De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verbindende kracht van het geloof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verbindende kracht van het geloof."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verbindende kracht van het geloof

2 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

3 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

4 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

5 Opw. 369: 1, 2, 3, 4, 5 1 Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.

6 Opw. 369: 1, 2, 3, 4, 5 2 U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon.

7 Opw. 369: 1, 2, 3, 4, 5 3 Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. Door het bloed van het Lam.

8 Opw. 369: 1, 2, 3, 4, 5 4 Door Uw genade, Vader, Mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, Maar door het bloed van het Lam.

9 Opw. 369: 1, 2, 3, 4, 5 5 U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon.

10 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

11 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

12 Ps. 133: 1, 3 1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt.

13 Ps. 133: 1, 3 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen, Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

14 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

15 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

16 Ps. 26: 5 NB 5 Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet.

17 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

18 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

19 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

20 Ps. 118: 11 11 De steen, dien door de tempelbouwers Veracht'lijk was een plaats ontzegd, Is, tot verbazing der beschouwers, Van God ten hoofd des hoeks gelegd, Dit werk is door Gods alvermogen, Door 's HEEREN hand alleen geschied; Het is een wonder in onz' ogen; Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

21 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

22 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

23 Preek Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Tekst: HC. 28: 76, 77 >>> L.v.K. 303: 1, 2 De verbindende kracht van het geloof:

24 Preek Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Tekst: HC. 28: 76, 77 >>> L.v.K. 303: 1, 2 De verbindende kracht van het geloof: 1)Maakt één met Christus

25 Preek Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Tekst: HC. 28: 76, 77 >>> L.v.K. 303: 1, 2 De verbindende kracht van het geloof: 1)Maakt één met Christus 2)Maakt één in Christus

26 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

27 L.v.K. 303: 1, 3 1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

28 L.v.K. 303: 1, 3 3 Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang? De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang.

29 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

30 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB 26: 3, 5 Ps. 77: 7 Ps. 98: 1 Ps. 116: 10 Afsluiting avondmaal

31 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

32 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

33 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

34 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

35 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

36 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

37 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 26: 3, 5 Ps. 77: 7 Ps. 98: 1 Ps. 116: 10 Afsluiting avondmaal

38 SB. 26: 3, 5 In 't huis waar God zijn volk ontmoet, heeft Hij de troon bestegen. Daar is Hij priester, groot en goed, ons biddend toegenegen. Laat ons in vast geloof dan gaan, gereinigd, zuiver voor God staan, zijn vrijspraak klinkt ons tegen.

39 SB. 26: 3, 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

40 Avondmaalsviering >>> Ps 77: 7

41 Psalm 77: 7 7 ’k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons de HEER heeft gunst bewezen; ’k Zal de wond’ren gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan; ’k Zal nauwkeurig op Uw werken En derzelver uitkomst merken; En, in plaats van bitt’re klacht, Daarvan spreken dag en nacht.

42 Avondmaalsviering >>> Ps 98: 1

43 Psalm 98: 1 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, Dien groten God, die wond’ren deed; Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden; Nu heeft Hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

44 Avondmaalsviering >>> Ps 116: 10

45 Psalm 116: 10 10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

46 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 26: 3, 5 Ps. 77: 7 Ps. 98: 1 Ps. 116: 10 Afsluiting avondmaal

47 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

48 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

49 Collecte 1:Kerk 2:Noodhulp Irak Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud Vandaag bestemd voor:

50 Noodhulp Irak Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties NH Irak

51 Gruwelijk geweld De situatie in Irak is extreem zorgelijk. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) dwingt de inwoners een keuze te maken voor de Islam.

52 Gevolgen Zij die niet voor de Islam kiezen, zijn gedood of gevlucht. De minstens 1,4 miljoen vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten.

53 Toevluchtsoord De partner van Tear bevindt zich in het Noordoosten van Irak, dat niet door IS is ingenomen. Hier geeft zij in eerste instantie aan 300 gezinnen hulp.

54 Opvang Vluchtelingen worden vooral in kerken opgevangen. Er worden pakketten met o.a. voedsel, medicijnen en luiers uitgedeeld. 

55 Meer hulp De nood is enorm. Daarom zal daarnaast worden gekeken waar elders vluchtelingen geholpen kunnen worden.

56 Samen Bij deze actie wordt samengewerkt met de leden van het christelijk noodhulpcluster. Wij helpen met uw/jouw hulp graag mee! 

57 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

58 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

59 Ps. 50: 11 NB 11 Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren; Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

60 Liturgie zondag 31 augustus Mededelingen Opw. 369 Stil gebed Votum en groet Ps. 133: 1, 3 Samenvatting v/d wet Ps. 26: 5 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 2: 11-21 Ps. 118: 11 Tekst: HC. 28: 76, 77 Preek L.v.K. 303: 1, 2 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 50: 11 NB Zegen

61 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan Heilig Avondmaal Nabetrachting


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verbindende kracht van het geloof."

Verwante presentaties


Ads door Google