De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie informatievoorziening 26 november 2014, John Rijsdijk en Peter Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie informatievoorziening 26 november 2014, John Rijsdijk en Peter Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 Visie informatievoorziening 26 november 2014, John Rijsdijk en Peter Jansen

2 2015: jaar van de transparantie

3 Agenda Informatieberaad Wat ligt er al bij ZN op de plank Waar zijn we mee bezig Wat gaan we doen

4 Informatieberaad (1) Door ons ingebrachte punten: –Registratie aan de bron –Veilige uitwisseling van gegevens –Delen van elkaars broninformatie Behoefte aan veilig betrouwbaar identificatiemiddel voor patiënt

5 Informatieberaad (2) Vragen aan U: –Wat zijn uw ervaringen met digitale identificatie van patiënt? –Zijn er nog zaken die u van belang vindt om in te brengen in het Informatieberaad?

6 Wat ligt er bij ZN op de plank –Visie informatie-infrastructuur –Toetsingskader informatievoorziening zorg en ondersteuning

7 Visie informatie-infrastructuur (1) 1.Iedere ketenpartij is eigenaar van zijn eigen gegevens en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het verzamelen en inrichten van zijn eigen stuurinformatie (waaronder kwaliteitsinformatie). De financiering van de eigen stuurinformatie valt ook onder deze eigen verantwoordelijkheid. 2.Stuurinformatie is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevens die geregistreerd worden, en benodigd zijn, in het primaire proces. 3.Partijen maken, binnen een uniform vast te stellen kader, onderling afspraken over het gebruik van elkaars gegevens. 4.Vektis is voor wat betreft de geaggregeerde verzekeraarsinformatie hèt informatiecentrum voor de zorgverzekeraars en een informatiecentrum voor zorgaanbieders.

8 Visie informatie-infrastructuur (2)

9 Toetsingskader IZO

10 Uitgangspunten: –Klant centraal –Eenheid van taal en begrippenkader –Standaardisatie –Routeren van berichten in de keten: zoveel mogelijk dezelfde infrastructuur –Registraties en data: één bron –Beleids- en stuurinformatie –Wetgeving, veiligheid en privacy

11 Waar zijn we mee bezig –Herontwerp declaratieverkeer –IZO –Open data

12 Herontwerp declaratieverkeer (1) Uitgangspunten: Techniek 1. Declaratieverkeer via VECOZO 2. Mogelijkheid realtime declareren en ook afhandelen 3. Bewezen, breed geaccepteerde taal met voldoende mogelijkheden Inhoud 4. Gebruik referentiesystemen, waaronder AGB 5. Gebruik authentieke bronnen (registratie) 6. Geen ballast gegevens: gebruik authentieke bron én alleen beleidsinfo indien noodzakelijk op niveau individuele declaratie 7. Borgen dat informatie noodzakelijk voor (inkoop-, controle-, informeren klant-)processen zorgverzekeraars is opgenomen

13 Herontwerp declaratieverkeer (2) Proces 8. Streven naar het beperken van het aantal declaratiestandaarden door bijvoorbeeld het combineren en/of het flexibel inrichten hiervan 9. Elk bekostigingsmodel ruimte voor eigen kenmerken 10. Flexibel/snel in ontwikkeling en implementatie (proces/procedure bij ontwikkeling en aanpassing van de standaarden) 11. Format restitutienota is een afgeleide van de declaratiestandaard

14 IZO (1)

15 IZO(2) Hoe gaan we ervoor zorgen dat we informatie uit de bronregistratie (buiten info over declaratieverkeer) met elkaar uitwisselen? Denk aan diagnose, indicatie etc.

16 Open data Initiatief Vektis en ZN Geaggregeerde declaratiegegevens van 17 miljoen Zvw verzekerden Meer kennis en inzicht voor alle partijen Eerste stap

17 Veel aandacht in de pers !

18 Wat gaan we doen Komen tot een integrale visie op de informatievoorziening

19 Integrale visie informatievoorziening –Wat zijn de rollen van partijen –Wat zijn onze uitgangspunten –Wat zijn de relaties tussen de diverse in gang gezette ontwikkelingen –Wat is het eindplaatje waar we naar toe werken –Heeft u suggesties of punten die wij hier in mee kunnen nemen ?


Download ppt "Visie informatievoorziening 26 november 2014, John Rijsdijk en Peter Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google