De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als jeugd en toekomst telt Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als jeugd en toekomst telt Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd."— Transcript van de presentatie:

1

2 Als jeugd en toekomst telt Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd

3 Ard van der Tuuk Gedeputeerde Drenthe jeugdzorg Mariet Thalens Wethouder Emmen jeugdzorg

4 Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd23 september 2014 480.000 inwoners 480.000 inwoners 120.000 jeugdigen 120.000 jeugdigen 0-19 jaar 12 Gemeenten 12 Gemeenten 1 GGD regio, 1 politie regio 1 GGD regio, 1 politie regio Goede schaal voor samenwerking Goede schaal voor samenwerking

5 Drentse traditie van samenwerken jeugdbeleid – jeugdzorg Krachten en kennis bundelen in kleine regio Jeugdzorg programma’s sluiten aan bij gezinnen, onderwijs, werk Inzet op preventie voorkomt instroom in gespecialiseerde zorg: daarom in Drenthe nooit lange wachtlijsten! Goede ketensamenwerking door uniforme werkwijze (vanuit 1 visie) in Drenthe vanuit coleur locale

6 Opbrengsten van samenwerking tussen Gemeenten en Provincie: Drentse pilot jeugd23 september 2014 Provincie brede invoering van o.a.: Drentse Verwijs Index Risico jeugd Drentse Verwijs Index Risico jeugd Positief Opgroeien Drenthe (Triple P) Positief Opgroeien Drenthe (Triple P) RAAK + Signs of Safety (Veilig Opgroeien) RAAK + Signs of Safety (Veilig Opgroeien) Stevige inrichting CJG (sociale allianties) Stevige inrichting CJG (sociale allianties) PBS/ Vroeg erbij, BSO+ in het onderwijs PBS/ Vroeg erbij, BSO+ in het onderwijs Veel bewezen effectieve programma’s Veel bewezen effectieve programma’s Resultaatgericht meten/ monitor Resultaatgericht meten/ monitor

7 Landelijke knelpunten wet op de Jeugdzorg (2005) Drentse pilot jeugd23 september 2014 Stijgende vraag naar (zware) zorgStijgende vraag naar (zware) zorg Toenemende bureaucratieToenemende bureaucratie Te lange doorlooptijdenTe lange doorlooptijden Ontbreken integrale aanpak (1 visie)Ontbreken integrale aanpak (1 visie) Versnipperde organisatie en financieringVersnipperde organisatie en financiering Conclusie rijk: Huidige Wet voldoet niet tijd voor nieuwe wet en decentralisatie jeugdzorg

8 23 september 2014Drentse pilot jeugd

9 2010: Voorgenomen transitie rijk = nieuwe fase Drentse samenwerking: Samenwerking gemeenten – Provincie verbreed in Drentse Pilot jeugd (2011) Visie + voornemen tot samenwerking voorgelegd aan Gemeenten en Provincie 1 Pilot organisatie + Plan van aanpak 2011- 2015 Koploperschap zorgt voor goede afstemming met rijk en andere koploper regio’s

10 Kansen transitie: Stelsel in de jeugdzorg niet alleen in huidige vorm decentraliseren maar ook opnieuw inrichten = Transformatie

11 RMO: “Bevrijdend kader voor de jeugdzorg” Overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten kan alleen slagen als er een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. Drentse inhoudelijke visie Drentse pilot jeugd23 september 2014

12 → Positief opvoeden (oplossingsgericht) → De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen → Kind/gezin eigenaar van eigen probleem én oplossing =aanspreken op eigen verantwoordelijkheid → Versterking van het gezins systeem/ netwerk → Nabijhalen ipv doorverwijzen → Meten van resultaten – doen wat werkt! Visie praktisch uitgewerkt in deze notitie: Drentse pilot jeugd31 oktober 2011

13 23 september 2014Drentse pilot jeugd Doelstelling en ambitie

14

15 Vaststellen kaders en uitdragen gezamenlijke visie Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal Samenhangende inkoop van zorg ICT, diagnostiek, dossiervorming Keten breed meten Rol overheden - financiers Drentse pilot jeugd23 september 2014

16 Grondhouding Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht Aansluiting op kernwaarden Ruimte voor verschillende snelheden Passende schaal: – Lokaal – Regionaal – Provinciaal – Noord Nederland Overdracht van taken in Co-ouderschap Drentse pilot jeugd23 september 2014

17 Wethouders + Gedeputeerde vormen een Algemeen Overleg. Besluitstukken worden vanuit hier doorgeleid naar Colleges  Voorbereidend overleg Wethouders Assen, Emmen, Hoogeveen, Tynaarlo + Provincie + projectleider 3 regio groepen Werkgroepen voeren regio plannen uit Klankbordgroepen + instellingen Transformatie groep + projectleider (boven lokale thema’s) Drentse pilot jeugd Project structuur 23 september 2014

18 kind/ouders en professional professional en instellingen tussen gemeenten en instellingen rijk en gemeenten Eigen kracht op alle niveaus Drentse pilot jeugd23 september 2014

19 Kengetallen – Aantal jeugdigen in sectoren – Kosten – Sturingsinformatie (monitor) – Doen wat werkt (verantwoording) Drentse pilot jeugd Drentse Praktijk - Thema’s Monitor 23 september 2014

20 Voor ouders en kinderen Meer doorstroming, minder wachttijd Ondersteuning laagdrempelig en dichtbij Meer systeemgericht en aansluitend op leefroutes Voor uitvoeringsorganisaties Proactief anticiperen op stelselwijziging Betrokken bij doorontwikkeling netwerk Centra voor Jeugd en Gezin Verbetering en versterking netwerk en samenwerking Meer ruimte voor de professional Open oog voor kwaliteit Niet nieuw – wel anders Drentse pilot jeugd23 september 2014

21 Transformatie van ‘wat’ – jeugdzorg nog blackbox Zoeken naar juiste schaalgrootte (Gemeente – Regio – Provinciaal – Noordelijk) Financiering – Organisatie inkoop (subsidie – aanbesteding) Verdeelsleutel middelen naar Gemeenten Aansluiting – Onderwijs, welzijn, veiligheid, arbeid en inkomen Drentse pilot jeugd Vraagstukken 1 23 september 2014

22 Vraagstukken 2 Op welke wijze gaan Gemeenten boven lokaal samenwerken Hoe gaat de wet er precies uitzien b.v.: – Certificering jeugdbescherming – Specifieke kennis Kinder en Jeugdpsychiatrie Doorontwikkeling CJG – Rollen, taken, functies, organisatie, loket?? – Gebieds gerichte teams

23 Voorjaar 2012: Visiestuk + oplegnotitie naar alle Drentse Gemeenten en Provincie Vanaf 2012: Werken in 3 regio’s – Regioplannen – Ketensamenwerking met instellingen – Projecten – Leer elkaar kennen Gezamenlijke financiers: starten met ontschotting budgetten Ambtelijk: uitwisseling kennis Gegevensuitwisseling (privacy) 1 toegang voor BJZ en CJG zonder indicatie Drentse Praktijk Aanpak op korte termijn Drentse pilot jeugd23 september 2014

24 Drentse pilot jeugd23 september 2014 Communicatie Website: www.drentsepilotjeugd.nlwww.drentsepilotjeugd.nl Nieuwsflits Social media Kennistafels


Download ppt "Als jeugd en toekomst telt Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google