De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadmap Toekomstbeeld 2016 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadmap Toekomstbeeld 2016 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning"— Transcript van de presentatie:

1 Roadmap Toekomstbeeld 2016 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
DECEMBER 2012 VERSIE 1.0 IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

2 Thema’s roadmap Toekomstbeeld 2016 Tijd
Bronregisters (Zvw, Wmo, AWBZ) Beveiliging (Zvw, Wmo, AWBZ) Standaardisatie en Uniformering (processen, ICT-voorzieningen, gegevens) Ontsluiting (inkijk, verwijzen, vertalen) Toekomstbeeld 2016 Tijd Eenvoud, Samenwerking, Transparantie Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

3 Thema’s roadmap Toekomstbeeld 2016 Tijd
Bronregisters (Zvw, Wmo, AWBZ) Bronregisters (Zvw, Wmo, AWBZ) Beveiliging (Zvw, Wmo, AWBZ) Beveiliging (Zvw, Wmo, AWBZ) Standaardisatie en Uniformering (processen, ICT-voorzieningen, gegevens) Standaardisatie en Uniformering (processen, ICT-voorzieningen, gegevens) Ontsluiting (inkijk, verwijzen, vertalen) Ontsluiting (inkijk, verwijzen, vertalen) Toekomstbeeld 2016 Tijd Eenvoud, Samenwerking, Transparantie Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

4 Uitgangspunten ‘Werkgroep Roadmap’:
Uitwerking thema’s in groeipaden door benoeming: Stappen Realisatie van stappen door: Adoptie van bestaande / lopende onderwerpen bij projecten / organisaties Inbrengen als nieuw onderwerp bij projecten / organisaties Oppakken binnen IZO-team Roadmap te gebruiken als checklist Onderlinge relaties en afhankelijkheden dienen aangebracht te worden door uitvoerende projecten, IZO heeft signalerende en afstemmende rol Principes van NORA gebruiken bij inhoudelijke invulling onderwerpen

5 Uniformeren + Standaardiseren
Groeipaden thema’s Bronregisters Beveiliging + Privacy Uniformeren + Standaardiseren Ontsluiting Realiseren bronregisters Vaststellen authorisatiemethode Vaststellen noodzakelijke info Vaststellen gegevensstandaard per bronregister authenticatiemethode gegevens-verzamelingen Realiseren aansluiting inkijk, verwijzing, vertaling gegevensverzameling per bronregister identificatiemethode Analyseren bestaande gegevensstromen Inventariseren bestaande ‘schakelpunten’ bronregisters beheerder (organisatie) beheerder standaarden Inventariseren ketenbehoeften Opstellen definitie bronregisters Bepalen wettelijke kaders wettelijk kader Inventariseren klantbehoeften Opstellen architectuurmodellen (domeinarchitectuur) w.o. bedrijfs-, proces-, informatie- en technische architectuur

6 Bronregisters Opstellen architectuurmodellen
Beschrijvingen bieden kader per domein en domeinoverstijgend Opstellen definitie bronregisters Beschrijving van kenmerken, doel en kwaliteitscriteria Vaststellen bronregisters; welke wel / niet Per domein, domeinoverstijgend Bedrijfsfunctiemodel en architectuurmodellen bieden kader voor indeling Vaststellen gegevensverzameling per bronregister op basis wettelijke taken Vaststellen gebruikte gegevensstandaarden per bronregister Realiseren bronregister(s) Benoemen en evt. uitbreiden bestaande registers tot bronregister Bouwen nieuw(e) bronregister(s) Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

7 Beveiliging + Privacy Opstellen architectuurmodellen
Beschrijvingen bieden kader per domein en domeinoverstijgend Bepalen wettelijke kaders, bijv. m.b.t. WBP Doelbinding Controlemechanisme en toezicht (monitoring, logging) Vaststellen beheerder / marktmeester van standaarden, beveiligingsmethode, authorisatie, etc. Kiezen (bestaande) organisatie met beschrijving bijbehorende rollen en mandatering. Vaststellen identificatiemethode Kiezen (bestaande) registers die ter identificatie gebruikt worden(o.a. AGB, UZOVI, BSN, etc.). Vaststellen authenticatiemethode Kiezen (bestaande) methode (bijv. UZI-pas, DigiD, NORA-regels?) Vaststellen authorisatiemethode Bepalen rechten op organisatie- en functionarisniveau (doelbinding) Methode van rechten-uitgifte (direct, getrapt, etc.) Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

8 Uniformeren + Standaardiseren
Opstellen Architectuurmodellen Beschrijvingen bieden kader per domein en domeinoverstijgend Vaststellen wettelijk kader voor gegevensuitwisseling Onderscheid Publiek / Privaat Vaststellen beheerder / marktmeester van standaarden Analyseren bestaande gegevensstromen Inventariseren onderlinge overeenkomsten / verschillen (op domeinniveau) Inventariseren en vergelijken standaarden en hun beheerders Inventariseren en beoordelen bestaande berichten en uitwisselingen (hergebruik) Vaststellen te standaardiseren gegevensverzamelingen Bepalen gemeenschappelijk deel aan gegevens (gedeelde set) Bepalen Keten-eigen / organisatie-eigen deel aan gegevens Vaststellen noodzakelijke info (geen overbodige) bij uitwisseling Bepalen minimaal benodigde gegevens voor primaire proces (het organiseren van de zorg) Bepalen minimaal benodigde gegevens voor beleids- en stuurinformatie Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

9 Ontsluiting Opstellen Architectuurmodellen
Beschrijvingen bieden kader per domein en domeinoverstijgend Schakelpunten / sectorknooppunten / … Inrichtingsprincipes (‘nog te bepalen’) Inventariseren Klantbehoeften Onderzoeken welke informatiebehoefte klanten hebben in het klantproces Inventariseren Ketenbehoeften Onderzoeken welke informatiebehoefte de ketenpartijen (w.o. de zorgaanbieders) hebben bij het uitvoeren van hun taken en welke informatie ze kunnen leveren. Hergebruik gegevens Onderzoeken welke gegevenssets hergebruikt kunnen en mogen worden in de keten, zoals beoordeling/indicatie, beschikbare zorg, geleverde zorg Inventariseren bestaande schakelpunten binnen en buiten de Zorg Realiseren aansluitingen Inkijk, Vertaling, Verwijzing Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning


Download ppt "Roadmap Toekomstbeeld 2016 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning"

Verwante presentaties


Ads door Google