De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten consultatie MDS-en chronische zorg 10 september 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten consultatie MDS-en chronische zorg 10 september 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten consultatie MDS-en chronische zorg 10 september 2009

2 Vragen consultatiedocument
1 Aansluiting MDS-en bij registraties J. Struijs 2 Aansluiting MDS-en bij informatie-behoefte 3 Operationalisatie parameters door Nictiz 4 NDF-kernset uitgangspunt MDS diabetes 5 Logica indeling MDS-en 6 Omvang MDS-en 7 Eindoordeel

3 Vraag 5. Is de indeling van de voorlopige MDS-en logisch met het oog op de implementatie en de informatiebehoefte? Iedere MDS eenzelfde indeling is noodzakelijk Verschillende voorstellen ingediend ZiZo neemt voorstel Coördinatieplatform Zorgstandaarden over: Optimale aansluiting bij zorgstandaarden

4 Standaardindeling MDS-en
Identificatie patiënt Klachten patiënt Onderzoek: lichamelijk Onderzoek: laboratorium Onderzoek: beeldvorming Onderzoek: functie Behandeling medicatie Behandeling overig Risicofactoren en pathologie

5 Vraag 6. Omvang MDS-en: nu zo beperkt mogelijk
Maximale dataset ipv minimale dataset Angst voor een onbegrensde groei van de MDS-en Als eenvoudige beschikking over de data is omvang geen probleem Pas duidelijk wat echt nodig is als er indicatoren zijn Aanpassingen MDS geeft aanpassingen ICT -> dat kost geld ZiZo: nu zo beperkt mogelijk en data uit bestaande registraties

6 Vraag 7. Eindoordeel Akkoord onder voorwaarden:
Aanpassingen aan MDS-en zoals ingebracht Uitbreiding met patiëntenperspectief Inzicht in en correctie voor beïnvloedende factoren buiten zorgproces: Casemix op demografische factoren Therapietrouw Ernst Realistisch en haalbaar ontwikkel- en implementatieproces ZiZo: deels verwerkt en verder belangrijke aandachtspunten voor fase 2 en verder

7 Algemene reacties Onduidelijkheid over doel en inkadering project
Zorgen om data-infrastructuur en administratieve last Relatie MDS-en en kwaliteit Ontbreken informatie over specificiteit van de ketenzorgorganisatie ZiZo: Aanpassing structuur van het project Veel aandacht voor communicatie Indicatoren over organisatie van de zorg al ontwikkeld

8 Conclusie MDS-en zoals nu voorgesteld aanbieden aan de minister

9 Hoe nu verder??

10 Fase 2 (vanaf oktober) Doelstellingen Uitgangspunten Organisatie

11 Doelstellingen Ontwikkelen/selecteren kwaliteitsindicatoren per aandoening zorginhoudelijk Patiëntervaring etalage-informatie Ontwikkelen/selecteren generieke kwaliteitsindicatoren organisatie van ketenzorg implementatie van de kwaliteitsindicatoren bij ketenzorgorganisaties: keuzes omtrent aggregatieniveau van registreren en rapporteren bepalen technische infrastructuur voor rapportage vaststellen dataprotocol over uitvraag, correctie, analyse en gebruik

12 Uitgangspunten Zorgstandaarden vormen inhoudelijke kader
Inhoudelijke afstemming met reeds ontwikkelde indicatoren in ziekenhuizen en bij huisartsen

13 Organisatie Organisatiestructuur aanpassen
inhoudelijk meest betrokken partijen akkoord expertise van de meest betrokken partijen benutten besluiten moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak de gekozen structuur mag niet remmend werken op de ambitie van de Minister -> Besluitvorming begin oktober Veel aandacht voor communicatie Meer tijd


Download ppt "Resultaten consultatie MDS-en chronische zorg 10 september 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google