De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze dienst is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze dienst is"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze dienst is
Welkom deze middag in Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes 1

2 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

3 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

4 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

5 EL 161: 1, 2 en 3 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Die bloemen, vissen, vogels, uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit, zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.

6 EL 161: 1, 2 en 3 Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard' betrad, die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem dan die de mensen tot vreugd' geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus' wil vergeeft.

7 EL 161: 1, 2 en 3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind'ren leven en spelen in uw hof, en met de eng'len zingen uw glorie en uw lof.

8 EL 456: 1 en 2 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar de hand, je bent niet alleen. Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn.

9 EL 456: 1 en 2 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen. God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. Ook al zijn wij nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

10 LvK. 109: 1, 3 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee, halleluja, halleluja, God zij glorie, zingen zij. Menigten die geen kan tellen, als de sterren in hun glans, psalmen zingend, palmen dragend, in de hemel is een dans. 

11 LvK. 109: 1, 3 en 5 Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw in het bloed des Lams gewassen van het vuil van deze eeuw, in vervolgingen standvastig wachtende op U, hun Heer, overwonnen zij de satan en de wereld neemt een keer.

12 LvK. 109: 1, 3 en 5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt waar zij juichen U ter ere waar hun koor uw glorie zingt. Vrede is hun deel voor immer, liefde is hun eeuwig recht, alle waarheid zal het winnen en het blinkt van uw gezicht.

13 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

14 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

15 Ps. 72: 1 en 6 NB Geef, Heer, de koning uwe rechten
 en uw gerechtigheid  aan 's konings zoon, om uwe knechten  te richten met beleid.  Dan ruist op alle bergen vrede,  heil op der heuv'len top.  Hij zal geweldenaars vertreden,  maar armen richt hij op.

16 Ps. 72: 1 en 6 NB Bloeie zijn naam in alle streken,
 zolang de zon verrijst.  Zijn koningschap zij ons een teken  dat naar Gods toekomst wijst.  Dat opgetogen allerwegen  de volken komen saam,  elkander groetend met de zegen  van zijn doorluchte naam.

17 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

18 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

19 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

20 SB. 33: 1, 2 en 3 Wie zijn het die daar komen in stralend wit gekleed?
Hun rouw is weggenomen - de maaltijd is gereed! Zij komen, groot en klein, uit angst en uit verdrukking, en zingen in verrukking: voorbij is alle pijn!

21 SB. 33: 1, 2 en 3 Zij hebben hun gewaden gewassen in het bloed:
het Lam heeft in genade voor hen de schuld geboet! Hun lied klinkt hoog van toon, want dag en nacht vereren zij God, de Heer der heren, lofzingend voor de troon!

22 SB. 33: 1, 2 en 3 Gods tent zal bij hen wezen,
Hij zelf, de Vredevorst! Daar zal geen hitte wezen, geen honger en geen dorst; daar zal met stok en staf het Lam de schapen weiden, naar water hen geleiden - hun tranen wist Hij af!

23 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

24 Preek Een handvol vragen over de toekomst van de kerk Schriftlezing :
Openb. 7: > > Ps. 93: 1, 3 en 4 NB

25 Ps. 93: 1, 3 en 4 NB De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit. Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

26 Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Here die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

27 Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd.

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

30 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

31 Ps. 67: 2 en 3 De volken zullen U belijden, O God, U loven al te zaâm;
De landen zullen zich verblijden, En juichen over Uwen naam. Volken zult Gij rechten, Hunne zaak beslechten, In rechtmatigheid; Volken op deez’ aarde, Die Uw arm vergaarde, Die Gij veilig leidt.

32 Ps. 67: 2 en 3 De volken zullen, HEER, U loven,
O HEER, U loven altemaal; Die d’ aarde vruchtbaar maakt van boven, Dat z’ ons op haar gewas onthaal’. God is ons genegen; Onze God geeft zegen. Hij, die alles geeft, Hij zal zijn geprezen; Hem zal alles vrezen, Wat op aarde leeft.

33 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

34 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

35 LvK. 457: 2 en 4 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe englen, onvolprezen Heer.

36 LvK. 457: 2 en 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

37 Liturgie zondag 1 juni Mededelingen Sb.33 EL. 161: 1, 2 en 3 Preek
LvK. 109: 1, 3 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 72: 1 en 6 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 7: Sb.33 Preek Ps. 93: 1, 3 en 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 67: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 457: 2 en 4 Zegen

38 D.v. zondag 8 juni a.s. 10.00 en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Voorganger in deze dienst is"

Verwante presentaties


Ads door Google