM, zie ‘Introductie BFM’ Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

3 IZO Scope Bedrijfsfunctiemodel IZO Het BFM omvat alle primaire bedrijfsfuncties die nodig zijn voor de volledige ketens voor uitvoering van AWBZ, Wmo en Zvw.  De focus ligt op administratieve en financiële bedrijfsfuncties.  De feitelijke zorgverlening is niet uitgewerkt. De scope omvat de bedrijfsfuncties die randvoorwaardelijk zijn om op grond van AWBZ, Wmo en Zvw zorg of ondersteuning te kunnen leveren.  Het BFM heeft betrekking op de individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. De collectieve voorzieningen en informele zorg vallen buiten de scope, hoewel sommige bedrijfsfuncties hiervoor ook bruikbaar zijn. Het BFM omvat geen ondersteunende bedrijfsfuncties, zoals voor HRM en IT-ontwikkeling en –beheer. Het BFM omvat geen besturende bedrijfsfuncties voor de besturing van de individuele partners in de keten. Wel omvat het BFM enkele bedrijfsfuncties die randvoorwaardelijk zijn voor de besturing van de keten als geheel. Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

4 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3x uitwerking Bedrijfsfunctiemodel IZO 1. Het Keten-BFM IZO is opgezet en afgestemd met de leden van Platform IZO. 2. Met kleuren is aangegeven welke bedrijfsfuncties specifiek voor de AWBZ, Wmo en/of Zvw zijn en welke bedrijfsfuncties generiek zijn voor alle wetten. 3. Door een voorbeeldproces op het BFM te plotten, wordt de relatie tussen het BFM en de ketenprocessen zichtbaar. Opmerking en uitgangspunten:  Het BFM heeft betrekking op het organiseren van de Zorg en Ondersteuning (AWBZ, Wmo, Zvw). Omwille van de overzichtelijkheid worden in het BFM de termen ‘zorg’ en ‘ondersteuning’ niet overal expliciet vermeld (evt. wordt een generieke term gebruikt).  Rol van de zorgkantoren wordt NIET overgenomen door de zorgverzekeraars.  Het model is gebaseerd op de huidige (november 2012) wet- en regelgeving. Het uit te werken Kabinetsbeleid van Rutte II kan leiden tot wijzigingen in het model.

5 5 18 december 2012 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Controleren declaratie Betalen bedrag Betalen bedrag Controleren verantwoording budget Controleren verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Afsluiten contract Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens Analyseren gegevens Analyseren gegevens Opstellen rapportage Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen Controleren voorwaarden Controleren voorwaarden Beoordelen vraag/situatie Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie 2. Administratief ontvangen informatie 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Selecteren contractpartner(s) Innen bedrag Innen bedrag Beoordelen contract Beoordelen contract Vaststellen hoogte budget Vaststellen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels Vaststellen beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Controleren Materieel Controleren Voorbereiden besluit Voorbereiden besluit Opstellen zorgplan Opstellen zorgplan Toetsen indicatie Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Offreren polis Afsluiten polis Afsluiten polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bepalen machtiging Bewaken financiën 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden Definiëren (zorg)aanbod Definiëren (zorg)aanbod Bijstellen zorgplan Bijstellen zorgplan

6 6 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Controleren declaratie Betalen bedrag Betalen bedrag Controleren verantwoording budget Controleren verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Afsluiten contract Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens Analyseren gegevens Analyseren gegevens Opstellen rapportage Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen Controleren voorwaarden Controleren voorwaarden Beoordelen vraag/situatie Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie 2. Administratief ontvangen informatie 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Selecteren contractpartner(s) Innen bedrag Innen bedrag Beoordelen contract Beoordelen contract Vaststellen hoogte budget Vaststellen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels Vaststellen beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Controleren Materieel Controleren Voorbereiden besluit Voorbereiden besluit Opstellen zorgplan Opstellen zorgplan Toetsen indicatie Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Offreren polis Afsluiten polis Afsluiten polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bepalen machtiging Bewaken financiën 18 december 2012 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden Definiëren (zorg)aanbod Definiëren (zorg)aanbod Bijstellen zorgplan Bijstellen zorgplan Legenda Generiek (Zvw, AWBZ, Wmo) Specifiek Zvw Specifiek AWBZ Specifiek Wmo

7 7 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Controleren declaratie Betalen bedrag Betalen bedrag Controleren verantwoording budget Controleren verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Afsluiten contract Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens Analyseren gegevens Analyseren gegevens Opstellen rapportage Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen Controleren voorwaarden Controleren voorwaarden Beoordelen vraag/situatie Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie 2. Administratief ontvangen informatie 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Selecteren contractpartner(s) Innen bedrag Innen bedrag Beoordelen contract Beoordelen contract Vaststellen hoogte budget Vaststellen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels Vaststellen beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Controleren Materieel Controleren Voorbereiden besluit Voorbereiden besluit Opstellen zorgplan Opstellen zorgplan Toetsen indicatie Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Offreren polis Afsluiten polis Afsluiten polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bepalen machtiging Bewaken financiën 18 december 2012 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden Definiëren (zorg)aanbod Definiëren (zorg)aanbod Bijstellen zorgplan Bijstellen zorgplan 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 9 9 10 12 13 14 16 7 7 11 17 15 6 6

8 IZO Bedrijfsfunctiemodel, en dan… Borgen BFM  Beleggen beheer BFM  Bewaken ontwerpcriteria (inrichtingonafhankelijk, etc.)  Uitdragen en adviseren omtrent toepassing Vertalen keten-BFM  Vertalen keten-BFM (AWBZ, Wmo en Zvw) naar organisatiespecifieke BFMs (voor en door ketenpartners) stroomlijnt aansluiting organisaties op keten  Vertalen keten-BFM naar organisatiespecifieke BFM’s geeft inzicht in generieke en specifieke functies (gegevens, processen, systemen) Toepassen BFM  BFM toepassen bij ontwerp van processen, applicaties en informatiehuishouding  BFM toepassen in projecten, zorgt voor gesynchroniseerde verandering  BFM toepassen in organisaties, zorgt voor gewenste aansluiting Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

9 9 IZO 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.14.24.3 3. 3.13.23.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.16.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.75.9 BFMs Gemeenten 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.14.24.3 3. 3.13.23.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.16.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.75.9 BFMs Zorgkantoren, Zorgverzekeraars 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.14.24.3 3. 3.13.23.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.16.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.75.9 BFMs Zorgaanbieders 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.14.24.3 3. 3.13.23.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.16.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.75.9 BFMs CIZ, CAK, CVZ De organisaties werken samen in een keten 1 Iedere organisatie voert hierbinnen haar eigen functies uit 2 Sommige functies zijn generiek over organisaties en ketens heen 3 Andere functies zijn specifiek voor een keten of organisatie 4 Voor generieke functies is hergebruik van gegevens, systemen én processen mogelijk 5 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportjanuari 2013 7 Mogelijkheden voor uniformeren en standaardiseren worden zo helder 8 De realisatie van het Toekomstbeeld 2016 komt zo een stap dichterbij Voor specifieke functies is alleen hergebruik van gegevens mogelijk 6 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Controleren declaratie Betalen bedrag Betalen bedrag Controleren verantwoording budget Controleren verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Afsluiten contract Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens Analyseren gegevens Analyseren gegevens Opstellen rapportage Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen Controleren voorwaarden Controleren voorwaarden Beoordelen vraag/situatie Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen algemene informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie 2. Administratief ontvangen informatie 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Vastleggen ontvangen informatie Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Selecteren contractpartner(s) Innen bedrag Innen bedrag Beoordelen contract Beoordelen contract Vaststellen hoogte budget Vaststellen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels Vaststellen beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Controleren Materieel Controleren Voorbereiden besluit Voorbereiden besluit Opstellen zorgplan Opstellen zorgplan Toetsen indicatie Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Offreren polis Afsluiten polis Afsluiten polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bepalen machtiging Bewaken financiën 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden Definiëren (zorg)aanbod Definiëren (zorg)aanbod Bijstellen zorgplan Bijstellen zorgplan Legenda Generiek (Zvw, AWBZ, Wmo) Specifiek Zvw Specifiek AWBZ Specifiek Wmo


Download ppt "JANUARI 2013 VERSIE 1.0 Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google