De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e Zuid Afrika / Roemenië uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. woensdag 25 november is het Dankdag. Ds. Weststrate hoopt om 15:00 uur en om 19:30 uur voor te gaan. D.V. zondag 29 november hoopt Ds. Schenau in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Maandag 7 december 2015, om 19.30 uur is het gemeenteavond. Alleen de catechisatie groep van ds Weststrate vervalt deze week, de andere groepen gaan gewoon door.

5 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

8 Ps. 89: 1 ’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; Uw waarheid t’ allen tijd’ vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe `t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

9 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

11 Ps. 89: 2,,lk heb’’, dit was Uw taal,,,een vast verbond gemaakt met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt; Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren’, aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen: Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen.’’

12 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

13 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 145: 5 NB Ps. 66: 5 NB Afsluiting avondmaal

14 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

15 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

16 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

17 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 145: 5 NB Ps. 66: 5 NB Afsluiting avondmaal

18 Ps. 145: 5 NB Zie, aller ogen zijn op U gericht, Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. Gij opent uwe hand, en al wat leeft vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, in al zijn daden is Hij ons genegen. Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

19 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 145: 5 NB Ps. 66: 5 NB Afsluiting avondmaal

20 Avondmaalsviering >>> Ps. 66: 5 NB

21 Ps. 66: 5 NB Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

22 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 145: 5 NB Ps. 66: 5 NB Afsluiting avondmaal

23 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

25 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

26 JdH 132: 1, 3 Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer; ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

27 JdH 132: 1, 3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden d’ ogen weer! Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!

28 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

29 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

30 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 Tekst: Genesis 22: 15-19 >>> JdH. 57: 1, 3 Zeker van zegen?

31 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

32 JdH 57: 1, 3 Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd; stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen, komen als stortregens neer. Nu vallen druppels reeds neder; zend ons die stromen, o Heer.

33 JdH 57: 1, 3 Er komen stromen van zegen; zend ons die heilstroom nu neer! Geef ons die grote verkwikking, geef z' ons voortdurend, o Heer! Stromen van zegen, komen als stortregens neer. Nu vallen druppels reeds neder; zend ons die stromen, o Heer.

34 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

35 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zuid Afrika / Roemenië Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

36 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

37 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

38 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

39 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

40 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

41 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

42 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

43 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

44 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

45 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

46 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

47 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

48 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

49 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

50 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

51 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

52 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

53 Ps. 56: 5 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.

54 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

55 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande

56 Opw. 189: 1, 4 Zegen ons Heer, zegen ons Heer. U, die hemel en aarde gemaakt heeft, zegen ons Heer. Dank U Heer, dank U Heer. U, die hemel en aarde gemaakt heeft, dank U Heer.

57 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 89: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 89: 2 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 15-19 Hebreeën 6: 13-20 JdH. 132: 1, 3 Tekst: Genesis 22: 15-19 Verkondiging JdH. 57: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 *Geloofsbelijdenis *Opw. 189: 1, 4 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google