De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop jeugd Lekstroom 2016 Informatiebijeenkomst 14 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop jeugd Lekstroom 2016 Informatiebijeenkomst 14 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop jeugd Lekstroom 2016 Informatiebijeenkomst 14 september 2015

2 Agenda Opening Inkoop: –Uitgangspunten –Stand van zaken en planning Administratief proces –Werkafsprakenboek 2016 –Indienen declaraties –Halfjaarrapportage 2015 Vragen

3 Uitgangspunten Ontkokering tussen sectoren Vereenvoudiging productindeling/tarieven Transformatie van zwaar naar licht Flexibel budget voor sociale teams 1 gezin, 1 plan Budget conform uitkering Rijk

4 Stand van zaken inkoop 2016 5 fysieke overlegtafels geweest, nog 2 Basisovereenkomst in concept gereed Deelovereenkomst in concept gereed Diverse innovatiethema’s besproken Productindeling en tarieven

5 Producten en tarieven Consultatie & screening Diagnostiek Ondersteuning zelfredzaamheid Ondersteuning maatschappelijke deelname Behandeling Verblijf

6 Zie website: www.houten/ondernemers/aanbestedingen/ bestuurlijkeaanbestedingjeugd2016 Aan de in deze presentatie genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend voor 2016

7 Consultatie & screening Doel: sociale teams kunnen een aanbieder raadplegen ‘even bellen/afstemmen’ wordt niet in rekening gebracht (in alle redelijkheid) Vergoeding per uur (€ 80)

8 Diagnostiek Vergoeding per uur (€ 90) Wellicht 2 producten Doel: inzicht in problematiek en mogelijke behandeling/begeleiding jeugdige

9 Ondersteuning zelfredzaamheid Vergoeding per uur (licht, midden, zwaar) Van individuele begeleiding bij structureren werkzaamheden thuis (€ 40,-), Schoolmaatschappelijk werk (50,-) Tot intensief ambulante hulp in complexe gezinssituaties (65/75,-)

10 Onderst. maatschappelijke deelname Vergoeding dagdeel, licht,midden, zwaar Begeleiding groep kinderen met beperking (€ 40,-) Respijtzorg zwaar (€ 50,-) Dagbehandeling aan een groep (€ 80,-)

11 Behandeling Dyslexie: € 76,- per uur, met max gemiddelde Basis jGGZ: € 80,- uur, met max gemiddelde Spec jGGZ: € 90,- uur, met max gemiddelde Behandeling overig: € 80,-, alleen via verwijzing door sociaal team

12 Verblijf Pleegzorg (ca € 38,50) Logeren/kortdurend verblijf (€ 110,-) Gezinshuis/woongroep: € 125 - € 200 Residentieel: € 220,- - € 246,- Bovenregionale inkoop, incl crisis/Samen Veilig

13 Stand van zaken Basisovereenkomst, deelovereenkomst en producten: in concept gereed Tarieven: bij overlegtafel 7 oktober klaar Ondertekenen overeenkomsten: november

14 Werkafsprakenboek 2016 Parallel aan inkoop Leerpunten en vernieuwing VersieWanneerWie 0.130 septembergemeenten en regionale backoffice 0.222 oktoberzorgaanbieders en sociale teams 0.318 novemberadviseurs VNG en overige specialisten 1.016 decemberdefinitief

15 Belangrijkste wijzigingen Tijdelijke ministeriële regeling (privacy) Alleen scenario a voor berichtenverkeer Nieuw bericht JW315 (vervangt op termijn Melding Kind in Zorg) Passende oplossing voor JW321/322?

16 Administratieve lastenverlichting Balans tussen ‘basis op orde’ en innoveren Aansluitcampagne gaat door zo lang als nodig is –Vecozo/Gemeentelijk Gegevens Knooppunt –Communicatie zorgadministraties –Werkprocessen

17 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Landelijke dataset beleidsinformatie Input door zorgaanbieders, gemeenten, CAK, beheerders basisregistraties Wet op het CBS is van toepassing (i.v.m. privacy) www.waarstaatjegemeente.nl

18 Vergelijkingen met: -Nederland -Provincie -Stedelijkheidsklasse -Grootteklasse -Andere gemeente

19 Volledigheid en actualiteit -Gegevens gedateerd (2012) -Deze week update Jeugd -Wmo blijft nog achter -Detaillering binnen gemeente/regio blijft achter i.v.m. bedrijfsvoering

20 Procesafspraken 2015 Controleprotocol Indienen declaraties Zie voor relevante documenten 2015: https://www.houten.nl/ondernemers/regionale- backoffice-lekstroom/

21 Halfjaarrapportage Tekort ca € 1 miljoen (€ 0,3 mln tov contracten, maar extra uitname € 1,2 mln door Rijk voor WLZ), vakantieinvloed? Overschrijding bij J&O (1,8 mln), jGGZ (1,2 mln), waaronder vrijgevestigden € 0,6 mln) Onderbesteding bij KmB Onzekerheid: vakantieinvloed en declaraties Volgende moment: 3 e kwartaal en jaarafsl.

22 Vragen en suggesties?


Download ppt "Inkoop jeugd Lekstroom 2016 Informatiebijeenkomst 14 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google