De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4e Fysieke overlegtafel 26 juni 2014 Agendapunt 3. Producten / Eenheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4e Fysieke overlegtafel 26 juni 2014 Agendapunt 3. Producten / Eenheden."— Transcript van de presentatie:

1 4e Fysieke overlegtafel 26 juni 2014 Agendapunt 3. Producten / Eenheden

2 Uitleg eenheden Gemeente bepaalt met client welke resultaten bereikt moeten worden, bijv: Client heeft een sociaal netwerk waar hij/zij op terug kan vallen Client doet vrijwilligerswerk Client is financieel stabiel Mantelzorg raakt niet overbelast etc. Zwaarte van ondersteuning die nodig is om het resultaat te bereiken kan verschillen Gemeente hanteert bij de maatwerkvoorziening begeleiding daarom 3 eenheden: 1.Stimuleren en toezicht 2.Helpen bij 3.Overnemen en regie Per eenheid een tarief per periode (4 weken)

3 Uitleg eenheden 1.Stimuleren en toezicht: Geen noodzaak tot het overnemen van taken Door stimulans en/of toezicht kan ervoor gezorgd worden dat de client in staat is om zijn/haar (sociale) leven zelfstandig vorm te geven 2.Helpen bij: Ondersteuning bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten, het regelen van de dagelijkse bezigheden, en de dagelijkse routine Communicatie gaat niet altijd vanzelf, doordat de client soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot verwaarlozing/opname 3.Overnemen en regie: Ondersteuning bestaat uit het overnemen van taken door de professional, omdat de client ernstige problemen heeft. Ondersteuning bij zowel complexe als eenvoudige taken. Voor de dagstructuur en regie is de client afhankelijk van anderen.

4 Uitleg eenheden Relatie met huidige AWBZ-functies: Nieuwe MaatwerkvoorzieningenAWBZ-producten 1. Stimuleren en toezichtH300 BG Begeleiding H531 Dagactiviteit Basis H533 Module clientkenmerk H811 Dagactiviteit VG licht F125 Dagactiviteit LZA 2. Helpen bijH150 Begeleiding Extra H800 Module clientkenmerk H812 Dagactiviteit VG midden H833 Dagactiviteit LG Zwaar 3. Overnemen en regieH153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) H152 Begeleiding Speciaal 1 (NAH) H813 Dagactiviteit VG Zwaar

5 Bespreekpunten eenheden Wel of geen onderscheid in individuele of groepsgewijze ondersteuning Waarom niet?: Combinatie van individueel en groep Verschuiving van individueel naar groep Gemeente bemoeit zich minder met het ‘hoe’ Waarom wel?: Verschil in aanbieders? Vervoer als aparte opslag Kortdurend verblijf Werkbaarheid


Download ppt "4e Fysieke overlegtafel 26 juni 2014 Agendapunt 3. Producten / Eenheden."

Verwante presentaties


Ads door Google