De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhulp Oktober 2014. Waar gaat het over? Implementatie jeugdwet Toegang IndicatieAanbod Administratieve afhandeling Monitoring en verantwoording -Voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhulp Oktober 2014. Waar gaat het over? Implementatie jeugdwet Toegang IndicatieAanbod Administratieve afhandeling Monitoring en verantwoording -Voor."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhulp Oktober 2014

2 Waar gaat het over?

3 Implementatie jeugdwet Toegang IndicatieAanbod Administratieve afhandeling Monitoring en verantwoording -Voor belangrijk deel nieuwe activiteiten -Doorontwikkeling zorgcoördinatie CJG -Samenwerking regio (Drenthe) in wet vastgelegd

4 Inkoop en Toegang Toegang: -Professionals BJZ en MEE -Expertise erbij halen -Samenwerking met de huisartsen Inkoop: -Drents -1 november gereed -Zorgcontinuïteit gerealiseerd

5 Activiteiten toegang en indicatie Toegang via verwijzing Toegang formeel Toegang Indicatie Ontwikkelen werkwijze toegang en samenwerking met huisartsen Inzet huidige toegangmedewerkers BJZ en MEE Bereikbaarheid Interne afstemming 3D

6 Aanbod Organiseren zorgcontinuïteit in 2015 2015 en 2016: Drentse inkoop alle nieuwe jeugdzorg Hoogeveen penvoerder: inrichting en bestuursovereenkomst Accountteam voortraject contracten en contractbeheer 1 november contracten aanbieders gereed, incl. afspraken verantwoording inhoudelijk en financieel Aanbod

7 Systemen en processen Inrichting penvoerderschap financiën: Emmen Factuurverkeer en bevoorschotting Lokale aansluiting Inrichten werkprocessen Benodigde formatie organiseren Gegevensuitwisseling Informatievoorziening Privacy Formulieren en beschikkingen Administratieve afhandeling

8 Monitoring en verantwoording Afspraken bedrijfsbureau financiën Drentse monitor transformatie Via CBS, afspraken opnemen in contracten Monitoring en verantwoording

9 Randvoorwaarden uitvoering tot 1 januari 2015 Beleid: tijdig inzicht in beleid, verordening en beleidsregels Bestuursovereenkomst intergemeentelijke samenwerking vastgesteld Personele bezetting: beschikbaar en deskundig Samenhang Sociaal team De Wolden Samenhang project Eigen Kracht Hoogeveen ICT: besluit aanschaf systeem Zicht op lokaal budget organisatiekosten per 2015 Communicatie diverse doelgroepen

10 Doelgroepen Ouders/jeugdigen met vragen over opvoeden en opgroeien, accent op preventie en begeleiding Jeugdigen met psychische problemen en stoornissen Jeugdigen met verstandelijke beperking Gezinnen met ernstige problemen met opvoeden en opgroeien Ouders/jeugdigen waarbij veiligheid kind in geding is Jeugdbescherming jeugdreclassering

11 Kader: interventieniveaus

12 Cijfers gebruik


Download ppt "Jeugdhulp Oktober 2014. Waar gaat het over? Implementatie jeugdwet Toegang IndicatieAanbod Administratieve afhandeling Monitoring en verantwoording -Voor."

Verwante presentaties


Ads door Google