De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Wat is een oprecht leven voor God?

2 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

3 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

4 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

5 Ps. 103: 1 1 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

6 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

7 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

8 Ps. 84: 1 NB 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

9 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K.450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

10 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier L.v.K. 358:1, 4
Ps. 103: 6 Afsluiting avondmaal

11 Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

12 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

13 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

14 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier L.v.K. 358:1, 4
Ps. 103: 6 Afsluiting avondmaal

15 L.v.K. 358: 1, 4 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

16 L.v.K. 358: 1, 4 4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

17 Avondmaalsviering >>> Ps 103: 6

18 Ps. 103: 6 6 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, Van ons de schuld en zonden weggedaan.

19 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier L.v.K. 358:1, 4
Ps. 103: 6 Afsluiting avondmaal

20 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

21 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

22 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

23 SB. 29: 1, 5 1 Hoe groot is toch de liefde van de Vader, die ons in Christus met zich heeft verzoend. Wij waren ver van Hem door onze daden ‑ Hij gaf zijn Zoon: o wonder van genade, dat Hij ons nu zijn eigen kind’ren noemt!

24 SB. 29: 1, 5 5 Elk die, weerbarstig, doorgaat met de zonde, toont dat hij God en al zijn wetten haat. Jezus kwam ons bevrijden van de zonde, Hij is in al zijn werken rein bevonden: wie blijft in Hem, die reinigt zich van kwaad.

25 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

26 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

27 Wat is een oprecht leven voor God?
Preek Wat is een oprecht leven voor God? Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 Tekst: HC. 30 : >>> L.v.K. 450: 1, 2

28 Wat is een oprecht leven voor God?
Preek Wat is een oprecht leven voor God? Dat sluit leven in zonde uit Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 Tekst: HC. 30 : >>> L.v.K. 450: 1, 2

29 Wat is een oprecht leven voor God?
Preek Wat is een oprecht leven voor God? Dat sluit leven in zonde uit Dat sluit leven uit genade in Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 Tekst: HC. 30 : >>> L.v.K. 450: 1, 2

30 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

31 Gezang 450

32

33

34 Gezang 450

35

36

37 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

38 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Noodhulp Irak
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

39 Noodhulp Irak Deputaten diaconaat i.s.m.
NH Irak Noodhulp Irak Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties

40 NH Irak Gruwelijk geweld De situatie in Irak is extreem zorgelijk. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) dwingt de inwoners een keuze te maken voor de Islam.

41 NH Irak Gevolgen Zij die niet voor de Islam kiezen, zijn gedood of gevlucht. De minstens 1,4 miljoen vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten.

42 NH Irak Toevluchtsoord De partner van Tear bevindt zich in het Noordoosten van Irak, dat niet door IS is ingenomen. Hier geeft zij in eerste instantie aan 300 gezinnen hulp.

43 NH Irak Opvang Vluchtelingen worden vooral in kerken opgevangen. Er worden pakketten met o.a. voedsel, medicijnen en luiers uitgedeeld.

44 NH Irak Meer hulp De nood is enorm. Daarom zal daarnaast worden gekeken waar elders vluchtelingen geholpen kunnen worden.

45 NH Irak Samen Bij deze actie wordt samengewerkt met de leden van het christelijk noodhulpcluster. Wij helpen met uw/jouw hulp graag mee!

46 NH Irak Hartelijk dank! deanderdenaaste @diaconaatCGK

47 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

48 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

49 Ps. 79: 3a en 5b NB 3a - 5b Het kwaad dat onze vaderen bedreven,
reken het ons niet toe, schenk ons het leven. Zie onze zwakheid aan, God van genade, en doe verzoening over onze daden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

50 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

51 Gezang 179a

52 Gezang 179a

53 Gezang 179a

54 Gezang 179a

55 Liturgie zondag 31 augustus
Mededelingen Ps. 103: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 1 NB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 11: 1 Joh. 1: : 2 SB. 29: 1, 5 Tekst: HC. 30: Preek L.v.K. 450: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 79: 3a en 5b NB Geloofsbelijdenis Zegen

56 Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan.
Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan. De middagdienst is een leesdienst


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google