De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 147 dagen decentralisaties, Een zegen of een vloek? Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang “Ieder mens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 147 dagen decentralisaties, Een zegen of een vloek? Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang “Ieder mens."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 147 dagen decentralisaties, Een zegen of een vloek? Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

2 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 Wat hebben de eerste maanden van 2015 ons gebracht? Nieuwe inspiratie om het mooie werk ten behoeve van onze cliënten voort te zetten en te verbeteren? Meer ruimte voor de professionals? Zorg bieden die echt voldoet aan de behoefte van de klant? Of Veel te krappe financiële kaders? Extra hoge administratieve en organisatorische lasten? De noodzaak om vervelende maatregelen te nemen voor cliënten en personeel. (minder uren zorg en ontslagen) “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

3 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 Terug naar 2014, een spannend jaar in de voorbereiding op de decentralisaties. We gaan de oude vertrouwde AWBZ vervangen door iets anders, maar wordt het ook beter? Hoe zien de wetten en (overgangs)regelingen er uit? Houden we voldoende rekening met de meest kwetsbaren in de samenleving? Kunnen zij die grotere verantwoordelijkheid wel aan? Wat gaat er precies over naar de Zorgverzekeringswet en de WMO? Blijven de centrumgemeenten? “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

4 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 De laatste maanden van 2014. Alle betrokkenen werken bijzonder hard om alles op tijd gereed te krijgen. “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” De FO was o.a. betrokken bij: Lobby richting Tweede en eerste Kamer Ambtelijk overleg Werkafspraken langdurige zorg tussen zorgbranches en VWS Landelijke toegang tot begeleid wonen Screeningsinstrumenten Kwaliteitsafspraken Overheveling middelen maar gemeenten i.s.m. VWS, VNG en Cebeon (begeleiding, beschermd wonen e.a.) Gegevensoverdracht richting gemeenten Landelijke informatievoorziening (IZO, IZA) “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

5 Presentatie Ledenbijeenkomst Viteria 27-5-2015 Monitor De FO heeft een aantal malen een monitor uitgezet bij de leden met vragen over de decentralisaties. Enkele bevindingen voorjaar 2015: Het aanbod is niet opvallend gewijzigd t.o.v. 2014. De meeste contracten zijn afgesloten met centrumgemeenten. De meeste leden hebben met meerdere centrumgemeenten te maken en het aantal contracten is een veelvoud van het aantal (centrum) gemeenten. Vooral voor de extramurale zorg is er sprake van forse kortingen op prijzen en volumes. “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

6 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria 27-5-2015 Bevindingen monitor: In de meeste gevallen zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting. Begin 2015 waren de administratieve systemen nog lang niet allemaal ingericht. Niet alle gemeenten gebruiken de i-WMO standaarden. Een veelheid aan kwaliteits- registratie en verantwoordingssystemen. “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

7 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria 27-5-2015 Bevindingen monitor: Noodzaak om extra administratief personeel aan te nemen en tegelijkertijd te bezuinigen op het primaire proces. De basisset kwaliteitseisen van de VNG is nog maar beperkt ingevoerd. Vermindering hulp- en dienstaanbod qua omvang en duur. Meer inzet van vrijwilligers en de cliënten zelf. Efficiency bevorderende maatregelen zijn ingezet. Invoeren van vernieuwingen die gepaard gaan met besparingen. In ongeveer de helft van de gevallen een adviesrol richting gemeenten over de toegang tot zorg. In het merendeel van de gevallen zijn afspraken gemaakt over vernieuwing en samenwerking. (b.v. samenwerking met instellingen voor verstandelijk beperkten. “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

8 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria 27-5-2015 vragen/stellingen Worden de transities door u ervaren als een zegen of een vloek? Onze christelijke identiteit bevordert het verkrijgen van goede contracten met onze gemeenten. Bij onze gemeenten behoefte aan identiteitsgebonden aanbod en we vullen die behoefte ook in. “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

9 Presentatie ledenbijeenkomst Viteria 27-5-2015 De transities leiden tot meer mogelijkheden voor professionals om de zorg en ondersteuning op eigen wijze in te vullen. De transities en de daarop volgende transformaties bevorderen de vernieuwingen die wij willen doorvoeren in onze zorg en ondersteuning. Vragen en discussie. “Ieder mens telt!” www.opvang.nl


Download ppt "Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d. 27-5-2015 147 dagen decentralisaties, Een zegen of een vloek? Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang “Ieder mens."

Verwante presentaties


Ads door Google