De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst

2 Pluriform risicoprofiel Veel goede beheersing 88% risico’s oorzaak menselijk handelen Veel dezelfde risico’s Contracten gaan over risico’s Minder verborgen buffers Focus strategische risico’s Verschuiving risicoprofiel 2 Gemeenten van de Toekomst Risicomanagement Visie Risicomanagement gemeenten Actualiteiten

3 3 Media-gevoeligheid Veel betrokken partijen; ‘projectsaboteurs” Grote data en ICT component Imago; “decentralisaties leveren altijd geld op” Grote contracten Waarom zijn de decentralisaties high risk?

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Gemeente moet invulling geven aan complexe informatie-uitwisseling 9 Burger Huishoudelijke verzorging, begeleiding, jeugdzorg, voorzieningen Wsw Wajong Wpb WerkbedrijfParticipatieOndersteuning, begeleiding, Zorg Welzijn / Maatschap- pelijk werk Van: Naar: Samenwerkings -verband Pilots Wijkgerichte teams Toegang via Front Office Handhaving & support Finance & Monitoring Bestuur als opdrachtgever Data-uitwisseling

10 Aan de slag met succesfactoren en risico’s over data en data-uitwisseling in het sociaal domein 10

11 11 Strategie en beleid Samenwerking Uitvoering Wees duidelijk in wat je wel en niet doet (en betaald) Geen uitstel tot na verkiezingen 2014 Maatregelen richten op het verbinden van sociale basisvoorzieningen Basis voorzieningen standaardiseren, specifiek maatwerk leveren waar nodig Verschuiving naar preventie Gemeente moet rol bepalen (zelf doen, regie, aanbesteden) Visie ten aanzien van sturing, financiering en afspraken governance Wegnemen tegengestelde belangen in ketensamenwerking (snappen van elkaars perspectief) Wegnemen negatieve prikkels Geïntegreerde verslagen, continue monitoring Projectmatige aanpak op basis van een integraal transitieplan Houd rekening met transitiekosten (bv door oprichten transitiefonds) Spelregels over (tussentijdse) informatievoorziening en verantwoording in dienstverleningsovereenkomsten Borgen financiële rechtmatigheid Spelregels over (tussentijdse) informatievoorziening en verantwoording in dienstverleningsovereenkomsten Borgen financiële rechtmatigheid

12 Dank voor uw aandacht 12


Download ppt "Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google