De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. J. Walhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. J. Walhout."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. J. Walhout

2 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

3 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

4 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

5 Ps. 89: 1 en 3 ’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; Uw waarheid t’ allen tijd’ vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe `t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

6 Ps. 89: 1 en 3 De hemel looft, o HEER, Uw wond’ren dag en nacht; Uw waarheid wordt op aard’ de glorie toegebracht, Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? En, welke vorsten ooit het aard’rijk moog’ bevatten, Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

7 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

8 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

9 Ps. 33: 2 en 5 NB Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven schiep Hij door zijn stem.

10 Ps. 33: 2 en 5 NB Van waar Hij woont, in 't licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is 't voor de Heer. Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.

11 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

12 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

13 Ps. 139: 1 en 9 Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad', of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

14 Ps. 139: 1 en 9 Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, Mijn ongevormden klomp beschouwd; Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, Hadt mijn geboortestond bepaald; Eer iets van mij begon te leven, Was alles in Uw boek geschreven.

15 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

16 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

17 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

18 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB De Heer is Koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, bekleed met majesteit. Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

19 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Uw troon staat van de aanvang af gesteld op vaste pijlers in het oergeweld. Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

20 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Here die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

21 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd

22 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

23 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

24 Preek Het staat in de hemel geschreven! >>> Opw. 615 Schriftlezing: Openb. 5 Tekst: Openb. 5: 5 - 7

25 Opw. 615 Uw

26 Opw. 615 Uw

27 Opw. 615 Uw

28 Opw. 615 Uw

29 Opw. 615 Uw

30 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

32 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

33 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

34 Ps. 40: 3 en 7 NB Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei; "O Here, zie, ik kom!”

35 Ps. 40: 3 en 7 NB Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze Heer! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

36 Liturgie Mededelingen Ps. 89: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 2 en 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 139: 1 en 9 Gebeden Schriftlezing: Openb. 5 Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 NB Tekst: Openb. 5: 5 - 7 Preek Opw. 615 Collecte Dankgebed Ps. 40: 3 en 7 NB Zegen

37 Vanmiddag zal ds. A. Hakvoort uit Middelburg de dienst leiden Aanvang 17.00 uur


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. J. Walhout."

Verwante presentaties


Ads door Google