De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als jeugd en toekomst telt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als jeugd en toekomst telt"— Transcript van de presentatie:

1 Als jeugd en toekomst telt
Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse pilot jeugd

2 Ard van der Tuuk Gedeputeerde Drenthe jeugdzorg Mariet Thalens Wethouder Emmen

3 Jeugdzorg in Drenthe 480.000 inwoners 120.000 jeugdigen 0-19 jaar
12 Gemeenten 1 GGD regio, 1 politie regio Goede schaal voor samenwerking Drentse pilot jeugd 5 april 2017 3

4 Drentse traditie van samenwerken jeugdbeleid – jeugdzorg
Krachten en kennis bundelen in kleine regio Jeugdzorg programma’s sluiten aan bij gezinnen, onderwijs, werk Inzet op preventie voorkomt instroom in gespecialiseerde zorg: daarom in Drenthe nooit lange wachtlijsten! Goede ketensamenwerking door uniforme werkwijze (vanuit 1 visie) in Drenthe vanuit coleur locale

5 Opbrengsten van samenwerking tussen Gemeenten en Provincie:
Provincie brede invoering van o.a.: Drentse Verwijs Index Risico jeugd Positief Opgroeien Drenthe (Triple P) RAAK + Signs of Safety (Veilig Opgroeien) Stevige inrichting CJG (sociale allianties) PBS/ Vroeg erbij, BSO+ in het onderwijs Veel bewezen effectieve programma’s Resultaatgericht meten/ monitor Drentse pilot jeugd 5 april 2017 5

6 Landelijke knelpunten wet op de Jeugdzorg (2005)
Stijgende vraag naar (zware) zorg Toenemende bureaucratie Te lange doorlooptijden Ontbreken integrale aanpak (1 visie) Versnipperde organisatie en financiering Conclusie rijk: Huidige Wet voldoet niet tijd voor nieuwe wet en decentralisatie jeugdzorg Drentse pilot jeugd 5 april 2017 6

7 Drentse pilot jeugd 5 april 2017

8 2010: Voorgenomen transitie rijk = nieuwe fase Drentse samenwerking:
Samenwerking gemeenten – Provincie verbreed in Drentse Pilot jeugd (2011) Visie + voornemen tot samenwerking voorgelegd aan Gemeenten en Provincie 1 Pilot organisatie + Plan van aanpak Koploperschap zorgt voor goede afstemming met rijk en andere koploper regio’s

9 Kansen transitie: Stelsel in de jeugdzorg niet alleen in huidige vorm decentraliseren maar ook opnieuw inrichten = Transformatie

10 Drentse inhoudelijke visie
RMO: “Bevrijdend kader voor de jeugdzorg” Overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten kan alleen slagen als er een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. Drentse pilot jeugd 5 april 2017

11 Visie praktisch uitgewerkt in deze notitie:
→ Positief opvoeden (oplossingsgericht) → De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen → Kind/gezin eigenaar van eigen probleem én oplossing =aanspreken op eigen verantwoordelijkheid → Versterking van het gezins systeem/ netwerk → Nabijhalen ipv doorverwijzen → Meten van resultaten – doen wat werkt! Drentse pilot jeugd 31 oktober 2011

12 Doelstelling en ambitie
Drentse pilot jeugd 5 april 2017

13

14 Rol overheden - financiers
Vaststellen kaders en uitdragen gezamenlijke visie Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal Samenhangende inkoop van zorg ICT, diagnostiek, dossiervorming Keten breed meten Drentse pilot jeugd 5 april 2017

15 Overdracht van taken in Co-ouderschap Grondhouding
Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht Aansluiting op kernwaarden Ruimte voor verschillende snelheden Passende schaal: Lokaal Regionaal Provinciaal Noord Nederland Drentse pilot jeugd 5 april 2017

16 Project structuur Wethouders + Gedeputeerde vormen een
Algemeen Overleg. Besluitstukken worden vanuit hier doorgeleid naar Colleges Voorbereidend overleg Wethouders Assen, Emmen, Hoogeveen, Tynaarlo + Provincie + projectleider 3 regio groepen Werkgroepen voeren regio plannen uit Klankbordgroepen + instellingen Transformatie groep + projectleider (boven lokale thema’s) Drentse pilot jeugd 5 april 2017 16

17 Eigen kracht op alle niveaus
kind/ouders en professional professional en instellingen tussen gemeenten en instellingen rijk en gemeenten Drentse pilot jeugd 5 april 2017

18 Aantal jeugdigen in sectoren Kosten Sturingsinformatie (monitor)
Drentse Praktijk - Thema’s Monitor Kengetallen Aantal jeugdigen in sectoren Kosten Sturingsinformatie (monitor) Doen wat werkt (verantwoording) Drentse pilot jeugd 5 april 2017

19 Niet nieuw – wel anders Voor ouders en kinderen
Meer doorstroming, minder wachttijd Ondersteuning laagdrempelig en dichtbij Meer systeemgericht en aansluitend op leefroutes Voor uitvoeringsorganisaties Proactief anticiperen op stelselwijziging Betrokken bij doorontwikkeling netwerk Centra voor Jeugd en Gezin Verbetering en versterking netwerk en samenwerking Meer ruimte voor de professional Open oog voor kwaliteit Drentse pilot jeugd 5 april 2017

20 Vraagstukken 1 Transformatie van ‘wat’
jeugdzorg nog blackbox Zoeken naar juiste schaalgrootte (Gemeente – Regio – Provinciaal – Noordelijk) Financiering Organisatie inkoop (subsidie – aanbesteding) Verdeelsleutel middelen naar Gemeenten Aansluiting Onderwijs, welzijn, veiligheid, arbeid en inkomen Drentse pilot jeugd 5 april 2017

21 Vraagstukken 2 Op welke wijze gaan Gemeenten boven lokaal samenwerken
Hoe gaat de wet er precies uitzien b.v.: Certificering jeugdbescherming Specifieke kennis Kinder en Jeugdpsychiatrie Doorontwikkeling CJG Rollen, taken, functies, organisatie, loket?? Gebieds gerichte teams

22 Aanpak op korte termijn
Drentse Praktijk Aanpak op korte termijn Voorjaar 2012: Visiestuk + oplegnotitie naar alle Drentse Gemeenten en Provincie Vanaf 2012: Werken in 3 regio’s Regioplannen Ketensamenwerking met instellingen Projecten Leer elkaar kennen Gezamenlijke financiers: starten met ontschotting budgetten Ambtelijk: uitwisseling kennis Gegevensuitwisseling (privacy) 1 toegang voor BJZ en CJG zonder indicatie Drentse pilot jeugd 5 april 2017

23 Website: www.drentsepilotjeugd.nl Nieuwsflits Social media
Communicatie Website: Nieuwsflits Social media Kennistafels Drentse pilot jeugd 5 april 2017 23


Download ppt "Als jeugd en toekomst telt"

Verwante presentaties


Ads door Google