De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor jeugd in Achtkarspelen. Waarom jeugdwet? Jeugdzorgstelsel is versnipperd Samenwerking schiet tekort Druk op gespecialiseerde zorg te groot Afwijkend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor jeugd in Achtkarspelen. Waarom jeugdwet? Jeugdzorgstelsel is versnipperd Samenwerking schiet tekort Druk op gespecialiseerde zorg te groot Afwijkend."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor jeugd in Achtkarspelen

2 Waarom jeugdwet? Jeugdzorgstelsel is versnipperd Samenwerking schiet tekort Druk op gespecialiseerde zorg te groot Afwijkend gedrag te snel gemedicaliseerd Uitgaven blijven stijgen Overbehandeling en onderbehandeling

3 Nieuwe verantwoordelijkheid Jeugd -hulp -bescherming -reclassering

4 meer concreet Vrijwillige en gedwongen jeugdzorg Jeugd GGZ Zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

5 taken Laagdrempelige Toegang Deskundigheid triage Rechtstreeks (huis- en jeugdarts, med.spec) Voldoende aanbod G I Melding RvdK 24/7

6 Het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen 2015 - 2018 Visie op de zorg voor onze jeugd in Achtkarspelen: De jeugd in Achtkarspelen groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.

7 Doelstellingen beleidsplan Versterken leefomgeving en basisvoorzieningen Snelle aanpak signalen Snel passende hulp Dichtbij Integraal Veiligheid kind

8 Cultuuromslag: Transformatie Vraaggericht Verbinding zorg en welzijn Preventief Gericht op de zelfredzaamheid v.d. burger Integrale dienstverlening Sturen op maatschappelijk effect / resultaat

9 Hoe gaan we dit doen? Spoor 1: Gewoon opvoeden Pedagogische gemeenschap Spoor 2: Basisondersteuning CJG, Passend onderwijs, huisarts, kindertelefoon Spoor 3: Aanvullende specialistische hulp niet- vrij toegankelijk en gedwongen

10 Wie gaat dit doen? Het CJG

11 Hoe? 1.Preventieve – activiteiten 2.Twee CJG-teams: noord en zuid

12 CJG-teams In de twee teams werken gezinswerkers met verschillende deskundigheid en ervaring, o.a. op het gebied van: – Opvoeden en opgroeien, aanleren van gezond gedrag; – Gedwongen hulpverlening/veiligheid; – Kinderen/jongeren/ouders met een (verstandelijke) beperking; – Kinderen/jongeren/ouders met een psychiatrische stoornis; – Gezinscoaching; – Mediation (o.a. bij vechtscheidingen); – Multiproblematiek – Schoolmaatschappelijk werk

13 Hoe gaan zij dit doen? Gebiedsgericht: elk dorp tenminste 1 gezinswerker 1 gezin, 1 plan en 1 contactpersoon Bijhalen specifieke deskundigheid Kortdurende, lichte ambulante hulpverlening Doorverwijzing specialistische ondersteuning

14 Hoe nu verder? 1.Start 1 januari 2015 2.Presentatie jeugdteams januari / februari

15 Suggesties / aanbevelingen ?


Download ppt "Zorg voor jeugd in Achtkarspelen. Waarom jeugdwet? Jeugdzorgstelsel is versnipperd Samenwerking schiet tekort Druk op gespecialiseerde zorg te groot Afwijkend."

Verwante presentaties


Ads door Google