De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede strijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede strijd."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede strijd

2 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

3 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

4 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

5 Ps. 3: 2 Maar, trouwe God, Gij zijt Het schild, dat mij bevrijdt, Mijn eer, mijn vast betrouwen; Op U vest ik het oog; Gij heft mijn hoofd omhoog, En doet m' Uw gunst aanschouwen. 'k Riep God niet vruchtloos aan; Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden; Hij zag van Sion neer, De woonplaats van Zijn eer, En hoorde mijn gebeden.

6 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

7 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

8 LVK 21: 2, 3 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wank'len in hun waan, roepen wij dan de Here aan. Halleluja!

9 LVK 21: 2, 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

10 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

11 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

12 LVK 481: 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

13 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

14 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

15 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

16 Ps. 33: 6 NB Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, geen legermacht behoudt het veld. God zal de nederlaag bereiden aan hen die bouwen op geweld. Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten, bijten in het zand. Nederlaag en zege zijn alleen gelegen in des Heren hand.

17 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

18 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

19 Preek Schriftlezing: Genesis 14: 10-24 Tekst: Genesis 14: 10-24 >>> Ps. 145: 4, 5 NB De goede strijd

20 Preek Schriftlezing: Genesis 14: 10-24 Tekst: Genesis 14: 10-24 >>> Ps. 145: 4, 5 NB De goede strijd 1)Lot 2)Abram 3)Melchizedek

21 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

22 Ps. 145: 4, 5 NB Zij roemen in uw koningschap, o Heer, zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: een vorst, bekleed met macht en majesteit. Uw heerschappij is over alle tijden, ieder geslacht zal zich in U verblijden. Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.

23 Ps. 145: 4, 5 NB Zie, aller ogen zijn op U gericht, Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. Gij opent uwe hand, en al wat leeft vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, in al zijn daden is Hij ons genegen. Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

24 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

25 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB 26: 3, 5 Ps. 84: 6 Ps. 73: 13 Ps. 147: 2 Afsluiting avondmaal

26 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

27 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

28 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

29 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

30 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

31 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

32 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 61: 1, 3 NB Ps. 84: 6 Ps. 73: 13 Ps. 147: 2 Afsluiting avondmaal

33 Ps. 61: 1, 3 NB O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken roep ik, ver van U vandaan. Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden, dat ik tot U op kan gaan.

34 Ps. 61: 1, 3 NB Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G' uw vleug'len om mij slaat. Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

35 Avondmaalsviering >>> Ps 84: 6

36 Ps. 84: 6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is t’ allen tijd’ een zon en schild; Hij zal genaad’ en ere geven; Hij zal hun ’t goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in den dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt.

37 Avondmaalsviering >>> Ps 73: 13

38 Psalm 73: 13 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

39 Avondmaalsviering >>> Ps 147: 2

40 Ps. 147: 2 Hij heelt gebrokenen van harte, En Hij verbindt z' in hunne smarte, Die, in hun zonden en ellenden, Tot Hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. Hij roept dat talloos heir te zamen, En noemt die alle bij haar namen.

41 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps.61: 1, 3 NB Ps. 84: 6 Ps. 73: 13 Ps. 147: 2 Afsluiting avondmaal

42 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

43 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

44 Collecte 1:Kerk 2:Noodhulp EBOLA Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud Vandaag bestemd voor:

45 Noodhulp EBOLA Deputaten diaconaat i.s.m. Tear NH Ebola

46  Het Ebola-virus heeft sinds begin dit jaar ruim 5.000 West- Afrikanen het leven gekost.

47 Gezondheidszorg De gezondheidszorg in de getroffen landen kan de situatie niet aan. Internationale samenwerking is nodig. NH Ebola

48 Besmettelijk Tegen het virus is geen geneesmiddel of vaccin beschikbaar. Het enige wat werkt is het isoleren van patiënten. NH Irak

49 Gebed Bid voor de zieken. Bid voor hen die hen verzorgen. Bid ook voor degenen die genezen zijn. Door stigmatisering hebben zij het zwaar.

50 Samen Via Tear steunen wij de organisatie MAP International. MAP levert beschermende kleding, mondkapjes, gezichtsmaskers en handschoenen. NH Ebola

51 Nu en later… Behalve tijdens de acute strijd willen wij er ook zijn als de ontwrichtende gevolgen op langere termijn pijnlijk zichtbaar worden. NH Ebola

52 Hartelijk dank! NH Ebola diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

53 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

54 Gezang 317

55

56

57 Liturgie zondag 23 november Mededelingen Ps. 3: 2 Stil gebed Votum en groet LVK 21: 2, 3 Lezing van de wet LVK 481: 1 Gebed Schriftlezing: Tekst: Gen 14: 10-24 Ps. 33: 6 NB Tekst: Gen 14: 10-24 Preek Ps. 145: 4, 5 NB Avondmaalsviering Dankgebed Collecte LVK 317: 2 Zegen

58 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan Heilig Avondmaal Nabetrachting


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede strijd."

Verwante presentaties


Ads door Google