De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke afspraak Inkoop Jeugd-GGZ Algemeen Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke afspraak Inkoop Jeugd-GGZ Algemeen Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke afspraak Inkoop Jeugd-GGZ Algemeen Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Waarom: “In stand houden landelijke structuren”? Toelichting Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ, met zes “Werkstromen” Concreet: DBC structuur jeugd ism NZa en DBC Onderhoud Declaratieverkeer 1

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stip op de horizon Na aanvaarding Jeugdwet in de Tweede en Eerste Kamers is duidelijk: Jeugd-GGZ moet onderdeel gaan vormen van het integrale systeem van de jeugdhulp Evenwicht zoeken tussen: enerzijds de “zachte landing”: een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit, beperking frictie en behoud van een goede infrastructuur voor de Jeugd-GGZ gegarandeerd moeten worden anderzijds zekerstellen dat wel de benodigde stappen worden gezet in de richting van de noodzakelijke innovatie van de zorg voor de jeugd. Dit zal vermoedelijk een aantal jaren gaan vergen en een meerjarige “transformatiestrategie” vragen van gemeenten 2

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair eindverantwoordelijk voor de inkoop van de totale Jeugd-GGZ vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de Jeugd-GGZ in 2014 moet starten Verzekeraars en gemeenten werken in de periode 2014-2017 samen aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en zorgverzekeraars vormt hier een belangrijk element Tijdelijk worden enkele bestaande, landelijke structuren behouden, om verder bij te dragen aan de ‘zachte landing’ Om dit te stimuleren starten gemeenten een ondersteuningsprogramma onder regie van de gemeenten/VNG, en met medewerking van verzekeraars 3

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom eigenlijk: “Tijdelijk in stand houden landelijke structuren”? Vanwege de complexe overheveling blijven enkele landelijke structuren maximaal 3 jaar in stand. Dit is tijdelijk omdat we intussen zoeken naar goede alternatieven. Voorlopig biedt de bestaande structuur houvast op administratief gebied en op de techniek van contractering. Hiermee nemen we voor bovenregionale en landelijke zorgaanbieders een grote zorg weg. Daarnaast is het voordeel is dat gemeenten zich eerst kunnen focussen op de inhoudelijke contractering. 3

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten En wat wordt bedoeld met “landelijke structuren”? De hoofdstructuur voor de bekostiging en prestaties zoals die nu in de GGZ is ingevoerd. Deze hoofdstructuur bestaat uit generieke financiering voor basiszorg, zorgzwaarte bekostiging voor de generalistische basis GGZ en de DBC’s voor de specialistische GGZ. Gemeenten kunnen zich bij de contractering baseren op maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Gemeenten gaan met hun administratie en facturatie aansluiten op de bestaande landelijke structuur (Vecozo). 3

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doelstelling Ondersteuningsprogramma Hoger maatschappelijk doel: garanderen zorgcontinuïteit en zorgen voor zachte landing met ruimte voor transformatie Doelstelling Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ: Het in samenspraak met gemeenten aanbieden van vormen van kennis, instrumenten en ondersteuning op het gebied van de inkoop van Jeugd-GGZ waarvan het voor gemeenten beter en efficiënter is deze gezamenlijk te ontwikkelen, gedurende een periode van vier jaar (2014 – 2017)’. Ondersteuningsprogramma dus bedoeld om gemeenten te helpen “zorgen dat het goedkomt” 4

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteuning gemeenten Inhoudelijke kennis Jeugd-GGZ en hoe koop je het in? (Kwantitatieve) basisinformatie over historische patiëntstromen en kosten Regiospecifieke marktkennis over Jeugd-GGZ 1.Masterclasses Jeugd-GGZ 2.Stroom Kennisoverdracht & Opleiding Ondersteuningsprogramma 3.Stroom Handreikingen, Modellen en Instrumenten 4.FAQ’s Transitiebureau 1.Vektis-cijfers (wordt landelijk gewerkt aan nieuwe cijfers) 2.Overleg met eigen zorgaanbieders Overige informatiebehoeften 1.Max 40 adviesuren van zorgverzekeraar: Zorgaanbieder-specifieke kennis & advisering Beleidsthema-specifieke kennis & advisering Beperkt aantal gerichte vragen Melden bij het Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ via OTD@vng.nlOTD@vng.nl

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten DBC release Jeugd Proces: DBC Onderhoud adviseert VNG over productstructuur jeugd Parallel aan release GGZ 18+ ook een release 18- : spelregels en – validatieregels Op basis van wensen van aanbieders én gemeenten Publicatie tegelijk met besluitvorming NZa voor 18+ Belangrijkste aanpassingen in advies: Woonplaatsbeginsel 11 beroepen (in ICT) mogelijk als hoofdbehandelaar Nieuw: consultatie en zorgcoördinatie Vereenvoudiging registratie systeemcontacten VZO-eis versoepeling Sluiting DBC bij 18 jaar 1

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Declaratieverkeer Advies: Gemeenten kunnen aansluiten op Vecozo Declaratieproces blijft daarmee in stand Beperkte aanpassing E/I-standaard nodig 1


Download ppt "Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke afspraak Inkoop Jeugd-GGZ Algemeen Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google