De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Bij God is het goed!

2 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

3 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

4 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

5 Lied 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

6 Lied 328: 1, 2, 3 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

7 Lied 328: 1, 2, 3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

8 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

9 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

10 Ps. 25: 6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

11 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

12 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

13 Ps. 119: 13, 14 NB Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14 Ps. 119: 13, 14 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

15 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

16 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

17 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

18 Ps. 37: 2, 3 Stel op den HEER' in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk; leer Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den HEER', Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

19 Ps. 37: 2, 3 Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht, Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen als de morgenzonnestralen, En blinken als het helder middaglicht.

20 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

21 Verkondiging Bij God is het goed! Schriftlezing en tekst: Genesis 13
>>> Ps. 73: 13, 14

22 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

23 Ps. 73: 13, 14 Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

24 Ps. 73: 13, 14 Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt; Gij roeit hen uit, die afhoereren, En U den trotsen nek toekeren; Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; ’k Vertrouw op Hem geheel en al, Den HEER, wiens werk ik roemen zal.

25 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 Noodhulp Ebola Deputaten diaconaat i.s.m.
NH Noodhulp Ebola Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties

28 Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden.
NH Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden. Meer dan mensen zijn besmet. 70 procent van de besmette mensen overlijdt.

29 NH Hartelijk dank! deanderdenaaste @diaconaatCGK

30 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

31 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

32 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

33 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

34 Avondmaalsformulier Ten eerste.
Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

35 Avondmaalsformulier Ten tweede.
Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

36 Avondmaalsformulier Ten derde.
Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

37 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

38 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

39 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

40 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

41 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

42 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

43 Lied 466: 3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven: mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven.

44 Liturgie zondag 16 november
Mededelingen Lied 328: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 13, 14 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 13 Ps. 37: 2, 3 Verkondiging Ps. 73: 13, 14 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Lied 466: 3 Zegen

45 Vanmiddag hoopt ds. A. Hakvoort in de dienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google