De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning JANUARI 2013 VERSIE 1.0 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning JANUARI 2013 VERSIE 1.0 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
JANUARI 2013 VERSIE 1.0 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

2 Doel van het Bedrijfsfunctiemodel IZO
Het bedrijfsfunctiemodel (BFM)* biedt een grafische weergave en eenduidige definitie van de bedrijfsfuncties voor de uitvoering van de AWBZ, Wmo en Zvw. Het BFM biedt een (inrichtingsonafhankelijk) architectuurkader om zowel de huidige als de toekomstige inrichting op af te beelden. Het BFM kan worden gebruikt voor de realisatie van ‘Toekomstbeeld IZO 2016’. Het BFM helpt o.a. bij de volgende (sub)doelen van het Toekomstbeeld Uniformering en stroomlijning van bedrijfsprocessen Standaardisatie van proces- en gegevenskoppelingen Standaardisatie van gegevenssets en domeinoverstijgend gebruik van authentieke registraties * Voor meer uitleg over BFM, zie ‘Introductie BFM’ Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

3 Scope Bedrijfsfunctiemodel IZO
Het BFM omvat alle primaire bedrijfsfuncties die nodig zijn voor de volledige ketens voor uitvoering van AWBZ, Wmo en Zvw. De focus ligt op administratieve en financiële bedrijfsfuncties. De feitelijke zorgverlening is niet uitgewerkt. De scope omvat de bedrijfsfuncties die randvoorwaardelijk zijn om op grond van AWBZ, Wmo en Zvw zorg of ondersteuning te kunnen leveren. Het BFM heeft betrekking op de individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. De collectieve voorzieningen en informele zorg vallen buiten de scope, hoewel sommige bedrijfsfuncties hiervoor ook bruikbaar zijn. Het BFM omvat geen ondersteunende bedrijfsfuncties, zoals voor HRM en IT-ontwikkeling en –beheer. Het BFM omvat geen besturende bedrijfsfuncties voor de besturing van de individuele partners in de keten. Wel omvat het BFM enkele bedrijfsfuncties die randvoorwaardelijk zijn voor de besturing van de keten als geheel. Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

4 3x uitwerking Bedrijfsfunctiemodel IZO
Het Keten-BFM IZO is opgezet en afgestemd met de leden van Platform IZO. Met kleuren is aangegeven welke bedrijfsfuncties specifiek voor de AWBZ, Wmo en/of Zvw zijn en welke bedrijfsfuncties generiek zijn voor alle wetten. Door een voorbeeldproces op het BFM te plotten, wordt de relatie tussen het BFM en de ketenprocessen zichtbaar. Opmerking en uitgangspunten: Het BFM heeft betrekking op het organiseren van de Zorg en Ondersteuning (AWBZ, Wmo, Zvw). Omwille van de overzichtelijkheid worden in het BFM de termen ‘zorg’ en ‘ondersteuning’ niet overal expliciet vermeld (evt. wordt een generieke term gebruikt). Rol van de zorgkantoren wordt NIET overgenomen door de zorgverzekeraars. Het model is gebaseerd op de huidige (november 2012) wet- en regelgeving. Het uit te werken Kabinetsbeleid van Rutte II kan leiden tot wijzigingen in het model. Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

5 Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
18 december 2012 1. Beschikbaar stellen informatie 11. Definiëren uitvoeringskaders Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels 3. Beheren relatie 5. Beoordelen 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen Offreren polis Controleren voorwaarden Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Controleren declaratie Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Beschikbaar stellen algemene informatie Afsluiten polis Beoordelen vraag/situatie Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Controleren verantwoording budget Betalen bedrag Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Muteren/beëindigen polis Voorbereiden besluit Materieel Controleren Innen bedrag 2. Administratief ontvangen informatie 4. Verhelderen vraag 6. Besluiten 8. Verlenen zorg of ondersteuning Toetsen indicatie Bewaken financiën Adviseren over compensatie Vaststellen toekenning Opstellen zorgplan Leveren zorg of ondersteuning Begeleiden naar (zorg)vraag Vaststellen hoogte budget Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Bijstellen zorgplan Bepalen machtiging Declareren geleverde dienst Vastleggen ontvangen informatie 12. Contracteren zorg Definiëren (zorg)aanbod Definiëren inkoopbeleid Selecteren contractpartner(s) Afsluiten contract Beoordelen contract 13. Onderzoeken en verantwoorden Verzamelen gegevens Bepalen doel & doelgroep Analyseren gegevens Opstellen rapportage

6 Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
18 december 2012 1. Beschikbaar stellen informatie 11. Definiëren uitvoeringskaders Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie Vaststellen zorgaanspraken / compensatie Vaststellen beleidsregels 3. Beheren relatie 5. Beoordelen 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen Offreren polis Controleren voorwaarden Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Controleren declaratie Vaststellen hoogte te innen of betalen bedrag Beschikbaar stellen algemene informatie Afsluiten polis Beoordelen vraag/situatie Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Controleren verantwoording budget Betalen bedrag Beschikbaar stellen persoonsgerichte informatie Muteren/beëindigen polis Voorbereiden besluit Materieel Controleren Innen bedrag 2. Administratief ontvangen informatie 4. Verhelderen vraag 6. Besluiten 8. Verlenen zorg of ondersteuning Toetsen indicatie Bewaken financiën Adviseren over compensatie Vaststellen toekenning Opstellen zorgplan Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Leveren zorg of ondersteuning Begeleiden naar (zorg)vraag Vaststellen hoogte budget Vastleggen ontvangen informatie Bijstellen zorgplan Bepalen machtiging Declareren geleverde dienst Legenda 12. Contracteren zorg Generiek (Zvw, AWBZ, Wmo) Definiëren (zorg)aanbod Definiëren inkoopbeleid Selecteren contractpartner(s) Afsluiten contract Beoordelen contract Specifiek Zvw 13. Onderzoeken en verantwoorden Specifiek AWBZ Verzamelen gegevens Bepalen doel & doelgroep Analyseren gegevens Opstellen rapportage Specifiek Wmo

7 Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Betalen bedrag verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Verzamelen gegevens Analyseren Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen voorwaarden Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie persoonsgerichte 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Innen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie zorgaanspraken / beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Voorbereiden besluit zorgplan Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bewaken financiën 18 december 2012 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden (zorg)aanbod Bijstellen 12 3 8 13 15 14 17 4 7 5 16 6 9 10 2 11 1

8 Bedrijfsfunctiemodel, en dan…
Borgen BFM Beleggen beheer BFM Bewaken ontwerpcriteria (inrichtingonafhankelijk, etc.) Uitdragen en adviseren omtrent toepassing Vertalen keten-BFM Vertalen keten-BFM (AWBZ, Wmo en Zvw) naar organisatiespecifieke BFMs (voor en door ketenpartners) stroomlijnt aansluiting organisaties op keten Vertalen keten-BFM naar organisatiespecifieke BFM’s geeft inzicht in generieke en specifieke functies (gegevens, processen, systemen) Toepassen BFM BFM toepassen bij ontwerp van processen, applicaties en informatiehuishouding BFM toepassen in projecten, zorgt voor gesynchroniseerde verandering BFM toepassen in organisaties, zorgt voor gewenste aansluiting Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

9 IZO 2 1 BFMs BFMs Gemeenten 3 8 7 4 BFMs CIZ, CAK, CVZ Zorgaanbieders
1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.1 4.2 4.3 3. 3.1 3.2 3.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.1 6.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.7 5.9 BFMs Gemeenten Iedere organisatie voert hierbinnen haar eigen functies uit 2 De organisaties werken samen in een keten 1 IZO 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.1 4.2 4.3 3. 3.1 3.2 3.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.1 6.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.7 5.9 BFMs Zorgkantoren, Zorgverzekeraars 7. Toeleiden 9. Controleren 10. Financieel afhandelen 6. Besluiten Controleren declaratie Betalen bedrag verantwoording budget Kiezen (zorg)aanbieder / Accepteren cliënt Vaststellen toekenning Definiëren inkoopbeleid Afsluiten contract Verzamelen gegevens Analyseren Opstellen rapportage 8. Verlenen zorg of ondersteuning Declareren geleverde dienst Leveren zorg of ondersteuning 5. Beoordelen voorwaarden Beoordelen vraag/situatie 1. Beschikbaar stellen informatie Beschikbaar stellen algemene informatie persoonsgerichte 2. Administratief ontvangen informatie Vastleggen ontvangen volledig-, juist- en tijdigheid Bemiddelen en adviseren (cliënt/zorgaanbod) Selecteren contractpartner(s) Innen hoogte budget Formuleren advies zorgaanspraken / compensatie zorgaanspraken / beleidsregels Bepalen doel & doelgroep Vaststellen hoogte te innen of betalen 4. Verhelderen vraag Adviseren over compensatie Begeleiden naar (zorg)vraag 11. Definiëren uitvoeringskaders Materieel Voorbereiden besluit zorgplan Toetsen indicatie Bedrijfsfunctiemodel Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 3. Beheren relatie Offreren polis Muteren/beëindigen polis Bepalen machtiging Bewaken financiën 12. Contracteren zorg 13. Onderzoeken en verantwoorden (zorg)aanbod Bijstellen Legenda Generiek (Zvw, AWBZ, Wmo) Specifiek Zvw Specifiek AWBZ Specifiek Wmo 8 De realisatie van het Toekomstbeeld 2016 komt zo een stap dichterbij Sommige functies zijn generiek over organisaties en ketens heen 3 7 Mogelijkheden voor uniformeren en standaardiseren worden zo helder Andere functies zijn specifiek voor een keten of organisatie 4 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.1 4.2 4.3 3. 3.1 3.2 3.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.1 6.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.7 5.9 BFMs CIZ, CAK, CVZ 1. 5. 2. 8. 1.1 1.2 1.3 4. 4.1 4.2 4.3 3. 3.1 3.2 3.3 2.1 2.2 2.3 7. 7.1 6. 6.1 6.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.8 2.4 4.4 5.5 5.7 5.9 Zorgaanbieders BFMs Voor specifieke functies is alleen hergebruik van gegevens mogelijk 6 Voor generieke functies is hergebruik van gegevens, systemen én processen mogelijk 5 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning januari 2013 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Download ppt "Bedrijfsfunctiemodel IZO AWBZ, Wmo en Zvw Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning JANUARI 2013 VERSIE 1.0 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google