De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De business discussie: strategie en ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "De business discussie: strategie en ICT"— Transcript van de presentatie:

1 De business discussie: strategie en ICT
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Infrastructuur discussie Management & ICT Dialoog tussen bedrijfs- leiding en IT Economie discussie Business discussie Organisatie discussie

2 Strategic Alignment Model
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Missie Business governance Onderscheidende competenties ICT-visie ICT- governance competenties 2 perspectief Extern 3 1 3 4 2 Organisatie- structuur Vaardigheden uitvoering Bedrijfs- processen ICT- architectuur Vaardigheden ICT-uitvoering processen 4 perspectief Intern 1 Bedrijfsdomein ICT-domein Bron: Henderson & Venkatraman

3 Strategic Alignment Model
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Alignment perspectieven Uitvoering van de bedrijfsstrategie Transformatie door technologie Benutting ICT-potentieel Optimaliseren ICT-service Bron: Henderson & Venkatraman

4 ICT-strategie: ‘impact’ én ‘alignment’
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Omgeving Informatie(technologie) Wat? Informatie- strategie Bedrijfsstrategie alignment impact Hoe? Informatie- inrichting Bedrijfsinrichting Bedrijfsdomein Informatiedomein Bron: Henderson, Venkatraman

5 Porter: 5 concurrentiekrachten
Impact: invloed ICT op de markt © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Voorbeeld: verzekeraars Nieuwe toetreders E-direct virtuele gemeenschappen kosten servicekwaliteit productflexibiliteit time to market nieuwe distributiekanalen ketenbeheersing toegevoegde diensten: expertise, alarmservice e.d Aanbieders Rivaliteit tussen bestaande concurrenten Afnemers Substituut producten Porter: 5 concurrentiekrachten

6 Invloed ICT op de markt: concurrentie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Modulaire architectuur/ objecttechnologie Shared service centers Geautomatiseerde front offices Rivaliteit tussen bestaande concurrenten Call centers Internet CRM Workflowmanagement Extranet Klantbeeld online Doorlooptijd Status online Leverancierskoppeling kosten servicekwaliteit produktflexibiliteit time to market Produkt- en proces- componenten Modulaire architectuur/ objecttechnologie Assemblage-/ generatortechnologie Snelle systeem- ontwikkeling Snelle produkt- en procesaanpassing

7 Invloed ICT op de markt: toetreders
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Internet front-office Klantbeeld online Doorlooptijd Status online Leverancierskoppeling Internet CRM Workflowmanagement Extranet Nieuwe toetreders internet-startups infomediairs fin. portalen Produkt- en proces- componenten Kosten- en prijs- opbouw Modulaire architectuur/ objecttechnologie Financiële (produkt-) systemen Rivaliteit tussen bestaande concurrenten Shared service centers Produkt- en proces- componenten Modulaire architectuur/ objecttechnologie

8 Impact: invloed ICT op de bedrijfsketen
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Nieuwe distributiekanalen Extranet Intranet Internet Callcenter-technologie verzekeraar intermediair klant leverancier Extranet Multimedia Kennistechnologie Branche-ERP Workflowmanagement Ketenbeheersing/ -ondersteuning

9 Alignment: bedrijfsdoelen en -processen
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Filosofie Bedrijfsbehoeften top business down driven ICT-prioriteiten Werkwijze missie / doelstelling (dominante factoren) CSF's sleutelprocessen ICT-prioriteiten

10 Voorbeeld Processen (Distributeur van tijdschriften) KSF’en
Kwaliteit informatievoorziening Selecteren informatieprocessen Kwaliteit uitvoering processen Winstgevendheid verbeteren Aantal klachten reduceren Leveringstijd reduceren Distributie ontsluiten lnzicht koopgedrag Kritische processen Kosten reduceren Telling KSF'en KSF’en Voorbeeld (Distributeur van tijdschriften) Processen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

11 Procesprioriteiten Aanpakken Nader onderzoeken Uitstellen 13 3 16 9 8
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Aanpakken relatief belang 6 5 4 3 2 1 13 3 16 9 Nader onderzoeken 8 12 14 1 5 19 2 11 7 17 6 10 18 15 4 Uitstellen E D C B A kwaliteit van uitvoering

12 Optimale set interventies
Business / ICT-alignment: hoe doe je het? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Rendement op ICT Business/ICT alignment Optimale set interventies Aanbrengen transparantie in IT-kosten Versterken macht vraagkant IT expliciet opnemen in strategieproces CIO aannemen of vervangen Invoeren IT-investeringsprocedures Opstellen van een informatiearchitectuur Stimuleren en initieren van experimenten Interventies strategie technologie & structuur mensen sociale processen Bron: Poels (dissertatie 2006)

13 Elementen van de ICT-strategie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Doelen & strategie Informatiebeleid Blauwdruk Toepas- singen Gege- vens Infra- structuur Organi- satie Projectenoverzicht

14 Informatiebeleidsvorming: inhoud en proces
modellen checklists beeldvorming i n h o u d besluitvorming voorbeelden Infrastructuur discussie concepten ICT- strategie- vorming Economie discussie Business discussie Organisatie discussie stappen relaties werkvormen p r o c e s analyse © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 De managementparadox van Ciborra
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam De zaken in de hand willen hebben marktkrachten innovaties Strategie Implementatie Compromissen Behoefte aan meer controle weerstand verrassingen Op drift zijn Bron: Bloem, van Doorn (2004)

16 Algemene aanpak ICT-strategievorming
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Kiezen aanpak Uitdiepen beïnvloedende factoren Uitwerken ICT-strategie Vaststellen ICT -migratieplan Scannen situatie Richtinggevend (ICT-beleid) Migratie- strategie Huidige situatie Alignment met missie en doelen Bepalen aanpak Externe Ontwikkelingen: Maatschappelijk ICT Business en markt Afbakenen arena Gedetailleerd (architectuur) Actie- programma Aanpak Assesment ICT-strategie Migratieplan Bron: Twijnstra Gudde

17 ICT-beleidsvorming als leermodel
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam acties/condities Vaststellen actieplan visie-ontwikkeling/ bijstelling ICT-economics ICT-impact ICT-alignment Doorlooptijd: 2-3 maanden ICT- aandachtsgebieden investerings- voorstellen uitwerken visie op onderdelen CSF’s, sleutelprocessen

18 Strategieproces: van visie naar actie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam planning korte termijn actie visievorming !! speelveld en spelregels !!


Download ppt "De business discussie: strategie en ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google