De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Waarheen, o waarheen? AWBZ in beweging Seminar “Een AWBZ met toekomst” 15 december 2006 dr. P.F. Hasekamp,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Waarheen, o waarheen? AWBZ in beweging Seminar “Een AWBZ met toekomst” 15 december 2006 dr. P.F. Hasekamp,"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Waarheen, o waarheen? AWBZ in beweging Seminar “Een AWBZ met toekomst” 15 december 2006 dr. P.F. Hasekamp, directeur Zorgverzekeringen

2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 CVZ, RVZ, CPB, IBO werkgroep: AWBZ op termijn niet houdbaar  Kostenstijging (vergrijzing)  AWBZ is te breed (vergaarbak)  Te weinig klantgericht  Geen risicodragendheid  Te weinig prikkels èn ruimte voor zorgaanbieders Belangrijkste analyses over AWBZ

3 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3 Ontwikkelingen in de AWBZ (1)

4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4 Ontwikkelingen in de AWBZ (2) Aandeel BNP dat wordt besteed aan AWBZ

5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5 Ontwikkelingen in de AWBZ (3)

6 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6 Wat is er al gebeurd (1)? Stapsgewijze modernisering AWBZ Ontschotting door functionele aanspraken Centrale, onafhankelijke indicatiestelling Groeiende rol persoonsgebonden budgetten Liberalisering instellingsbudgettering Afschaffen contracteerplicht extramurale zorg Invoering zorgzwaartebekostiging (2007) Invoering “full package” (2007)

7 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7 Wat is er al gebeurd (2)? Invoering Zorgverzekeringswet (2006) Eenduidig stelsel, heldere verantwoordelijkheden Succesvol eerste jaar: –Concurrentie tussen zorgverzekeraars (scherpe premies) –Veel overstappers (18 %), ook onder chronisch zieken –Gerichte collectieve contracten (diabetes) Overheveling curatieve GGZ (2008)

8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8 Wat is er al gebeurd (3)? Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) Betere ondersteuning dicht bij de burger (lokaal) Wat kan men zelf: beroep op eigen draagkracht Voorliggende voorziening t.o.v. de zorg (AWBZ) Verdeelmodel huishoudelijke verzorging (risicodragende gemeenten) “The proof of the pudding is in the eating”

9 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 9 En nu verder….. Kabinetsbrief toekomst AWBZ van 11 december 2006: vier toekomstscenario’s Scenario’s op basis van: meer doelmatigheid en meer inhoudelijke samenhang (synergie) Rode draad: Stap 1: Zorgverzekeraars i.p.v. zorgkantoren voeren AWBZ uit (2009) Stap 2: Overheveling van zorgaanspraken

10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 Scenario’s voor toekomst AWBZ (1) Scenario 1: Geen pakketingrepen, wel betere organisatie: taken zorgkantoren per 2009 naar zorgverzekeraars bekostiging naar zorgzwaarte doorvoeren scheiden wonen zorg verdere verbetering indicatiestelling kwaliteitsprojecten vinden doorgang

11 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 11 Scenario’s voor toekomst AWBZ (2) Scenario 2: Duidelijke afbakening zorgaanspraken Aanspraken en grondslagen AWBZ Betere omschrijving aanspraken (OB/AB) Aanscherpen functie verblijf Scenario 3: Extramurale zorg naar Zvw en Wmo AWBZ is voor mensen met verblijfsindicatie OB/AB (extramuraal) naar lokaal domein V&V (extramuraal) naar Zvw

12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12 Scenario’s voor toekomst AWBZ (3) Scenario 4: Onderbrengen van alle zorg uit de AWBZ in Zvw en deels Wmo Somatisch deel (verpleeghuiszorg) naar de Zvw Zwaardere doelgroepen (psychogeriatrisch, ernstig verstandelijk gehandicapten en chronisch psychiatrisch) waarschijnlijk andere oplossing

13 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13 Afronding Besluitvorming is aan volgende kabinet ********


Download ppt "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Waarheen, o waarheen? AWBZ in beweging Seminar “Een AWBZ met toekomst” 15 december 2006 dr. P.F. Hasekamp,"

Verwante presentaties


Ads door Google