De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces resultaat Uitvoering per 1 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces resultaat Uitvoering per 1 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces resultaat Uitvoering per 1 januari 2015

2 Vóór 1 januari 2015 3 sectoren - 3 financiers – 3 financieringssystemen (tariefsystemen) – 3 verwijzers Gehandicaptenzorg (LG/LB, ZG/ZB, (L)VG/(L)VB): AWBZ/Zorgkantoor – Zorg Zwaarte Pakketten/producten ambulant- CIZ J-GGZ: ZVW-basisverzekering/Zorgverzekeraar - Diagnose Behandel Combinaties - huisarts/scholen/GGD-arts etc Jeugd- en Opvoedhulp: Provincie - trajecten - BJZ

3 BeleidSelecterenUitvraagContracterenUitvoering Proces Inkoop en Uitvoering

4 Inkoop 2015: Wat en wie Lokale inkoop (gemeente) Wat: – interventieniveau 1-3 – Vóór 1-1-2015 ook lokale financiering Wie: verantwoordelijkheid individuele gemeente Regionale inkoop (FoodValley zonder Wageningen) Wat: – Interventieniveau 4 en hoger – Wat overkomt vanuit 3 genoemde financiers Wie: alle huidige aanbieders aan jeugdigen in FoodValley. Dit zijn aanbieders die in 2014 een contract hadden met 3 genoemde financiers Bovenregionale/Landelijke inkoop (provincies/landelijk) Wat: – Landelijk Transitie Arrangement, – Jeugdzorg Plus, Crisis, terreinvoorzieningen, Verblijf (L)VB jongeren, werving en matching pleegzorg Wie: : alle huidige aanbieders aan jeugdigen in FoodValley. Dit zijn aanbieders die in 2014 een contract hadden met 3 genoemde financiers. En aanbieders genoemd in LTA- lijst van VNG.

5 Resultaat inkoop 2015 Contracten met 107 aanbieders Binnen beschikbare financiële middelen van FoodValley gemeenten (meicirculaire Rijksoverheid) Bekostigingssystematiek: – omzetplafond per aanbieder bij omzet in FoodValley > €100.000. – Bevoorschotting. – Maandelijkse declaratie OHW. Productenboek (in ontwikkeling): – gecontracteerde zorgvormen/zorgproducten – Ingedeeld naar interventieniveaus – Welke aanbieders bieden welke zorgvormen

6 Uitvoering Rol van Lokale teams Rol van Aanbieders Rol van Regionaal Knooppunt

7 Rol van Lokale teams: – Preventie en ondersteuning: interventieniveau 1-3 – Transformatie i.s.m. met aanbieders  preventie, lokaal waar dat kan, 1 gezin 1 plan – Consultatie en inzet specialisten in lokale teams – Regie verwijzen naar individuele hulp/intensieve ondersteuning interventieniveau 4 en hoger, afgeven beschikkingen – financiële verantwoordelijkheid – jGGZ: route huidige verwijzers (huisarts) blijft in stand én afgeven beschikking door gemeente. Dyslexie: mogelijke aanpassing toeleidingsprotocol. – Toewijzing PGB

8 Rol van Aanbieders: – Transformatie: samenwerking met lokale teams, intersectorale samenwerking  preventie, lokaal waar dat kan, 1 gezin 1 plan – Hulp/ondersteuning na beschikking, inzet in lokale teams, consultatie en advies – Aanleveren informatie (doelmatigheid en doeltreffendheid) en declaraties – kwartaalgesprekken bij omzetafspraak > € 500.000

9 Rol van Regionaal knooppunt – Administratie: bevoorschotting, declaratieverwerking (nader Declaratieprotocol volgt), managementinformatie/monitoring, bedrijfsvoering@jeugdfv.nl bedrijfsvoering@jeugdfv.nl – Contractbeheer – Accountmanagement: kwartaalgesprekken, info@jeugdfv.nl,, FAQ, monitoring prestaties, voorbereiding inkoopbeleid 2016 info@jeugdfv.nl

10 Niet gecontracteerde zorg Werd zorg vergoed uit de Basis Verzekering ZvW, AWBZ of Provinciale Jeugdhulp? Nee  geen vergoeding hulp i.k.v. Jeugdwet Ja  Was jeugdige in zorg op 31-12-2014 ? Nee  Nieuwe aanbieder: gemeente beoordeelt PGB aanvraag Ja  Zorg continuïteit bieden via ”contract- light”: aanbieder: levert cliënt gegevens, Gemeente: checkt woonplaatsbeginsel Knooppunt: stuurt “contract-light”

11 Monitoring prestaties (in ontwikkeling) – Doelmatigheid: realisatie productie en financiën in relatie tot contract/omzetplafond, doorlooptijden, aantal wachtenden etc – Doeltreffendheid: kwaliteitscriteria, prestatie indicatoren (cliënt tevredenheid, doelrealisatie, ROM, in ontwikkeling)  Inzicht op gemeenteniveau, regioniveau, per aanbieder  wordt uitgewerkt


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces resultaat Uitvoering per 1 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google