De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voor de Rechter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voor de Rechter."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voor de Rechter

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 6 september, avondmaalszondag, hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan. Na deze dienst is er koffie, thee en frisdrank

4 Collecte volgende week De avondmaalscollecte van volgende week is bestemd voor: 1:Aidsvoorlichting in Zuid-Afrika 2:Bejaardenhuis Badini in Roemenië

5 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

6 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

7 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

8 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

9 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

10 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

11 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

12 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

13 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

14 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

15 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

16 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

17 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

18 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

19 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

20 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

23 Ps. 130: 3, 4 NB 3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

24 Ps. 130: 3, 4 NB 4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

25 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

26 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

27 Ps. 33: 5 NB 5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is 't voor de Heer. Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.

28 Ps. 56: 3 NB 3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; De Here is mijn held!

29 Ps 139: 9 NB 9 Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij van toen ik vormloos ben ontstaan. Gij wist hoe het zou verder gaan. Ja, in uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou wezen.

30 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

32 Ps. 85: 1 1 Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont; De schuld Uws volks hebt G` uit Uw boek gedaan; Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; De hitte van Uw gram-schap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.

33 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

36 Ps. 9: 4, 8 4 Want, naar Uw allerheiligst recht, Hebt Gij mijn twistgeding beslecht; En, op Uw hogen troon gezeten; Deedt Gij, o Rechter, 't vonnis weten.

37 Ps. 9: 4, 8 8 Hij zelf zal aan het wereldrond, Het recht doen horen uit Zijn mond, De volken voor Zijn vierschaar stellen, En daar 't rechtmatig vonnis vellen.

38 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

39 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 >>> U.A.M. 104: 3, 4, 5 Voor de Rechter

40 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 >>> U.A.M. 104: 3, 4, 5 Voor de Rechter 1.dagvaarding

41 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 >>> U.A.M. 104: 3, 4, 5 Voor de Rechter 1.dagvaarding 2.vonnis

42 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 >>> U.A.M. 104: 3, 4, 5 Voor de Rechter 1.dagvaarding 2.vonnis 3.vrijspraak

43 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

44 U.A.M. 104: 3, 4, 5 3 Als Hij het boek geheven houdt en leest wat staat geschreven, wat ieder mens zo jong als oud op aarde heeft bedreven, hoort ieder mens Hem bevend aan, hoort ieder wat hij heeft gedaan de dagen van zijn leven.

45 U.A.M. 104: 3, 4, 5 4 Wee dan de mens die enkel heeft het aardse goed verkoren, niet bij des Heren woord geleefd, de hemel heeft verloren. Hij zal voorgoed ter zijde staan, met satan mede moeten gaan, van Christus af, in 't duister.

46 U.A.M. 104: 3, 4, 5 5 O Jezus, help mij dan ter tijd terwille van uw wonden, dat in het boek der zaligheid ook mijn naam wordt gevonden. Ik koester ook geen twijfel meer, ik weet ook wel, getrouwe Heer, dat Gij hebt overwonnen.

47 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

48 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

49 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

50 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus, in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

51 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

52 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

53 Avondmaalsformulier Ten eerste. Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

54 Avondmaalsformulier Ten tweede. Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

55 Avondmaalsformulier Ten derde. Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

56 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

57 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

58 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

59 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

60 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

61 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 NB Ps. 56: 3 NB Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

62 J.d.H. 890: 1, 3 Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader Bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Met zijn bloed dat Hij reddend vergoot? Nog is de tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?

63 J.d.H. 890: 1, 3 Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht. O, geloof in de Heiland uw Redder, En hij voert u naar ‘t eeuwige licht. Nog is de tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?

64 Liturgie zondag 30 augustus Mededelingen Ps. 130: 3, 4 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 5 Ps. 56: 3 Ps 139: 9 NB Lezen van de Wet Ps. 85: 1 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20: 11-15 Ps. 9: 4, 8 Preek U.A.M. 104: 3, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *J.d.H. 890: 1, 3 *Zegen * Staande

65 Vanmiddag hoopt Ds. A. Th. Van Olst uit Antwerpen voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Voor de Rechter."

Verwante presentaties


Ads door Google