De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam
Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

2 Disciplines kunnen beter samenwerken
In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan Vraagt delen deskundigheid, elkaars brillen kunnen opzetten, specialismen beschikbaar stellen Nieuwe organisatievormen Samenwerken kennisinstituten en onderzoek Investeren in nieuwe opleidingen Maar ook gedeelde visie op ontwikkeling kinderen en wat daar voor nodig is . 2

3 Krijgt iedereen juiste hulp?
. Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik, Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed Late (h)erkenning LVB-problematiek, ook in combi met psychiatrische problematiek Kostbare kinderjaren gaan verloren Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen 3

4 Kern van het koersbesluit: ordening naar vier zorgvormen
1. Digitaal platform 2. Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams 3. Flexibel aanbod in de wijk 4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch waar gewenst of noodzakelijk 4

5 Directe leefomgeving (wijk)
Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Flexibel zorgaanbod Ouder- en Kindteams (Samen Doen-teams) Digitaal platform Directe leefomgeving (wijk) Huisartsen Jeugdige, gezin, medeopvoeders 5

6 22 Ouder- en kindteams De 1e lijn in de wijk. Voor preventie, advies, hulp en verwijzing. Met JGZ, Opvoedhulp, Welzijn, JGGZ, (L)VB. 360 fte ouder- en kindadviseurs (sociaal medisch, opvoed- en opgroeiondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, ambulante hulp) 140 fte specialisten (jeugdartsen, GZ-psychologen, orthopedagogen) Ondersteunende functies Professionele teams met veel autonomie Samenwerking met huisartsen (die blijven verwijzen) Gemeente en instellingen samen verantwoordelijk

7 3. Het flexibele aanbod in de wijk
Inhoud: Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O, GGZ, LVB, begeleiding Organisatie: Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau) Bekostiging naar geleverde diensten Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd 7

8 4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en) Jeugdbescherming en jeugdreclassering Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met ouder- en kindadviseur Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus) Residentiële instellingen & jeugdhulp met verblijf Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg Specialistische voorzieningen blijven nodig en geborgd’ 8

9 Inkoop JGGZ: proces Inkoop met twee regio’s: Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland 1 regionale inkooptafel JGGZ Advies Achmea loopt (2 x 40 uur) 2015 – 2016: 80% bestaande aanbieders, mits gezond en regiobinding Budgetgaranties bestaande instellingen: 80% Begin april publicatie onderhandelingsdocumenten: Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Instellingen dienen offertes in voor 1 mei Contracten voor 1 juli Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau) Bekostiging naar geleverde diensten 9

10 Inkoop JGGZ: inhoud 44 GZ-psychologen in de ouder- en kindteams: consultatie, verwijzing en behandeling (= kort en middellange behandeling Generalistische Basis GGZ). Op capaciteit. Gecombineerd aanbod instellingen. Wij kopen apart adviesuren voor instellingen onderling. Op capaciteit. verschuiving specialistische GGZ naar Generalistische Basis GGZ (20%) Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg Verbinding J-LVB en jeugdhulp (multi-focale zorg, Fact-teams, School2Care) E-health Expertisenetwerk ‘t Jonge Kind Expertisenetwerk (L)VB 10


Download ppt "Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google