De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Inspiratiedag 3D’s + HR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Inspiratiedag 3D’s + HR"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Inspiratiedag 3D’s + HR 10-10-2014
INSPIRATIESESSIE ‘ORGANISATIE EN STURING’ DOOR ERIC EDENS (ALMERE) EN IETZE OOSTINGA (APELDOORN)

2

3

4

5 Praktijkvoorbeelden Apeldoorn Almere Eigen gemeente

6

7

8

9

10

11 Drie Decentralisatie in Almere

12 Kanteling in denken, sturen en handelen SYSTEEMWERELD HORIZONTAAL
VERZORGINGSSTAAT HORIZONTAAL Samenwerking Delen Eigenaarschap Kleinschaligheid Netwerken Platforms Coöperaties Doen Produceren Zelfbeheer Sociaal doe-het-zelven Maatwerk Verschillen Kanteling in denken, sturen en handelen VAN RIJK TOPDOWN VERTICAAL Hiërarchie Sturing Regels Beleid Programma’s Instituties Opdrachten Grootschalig Topdown Subsidies Gelijkheid Consumeren NAAR WIJK NETWERK LEEFWERELD VERZORGINGSSTAD Bron: Jos van der Lans, De Decentralisaties Dag 20/9/2014

13 Organisatie in Almere

14 Aanpak Almere Visie en ambitie, vertaald naar principes (bijv. ‘voorkomen is beter dan genezen’, ‘integraal, holistisch’ of ‘er op af’) Beleidsuitgangspunten en beoogd maatschappelijke effecten Gebiedgericht werken als uitgangspunt (16 wijken) Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school Wat doen de teams van wijkwerkers, wat doen de gezinsbegeleiders en hoe ziet de samenwerking eruit? Competenties benoemen Aansturing wijkteams en netwerk van gezinsbegeleiders gebeurt door een manager van de gemeente Brandpuntfunctie bij gezinsbegeleider, met doorzettingsmacht Digitale en fysieke ondersteuningsstructuur Kans om samenwerking te organiseren op regionaal en landelijk niveau Kwartiermakers (tot )

15 Tien principes voor het sociaal domein in Almere
Bijdragen aan geluk en welbevinden en kwaliteit Burgerkracht: mogelijkheden staan centraal Voorkomen is beter dan genezen Nabijheid, als mens naast mens Integraal, holitisch: denken vanuit samenhang Sterk aan elkaar: geheel is meer dan som der delen Wederkerigheid: iedereen heeft iets te geven Niemand is ongezien: tijdig signaleren problemen Er op af! Alert, praktisch, doortastend en nabij Oplossingen zijn duurzaam en effectief

16 Wijkindeling 16 teams van wijkwerkers

17 Kadernota “Doen wat nodig is”
Medewerkers in zorg en welzijn: krijgen meer ruimte om te doen wat nodig is moeten meer samenwerken met andere professionals en met vrijwilligers en betrokken buurtbewoners kunnen samen met inwoners naar passende oplossingen zoeken daarbij starten bij de kracht van de inwoners, niet bij de beperking kunnen problemen meer integraal aanpakken, rekening houden met gehele leefsituatie van de mensen gaan als wijkwerker of gezinsbegeleider werken of daar intensief meer samenwerken

18

19 Albert Einstein:

20 Wijkwerkers volgen wat er leeft en speelt in de wijken
Straatkubus: een instrument om inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen op straatniveau Wijkscan: een periodiek uitgevoerde scan van de ontwikkelingen in de wijk o.g.v. demografie, leefbaarheid, veiligheid, participatie en vraag naar ondersteuning Dashboard: instrument voor het monitoren van de kwaliteit en inhoudelijke en financiële resultaten van de wijkteams

21 Afronding Wat neem je mee? Wat ga je doen?
Wat of Wie heb je daar voor nodig?

22 Kennisbronnen VNG forum https://forum.vng.nl/do/login Werkend leren, 3D’s en HR Regionale en landelijke bijeenkomsten (10 oktober Utrecht): VNG-site voor praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden en checklist lerend werken op VNG forum Werkend leren, 3D’s en HR Onderling uitwisselen, samen werken

23 VRAGEN? AFSPRAKEN? Bedankt voor het Goede Gesprek!


Download ppt "Landelijke Inspiratiedag 3D’s + HR"

Verwante presentaties


Ads door Google