De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate God sluit een verbond van genade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate God sluit een verbond van genade."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate God sluit een verbond van genade

2 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

3 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

4 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

5 Ps. 62: 1, 5 NB Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast; mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen.

6 Ps. 62: 1, 5 NB Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt; God is een schuilplaats voor ons allen.

7 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

8 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

9 LVK 66: 3 Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk tesaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

10 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

11 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier LVK 66: 6 Ps. 56: 5 Afsluiting avondmaal

12 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

13 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

14 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

15 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier LVK 66: 6 Ps. 56: 5 Afsluiting avondmaal

16 LVK 66: 6 Hij trok zich Israël aan, Hij laat niet hulp'loos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten!

17 Avondmaalsviering >>> Ps 56: 5

18 Ps. 56: 5 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

19 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier LVK 66: 6 Ps. 56: 5 Afsluiting avondmaal

20 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

21 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

22 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

23 Ps. 105: 5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken; Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht; 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

24 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

25 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

26 Preek Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 >>> Ps. 111: 5 NB God sluit een verbond van genade

27 Preek Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 >>> Ps. 111: 5 NB God sluit een verbond van genade 1.Waarom 2.Hoe 3.Wat dat betekent

28 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

29 Ps. 111: 5 NB Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor altijd, een licht hoog op de berg ontstoken. Heilig en zeer te duchten is zijn naam in de geschiedenis. Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

30 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Noodhulp EBOLA Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Noodhulp EBOLA Deputaten diaconaat i.s.m. Tear NH Ebola

33  Het Ebola-virus heeft sinds begin dit jaar ruim 5.000 West- Afrikanen het leven gekost.

34 Gezondheidszorg De gezondheidszorg in de getroffen landen kan de situatie niet aan. Internationale samenwerking is nodig. NH Ebola

35 Besmettelijk Tegen het virus is geen geneesmiddel of vaccin beschikbaar. Het enige wat werkt is het isoleren van patiënten. NH Irak

36 Gebed Bid voor de zieken. Bid voor hen die hen verzorgen. Bid ook voor degenen die genezen zijn. Door stigmatisering hebben zij het zwaar.

37 Samen Via Tear steunen wij de organisatie MAP International. MAP levert beschermende kleding, mondkapjes, gezichtsmaskers en handschoenen. NH Ebola

38 Nu en later… Behalve tijdens de acute strijd willen wij er ook zijn als de ontwrichtende gevolgen op langere termijn pijnlijk zichtbaar worden. NH Ebola

39 Hartelijk dank! NH Ebola diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

40 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

41 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

42 LVK 440: 1, 3 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

43 LVK 440: 1, 3 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan! O diep geheim van Christus' wonden, het oordeel is te niet gedaan! O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!

44 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

45 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

46 LVK 259: 1, 2 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

47 LVK 259: 1, 2 Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

48 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 62: 1, 5 NB Stil gebed Votum en groet LVK 66: 3 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Genesis 15: 7-21 Ps. 105: 5 Tekst: Gen 15: 7-21 Preek Ps. 111: 5 NB Collecte Dankgebed LVK 440: 1, 3 Geloofsbelijdenis LVK 259 Zegen

49 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate God sluit een verbond van genade."

Verwante presentaties


Ads door Google