De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKALE HUURDERSRAAD HATTEM 20 november 2014 1. GEWOON! Veranderingen in de regelgeving op het gebied van Welzijn en zorg vanaf 1 januari 2015 Afschaffing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKALE HUURDERSRAAD HATTEM 20 november 2014 1. GEWOON! Veranderingen in de regelgeving op het gebied van Welzijn en zorg vanaf 1 januari 2015 Afschaffing."— Transcript van de presentatie:

1 LOKALE HUURDERSRAAD HATTEM 20 november 2014 1

2 GEWOON! Veranderingen in de regelgeving op het gebied van Welzijn en zorg vanaf 1 januari 2015 Afschaffing financiële tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg en CER) -> MEER BEROEP OP ZELFREDZAAMHEID EN ONDERSTEUNING UIT DE OMGEVING 2 Informatie over

3 Wat is GEWOON? -Hattem kent een bloeiend verenigingsleven, veel sportclubs, kerken, muziekverenigingen etc. -Hattem kent veel mantelzorgers. Mensen die voor een familielid, partner of kind zorgen. KORTOM: VEEL BETROKKENHEID, SAAMHORIGHEID Vanzelfsprekend? Nee! Dat willen we koesteren. 3

4 GEWOON en verder… Koesteren door: -Met vrijwilligersplatform afstemmen over hoe we er voor zorgen dat vrijwilligers met plezier vrijwilliger blijven. -Met mantelzorgers in gesprek om te horen hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Waarom? -Door nieuwe taken die de gemeente krijgt, komt er meer druk te liggen op deze twee groepen. 4

5 Verandering 1/1/2015 Gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van: -De Jeugdzorg -De Participatiewet -De AWBZ naar de Wmo Voor mensen die momenteel zorg ontvangen kunnen er zaken veranderen! 5

6 Voor wie wordt de gemeente verantwoordelijk -Mensen die gebruik maken van zorg; -Mensen die geen gebruik maken van zorg, maar wel mantelzorger of vrijwilliger zijn; -Mensen die momenteel zelf geen gebruik maken van zorg of ondersteuning. 6

7 Mensen die gebruik maken van zorg: 1. Iedereen houdt recht op zorg in 2015 2. De zorg kan wel veranderen! -Als er geen contract met uw aanbieder is afgesloten, wordt de zorg overgedragen aan een andere zorgaanbieder. -De huidige aanbieder zorgt voor een warme overdracht en maakt met u afspraken over het vervolg van de zorg. 3. Recht op zorg tot indicatie afloopt. De gemeente neemt contact met hen op. 4. PGB? Geldstromen gaan via de Sociale Verzekeringsbank. 7

8 Mensen die gebruik maken van een mantelzorger of vrijwilliger: -Voor hen blijft alles gelijk, tenzij…….. -Wel willen we in gesprek met mantelzorgers om te horen: -Wat kan er verbeteren? -Waar heeft u behoefte aan? 8

9 Mensen die geen zorg ontvangen: Stimuleren om: -Zelf actief te zijn in het bieden van ondersteuning in de directe omgeving; -Na te denken over praktische zaken in eigen leefsituatie (bijvoorbeeld huisaanpassingen, tuinaanleg) -Op de hoogte te zijn van de plaats waar ondersteuning in een vroeg stadium is te vinden. 9

10 Waar kunt u zorg/hulp vinden? Verschillende plaatsen, hangt af van de hulpvraag: -Relatief kleine hulpvragen: Vrijwilligersorganisaties -Meer gerichte hulpvragen: SWH, Bongerd, Driezorg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). -Specialistische hulpvragen: CJG (De Marke) en Wmo loket (Stadhuis) Halverwege 2015: via digitale vraagbaak over zorg en welzijn. 10

11 Werkwijze: Als u een hulpvraag heeft, dan worden grofweg de volgende stappen doorlopen: 1. Wat is uw hulpvraag? 2. Wat kan u zelf doen? 3. Wat kan uw omgeving doen? 4. Zijn er aanbieders in de markt die u kunnen helpen? 5. Bij welke algemene voorzieningen kunt u terecht? 6. Is er een individuele voorziening nodig? 11

12 Nieuw: Collectieve ziektekostenverzekering voor minima met hoge zorgkosten Vervallen van WTCG en CER: kan oplopen tot € 500 Collectieve ziektekostenverzekering: -Zwaarste aanvullende pakket bij Menzis -Korting door collectiviteit op basis- en aanvullend pakket -Aanvullend pakket betaald door de gemeente= Gemeentepolis -Eigen Risico meeverzekerd; gemeente betaalt een deel van het ER Hoe werkt het? 12

13 Meer weten? Vrijdag 12 december: 16 – 19 uur Kerstmarkt in het Stadhuis met het aanbod van zorg en welzijn in Hattem. (koopkrachtregeling 110% vaan de bijstandsnorm) 13


Download ppt "LOKALE HUURDERSRAAD HATTEM 20 november 2014 1. GEWOON! Veranderingen in de regelgeving op het gebied van Welzijn en zorg vanaf 1 januari 2015 Afschaffing."

Verwante presentaties


Ads door Google