De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom applicatie rationalisatie een slimme keus is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom applicatie rationalisatie een slimme keus is"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom applicatie rationalisatie een slimme keus is
VIAG congres 2013, 7 oktober Wilko Visser

2 Agenda Doelstellingen Het belang van applicatiesanering Sanering vereist inzicht in huidige situatie Sanering vereist inzicht in doelarchitectuur Demonstratie BlueDolphin

3 Doelstellingen presentatie en demonstratie
Tonen hoe u grip krijgt op het applicatie portfolio Inzicht in het huidige applicatielandschap (ist) Inzicht in de doelarchitectuur (soll) Hoe vertalen naar communiceerbare boodschap Harmonisatie bij gemeentelijke samenwerking Demo BlueDolphin - drempelverlagend

4 Belang applicatiesanering
Een gemeente is een complexe organisatie met veel verschillende producten en diensten Meeste gemeenten hebben onvoldoende inzicht in: Het aantal gebruikte applicaties (onderschat) Welke functies de applicaties voor welke bedrijfsprocessen bieden Afhankelijkheden tussen applicaties en andere koppelingen De consequenties hiervan zijn: Teveel applicaties en overlappende functionaliteit Niet benutten van beschikbare functionaliteit (suites) Wijzigingen doorvoeren is kostbaar en foutgevoelig Gebrek aan inzicht hindert gemeentelijke samenwerking

5 Sanering vereist inzicht in huidige situatie
Inzicht in functionele overlap tussen applicaties: Welke applicaties worden actief gebruikt? Welke functies leveren de applicaties, voor welke bedrijfsprocessen? Wat is het relatieve belang van die bedrijfsprocessen en applicaties? Inzicht in kenmerken Algemeen (leverancier, aantal gebruikers, afdelingen) Kosten (licenties, onderhoud, incidenten, wijzigingen Technisch (Platform, maatwerk/standaard, datastructuur) Afhankelijkheden en koppelingen inzicht in ketens (infrastructuur – applicaties – functies - bedrijfsprocessen)

6 Visualisatie

7 Sanering vereist inzicht in doelarchitectuur
Beleidsplannen vertalen naar principes en uitgangspunten In gemeentelijke samenwerking – verschillen in kaart brengen Vertalen naar heldere beslisdocumenten Opstellen van het (gezamenlijk) gewenste toekomstbeeld

8 Analyse en genereren verbeteropties
Met inzicht in huidige situatie / doelarchitectuur: Bepalen verschil huidige en gewenst Bepalen van overlap tussen applicaties In kaart brengen van witte vlekken Vertalen gegevens naar informatie (bv: Moore Matrix) Verbeteropties opstellen en prioriteren

9 Data vertaald naar informatie (inzicht)

10 Beslisdocumenten en roadmap
Uitwerken beslisdocumenten per consolidatie en harmonisatie (ongelijksoortige informatie): Effecten op de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen Kosten en business case Technische kenmerken, principes en uitgangspunten Logische volgorde van verbeterstappen vastgelegd in een roadmap

11 Samenvatting consolidatie en harmonisatie
Samenwerking op beheer en infrastructuur: Relatief snel realiseerbaar Vermindering van kwetsbaarheden Levert (beperkte) schaalvoordelen op Harmonisatie en consolidatie applicaties en bedrijfsprocessen Levert veel grotere voordelen op: Doelmatigheid ICT dienstverlening Kostenverlaging, zoals effectievere ambtelijke dienstverlening en vermindering (verborgen) kosten voor applicatiebeheer Wijzigingen kunnen goedkoper en voorspelbaar worden doorgevoerd Heeft effecten op de organisatie en dagelijkse werkwijze Vereist inzicht in huidige en gewenste landschap Vereist goede planning en degelijke business cases

12 ValueBlue

13 Gemeentelijke klanten ValueBlue
Centralisatie ICT Gemeente Amsterdam A2 Gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) Gemeenten Diemen Gemeente Velsen Gemeente Uithoorn Gemeente Landsmeer

14 Automatiseert en borgt inzicht in ICT landschap
BlueDolphin Automatiseert en borgt inzicht in ICT landschap Infrastructuur en applicaties Applicatiefuncties en bedrijfsprocessen Krachtige bibliotheekfunctie Visualiseert en rapporteert Architectuur platen Ketens van objecten die bedrijfprocessen ondersteunen Afhankelijkheden en koppelingen Moore Matrix (beslis-visualisaties) Impact analyses

15 BlueDolphin schematisch

16 Wat gaat u zien BlueDolphin Koppelen bronnen Vastleggen applicatiegegevens en afhankelijkheden Visualisatie & Impact analyse

17 Demo CMS & SCA DEMO

18 Vragen


Download ppt "Waarom applicatie rationalisatie een slimme keus is"

Verwante presentaties


Ads door Google