De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst informatiemodel AMW oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst informatiemodel AMW oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 informatiebijeenkomst informatiemodel AMW oktober 2007

2 Ordening Welzijnsinformatie Johan van Wamelen

3 Gespreksonderwerpen Achtergronden en doelstellingen Gekozen aanpak Beoogde resultaten Huidige werkzaamheden Eerste resultaten prestatiegegevens vragen

4 Achtergronden en doelstellingen Aansluiten op locale behoefte Afstemmen op landelijke ontwikkelingen Versterken van lopende activiteiten Borgen van leidende rol van deelnemers Bieden van ondersteuning Opbouw van kennisbasis bij servicepunt Noodzaak van betrouwbare welzijnsinformatie als basis voor goed presteren en helder verantwoorden Gestructureerde opbouw van welzijninformatie met draagvlak en actieve participatie van gemeenten en instellingen Dit jaar

5 Gekozen aanpak Behoefte van: deelnemers servicepunt gemeenten en instellingen Rekening houden met kaders: VNG, MOgroep CBS, SCP VWS Mix van top-down en bottum-up Snel bieden van eerste resultaten Bescheiden aanpak, mede met het oog op beperkte middelen Rekening houden met omvang en dynamiek sector

6 Beoogde resultaten 2007: Een eerste slag Gestructureerde grootschalige verzameling van welzijnsgegevens voor opbouw en gebruik van een volwaardige landelijke database Participatie van meer dan de helft van het aantal deelnemers Vaststellen van de landelijke en locale informatiebehoefte op basis van een integratie van de huidige informatie-uitvraag. Werkafspraken voor de opzet en werking van een landelijke gegevensverzameling Borging van de ontwikkelde kennis en ervaring in het servicepunt.

7 Huidige werkzaamheden Stand van zaken bij deelnemers Producten benchmark Resultaten benchmark Madi monitor KTO’s Jaardocument WMD 20 koplopers TRILL kerngroep LOAM Kommissie KTO Vijf actielijnen en flankerende activiteiten in nauwe samenwerking met leveranciers en afgestemd met andere werkzaamheden van servicepunt

8 Huidige werkzaamheden in detail

9 Samenhang informatieverzameling Generieke informatie: geld, personeel, governance Werkveld thuiszorg Werkveld WMD Werkveld maatsch opv. Specifieke informatie: productie, kwaliteit Basis product gerichte administraties Basis resultaat gerichte administraties Basis AMW administraties uniforme jaardocumente n

10 Stand van zaken Jaardocument WMD Kostprijs KTO peuterspeelzalen Benchmark WMO Benchmark productiegegevens Inzet per landelijk welzijnsdoel Inzet per prestatieveld KTO 1op1 en frontoffice implementatiefase Overzicht bruikbare systemen Gegevens AMW Benchmark KTO cursussen in uitvoering in ontwikkeling

11 Eerste resultaten prestaties

12 Eerste resultaten inzet per LWD

13 Eerste resultaten inzet per prestatieveld Bevorderen deelname: 69% Leefbaarheid Sociale samenhang: 13% Preventie ondersteuning jeugd: 9%

14 Vragen


Download ppt "Informatiebijeenkomst informatiemodel AMW oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google