De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Wat je ziet, dat heb je zelf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Wat je ziet, dat heb je zelf."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Wat je ziet, dat heb je zelf

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen (1) D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor hulpverlening Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. P.J. Trimp in de middagdienst.

4 Mededelingen (2) Maandag 1 februari gebedskring om 13.30 uur bij Corry Francke Zondag 7 februari is het hulpverleningszondag. We willen dan weer etenswaren inzamelen voor de voedselbank. Deze keer met een Oosters tintje. We denken hierbij aan: bami, nasi, kruiden, kroepoek en eieren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

5 Liturgie zondag 31 januari Mededelingen Ps. 147: 1, 7 NB * Stil gebed * Votum en groet ELB. 226 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-6 Rom. 2:1-3 en 17-24 LvK. 326: 1, 3, 5 Kindernevendienst Preek Ps. 51: 4, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 141: 2, 3, 5 NB * Geloofsbelijdenis * LvK. 481: 1, 4 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 147: 1, 7 NB

8 Ps. 147: 1 NB Lof zij den Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

9 Ps. 147: 7 NB De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen and're volken. Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 ELB. 226

12 Heer ik kom tot U Neem mijn hart verander mij Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

13 ELB. 226 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

14 ELB. 226 Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien En Uw liefde voelen diep in mij. En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

15 ELB. 226 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

16 Gebed

17 Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-6 Rom. 2: 1-3 en 17-24

18 LvK. 326: 1, 3, 5

19 LvK. 326: 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

20 LvK. 326: 3 De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod; wie 't woord der waarheid mijden, weerstaan het rijk van God. Hoe bouwen zij op zand! Straks zal hun huis bezwijken, 't houdt in de storm geen stand. Dan zal aan ieder blijken der dwazen onverstand.

21 LvK. 326: 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

22 Aanvang kindernevendienst

23 Preek

24 Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-6 Rom. 2: 1-3 en 17-24 Tekst: Mattheüs 7: 1a Wat je ziet, dat heb je zelf Zingen na de preek Ps. 51: 4, 5 NB

25

26 Ps. 51: 4 NB Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

27 Ps. 51: 5 NB Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

28 Einde kindernevendienst

29 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

30 Dankgebed

31 Ps. 141: 2, 3, 5 NB

32 Ps. 141: 2 NB Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

33 Ps. 141: 3 NB Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

34 Ps. 141: 5 NB Slaat men mij in trouw aan de Here, als olie op mijn hoofd zal 't zijn, een liefdedaad, een zoete pijn waarvan ik mij niet af zal keren.

35 Geloofsbelijdenis * Staande

36 LvK. 481: 1, 4 * Staande

37 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. LvK. 481: 1 * Staande

38 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. LvK. 481: 4 * Staande

39 Zegen * Staande

40 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Wat je ziet, dat heb je zelf."

Verwante presentaties


Ads door Google