De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Geen vergelding, maar vergeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Geen vergelding, maar vergeving."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Geen vergelding, maar vergeving

2 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

3 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

4 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

5 Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

6 Opw. 123 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

7 Opw. 123 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

8 Opw. 123 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

9 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

10 De zeven kruiswoorden 1.“Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34). 2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43). 3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27).

11 De zeven kruiswoorden 4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34). 5. “Mij dorst” (Johannes 19:28). 6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). 7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).

12 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

13 Psalm 141: 3, 6 NB 3 Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. 6 Onder 't lijden zal ik nog bidden. Gestrenge rechters, hard als steen, Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen lieflijke woorden in hun midden.

14 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

15 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

16 Psalm 130: 1, 2 1 Uit diepten van ellenden Roep ik, met mond en hart, Tot U, die heil kunt zenden; O HEER, aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeekstem horen; Merk op mijn jammerklacht; Verleen mij gunstig' oren, Daar 'k in mijn druk versmacht.

17 Psalm 130: 1, 2 2 Zo Gij in 't recht wilt treden, O HEER, en gadeslaan Onz' ongerechtigheden, Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving Altijd bij U geweest; Dies wordt Gij, HEER, met beving, Recht kinderlijk gevreesd.

18 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

19 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

20 Schriftberijming 13: 8 Hij werd verhoogd, daar Hij zijn bloed vergoot, zijn leven uitgestort heeft in de dood, zich op één lijn met mannen, kwaad en snood, heeft laten stellen en over zich het vonnis hoorde vellen. Voor velen heeft Hij schuldeloos geleden en voor de overtreders nog gebeden: Vader, vergeef.

21 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

22 Preek Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 Tekst: Lukas 23: 34a Geen vergelding, maar vergeving >>> ELB. 387: 2, 3

23 Preek Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 Tekst: Lukas 23: 34a Geen vergelding, maar vergeving 1)Christus’ vergevende werk >>> ELB. 387: 2, 3

24 Preek Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 Tekst: Lukas 23: 34a Geen vergelding, maar vergeving 1)Christus’ vergevende werk 2)Christus’ vergevende voorbeeld >>> ELB. 387: 2, 3

25 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

26 ELB. 387: 2a, 3

27 ELB. 387: 2b, 3

28 ELB. 387: 2c, 3

29 ELB. 387: 2, 3a

30 ELB. 387: 2, 3b

31 ELB. 387: 2, 3c

32 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

33 Collecte 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen Vandaag bestemd voor:

34 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

35 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

36 Psalm 85: 1 OB, 4 NB 1 Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont; De schuld Uws volks hebt G` uit Uw boek gedaan; Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; De hitte van Uw gram-schap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.

37 Psalm 85: 1 OB, 4 NB 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

38 Liturgie zondag 1 maart Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 141: 3, 6 NB Lezing van Gods Wet Ps. 130: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 Lukas 23: 32-38 Jesaja 53: 11-12 SB. 13: 8 Tekst: Lukas 23: 34a Preek ELB. 387: 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 85: 1 OB, 4 NB Zegen

39 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Geen vergelding, maar vergeving."

Verwante presentaties


Ads door Google