De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement binnen de decentralisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement binnen de decentralisaties
Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst

2 Visie Risicomanagement gemeenten
Pluriform risicoprofiel Veel goede beheersing 88% risico’s oorzaak menselijk handelen Veel dezelfde risico’s Contracten gaan over risico’s Actualiteiten Minder verborgen buffers Focus strategische risico’s Verschuiving risicoprofiel Gemeenten van de Toekomst Risicomanagement

3 Waarom zijn de decentralisaties high risk?
Media-gevoeligheid Veel betrokken partijen; ‘projectsaboteurs” Grote data en ICT component Imago; “decentralisaties leveren altijd geld op” Grote contracten

4

5

6

7

8

9 Gemeente moet invulling geven aan complexe informatie-uitwisseling
Huishoudelijke verzorging, begeleiding, jeugdzorg, voorzieningen Wsw Wajong Wpb Welzijn / Maatschap- pelijk werk Van: Burger Werkbedrijf Participatie Ondersteuning, begeleiding, Zorg Naar: Samenwerkings-verband Pilots Wijkgerichte teams Toegang via Front Office Handhaving & support Finance & Monitoring Bestuur als opdrachtgever Data-uitwisseling

10 Aan de slag met succesfactoren en risico’s over data en data-uitwisseling in het sociaal domein

11 Strategie en beleid Samenwerking Uitvoering
Wees duidelijk in wat je wel en niet doet (en betaald) Geen uitstel tot na verkiezingen 2014 Maatregelen richten op het verbinden van sociale basisvoorzieningen Basis voorzieningen standaardiseren, specifiek maatwerk leveren waar nodig Verschuiving naar preventie Samenwerking Gemeente moet rol bepalen (zelf doen, regie, aanbesteden) Visie ten aanzien van sturing, financiering en afspraken governance Wegnemen tegengestelde belangen in ketensamenwerking (snappen van elkaars perspectief) Wegnemen negatieve prikkels Uitvoering Geïntegreerde verslagen, continue monitoring Projectmatige aanpak op basis van een integraal transitieplan Houd rekening met transitiekosten (bv door oprichten transitiefonds) Spelregels over (tussentijdse) informatievoorziening en verantwoording in dienstverleningsovereenkomsten Borgen financiële rechtmatigheid Spelregels over (tussentijdse) informatievoorziening en verantwoording in dienstverleningsovereenkomsten Borgen financiële rechtmatigheid

12 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Risicomanagement binnen de decentralisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google