De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 november 2010 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma Harry van Huut Plv. Programmadirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 november 2010 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma Harry van Huut Plv. Programmadirecteur."— Transcript van de presentatie:

1 2 november 2010 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma Harry van Huut Plv. Programmadirecteur

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma22 november 2010 Beneden zeeniveau: 26% Boven zeeniveau: 29% Buitendijks gebied: 3% Onbedijkt gebied: 1% Totaal te beschermen gebied: 59% Betreft 9 miljoen mensen en 1500 miljard geïnvesteerd vermogen: grote economische belangen Best beveiligde delta

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma32 november 2010 De uitdagingen Klimaatverandering: –Stijging van de zeespiegel –Warmere zomers –Nattere winters –Verandering van het neerslagpatroon Bodemdaling Groei van de bevolking en welvaart Dit vraagt: Aanvullende veiligheidsmaatregelen Nieuwe zoetwaterstrategie Voorkomen in plaats van reageren!

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma42 november 2010 De 5 D’s in het Deltaprogramma 1.Deltacommissaris 2.Deltawet 3.Deltafonds 4.Deltabeslissingen 5.Deelprogramma’s

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma52 november 2010 Deltabeslissingen Herijking veiligheidsnormen 2011 Bescherming Rijnmond- Drechtsteden 2014 Strategie watervoor- ziening, 2014 Peilbeheer IJsselmeer, 2014 Wet- en regelgeving Nieuwbouw en herstructurering, 2014

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma62 november 2010 Deelprogramma’s 3 generieke programma’s 6 regionale programma’s

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma72 november 2010 Rijnmond-Drechtsteden Rivier en zee: –veiligheid –zoetwater Binnen- en buitendijks Stad en haven

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma82 november 2010 “Niet acuut, wel urgent” Niet acuut: effecten pas op termijn, klimaatverandering is al realiteit Wel urgent: Voorkomen van misinvesteringen Lange voorbereiding- en realisatieperiode

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma92 november 2010 HOEKPUNTEN VAN HET ‘SPEELVELD’ !

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma102 november 2010 Gewenst: Besluit in 2014 gericht op de tweede helft eeuw Hoofdoplossingsrichting Rijnmond-Drechtsteden –Veiligheid –Zoetwater Synergie met lange termijn ambities: –Stad –Haven –Landbouw/natuur/recreatie

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma112 november 201011 } probleemanalyses urgentie 1e generatie oplossingsrichtingen andere deelprogramma’s ruimtelijke ontwikkeling - scope - lange termijn ontw. Analyse kenmerken oplossings- richtingen kenmerken oplossingsrichting andere deelprogr. ambities waardering onderdelen oplossings- richtingen 2 e generatie oplossings- richtingen Afweging Op expeditie + +

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma122 november 2010 Projectorganisatie en werkwijze Projectorganisatie –Zonder last, met ruggespraak –Intergouvernementeel –kennisopbouwend Werkwijze –Integraal –Innovatief (ruimte voor nieuwe ontwikkelingen) –Participatief

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma132 november 2010 Participatief: Sturen om aan de top te komen SHERPA’s Werkateliers –Algemene sessies –Specialistische sessies Nieuwsbrieven ed. Kennis verzamelen en doen genereren KLIMMERS Kabinet Stuurgroep regionale overheden Adviesgroep maatschappelijke groeperingen

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma142 november 201014 (politiek) opdrachtgever Project organisatie gezamenlijke wil gezamenlijke kennis PROCESARCHITEKTUUR

15 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma152 november 201015 DELTAPROGRAMMA

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma162 november 201016 DELTAPROGRAMMA

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma172 november 201017 DELTAPROGRAMMA

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het Deltaprogramma182 november 201018 DELTAPROGRAMMA


Download ppt "2 november 2010 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma Harry van Huut Plv. Programmadirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google