De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud"— Transcript van de presentatie:

0

1 Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud
Op weg naar een VMS Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud

2 Inventarisatie veiligheidsinitiatieven
Onder andere: Pilot Neosafe Project Medicatieveiligheid Project Bloedtransfusieveiligheid Risico-analyses Calamiteiten onderzoek Audits Staf Calamiteiten Necrologiecommissie Patiëntveiligheidstoets 2

3 Veiligheidszorg ook in:
KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo, Milieu) Controllers: Steriele hulpmiddelen, apparatuur Agressieprotocol Beveiliging (Brand, gebouwen, etc) Informatiebeveiliging 3

4 Visie van het UMC St Radboud op veiligheid
De primaire focus ligt op veilig gedrag en het creëren van een cultuur die veilig gedrag ondersteunt De veiligheid van patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden is met elkaar verbonden Integratie van veiligheid, kwaliteit en arbo en milieu in één systeem 4

5 Fase 1 : Ontwerp van het VMS Tot en met september 2006
Plan van aanpak Fase 1 : Ontwerp van het VMS Tot en met september 2006 Fase 2 : Besluitvorming en pilots Oktober 2006 tot oktober 2007 Fase 3 : Uitrol en accreditatie Oktober 2007 tot februari 2010 5

6 Voorstel onderdelen van het Radboud VMS
Strategie Veiligheid in missie, visie, strategisch beleid    Leiderschap en cultuur Leiderschap inzake veiligheid: definitie, implementatie Stimulans voor veiligheidsinitiatieven ‘Blamefree’ definiëren Beleid ten aanzien van openheid bij incidenten Bevorderen teamwork: Model voor effectieve communicatie Meting veiligheidscultuur 6

7 Vervolg Systeemelementen Veiligheidsstructuur
Veiligheidsstructuur Integratie Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu in één systeem Betrokkenheid patiënten Verspreiden werkwijze Reliable Design Incidentrapportage- en analysesysteem Risico-analyses / risico-inventarisatie (Veiligheids)indicatoren Nieuwe werkwijze audits ICT ondersteuning VMS    Verbeterprojecten …. 7

8 Incidentrapportage en -analyse: Omvang Structuur
Knelpunten Incidentrapportage en -analyse: Omvang Structuur Prioritering verbeteringen VMS in tijden van taakstelling: Profilering Kosten / baten 8


Download ppt "Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud"

Verwante presentaties


Ads door Google