De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De business discussie: strategie en ICT Dialoog tussen bedrijfs- leiding en IT Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De business discussie: strategie en ICT Dialoog tussen bedrijfs- leiding en IT Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 De business discussie: strategie en ICT Dialoog tussen bedrijfs- leiding en IT Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

2 Bron: Henderson & Venkatraman Missie Business governance Onderscheidende competenties ICT-visie ICT- governance ICT- competenties Organisatie- structuur Vaardigheden uitvoering Bedrijfs- processen ICT- architectuur Vaardigheden ICT-uitvoering ICT- processen Strategic Alignment Model Bedrijfsdomein ICT-domein Extern perspectief Intern perspectief 1 1 2 2 3 34 4 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

3 Bron: Henderson & Venkatraman Strategic Alignment Model Alignment perspectieven 1. Uitvoering van de bedrijfsstrategie 2. Transformatie door technologie 3. Benutting ICT-potentieel 4. Optimaliseren ICT-service © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

4 ICT-strategie: ‘impact’ én ‘alignment’ Omgeving Bedrijfsdomein Informatie(technologie) Informatiedomein Bedrijfsstrategie Informatie- strategie Bedrijfsinrichting Informatie- inrichting Wat? Hoe? Bron: Henderson, Venkatraman alignment impact © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

5 Impact: invloed ICT op de markt Aanbieders Afnemers Rivaliteit tussen bestaande concurrenten Substituut producten Nieuwe toetreders Porter: 5 concurrentiekrachten E-direct virtuele gemeenschappen kosten servicekwaliteit productflexibiliteit time to market nieuwe distributiekanalen ketenbeheersing toegevoegde diensten: expertise, alarmservice e.d Voorbeeld: verzekeraars © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

6 Invloed ICT op de markt: concurrentie Rivaliteit tussen bestaande concurrenten kosten servicekwaliteit produktflexibiliteit time to market Shared service centers Geautomatiseerde front offices Call centers Internet Klantbeeld online Doorlooptijd Status online Leverancierskoppeling CRM Workflowmanagement Extranet Produkt- en proces- componenten Modulaire architectuur/ objecttechnologie Snelle produkt- en procesaanpassing Assemblage-/ generatortechnologie Snelle systeem- ontwikkeling Modulaire architectuur/ objecttechnologie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

7 internet-startups infomediairs fin. portalen Rivaliteit tussen bestaande concurrenten Nieuwe toetreders Invloed ICT op de markt: toetreders Internet front-office Klantbeeld online Doorlooptijd Status online Leverancierskoppeling Produkt- en proces- componenten Kosten- en prijs- opbouw Shared service centers Produkt- en proces- componenten Internet CRM Workflowmanagement Extranet Modulaire architectuur/ objecttechnologie Financiële (produkt-) systemen Modulaire architectuur/ objecttechnologie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

8 leverancier verzekeraar intermediair klant Impact: invloed ICT op de bedrijfsketen Nieuwe distributiekanalen Extranet Intranet Internet Callcenter-technologie Ketenbeheersing/ -ondersteuning Extranet Multimedia Kennistechnologie Branche-ERP Workflowmanagement © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

9 Alignment: bedrijfsdoelen en -processen Filosofie Bedrijfsbehoeften topbusiness down driven ICT-prioriteiten Werkwijze missie / doelstelling (dominante factoren) CSF's sleutelprocessen ICT-prioriteiten © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

10 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Aantal klachten reduceren lnzicht koopgedrag Winstgevendheid verbeteren Kosten reduceren Distributie ontsluiten Leveringstijd reduceren Telling KSF'en Kwaliteit uitvoering processen Kritische processen Kwaliteit informatievoorziening Selecteren informatieprocessen Processen Voorbeeld (Distributeur van tijdschriften) KSF’en

11 654321654321 E D C B A relatief belang kwaliteit van uitvoering 8 12 13 3 16 9 14 1 5 19 2 11 7 17 6 10 18 15 4 Aanpakken Uitstellen Nader onderzoeken Procesprioriteiten © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

12 Business / ICT-alignment: hoe doe je het? Bron: Poels (dissertatie 2006) Interventies strategie technologie & structuur mensen sociale processen Business/ICT alignment Rendement op ICT Optimale set interventies Aanbrengen transparantie in IT-kosten Versterken macht vraagkant IT expliciet opnemen in strategieproces CIO aannemen of vervangen Invoeren IT-investeringsprocedures Opstellen van een informatiearchitectuur Stimuleren en initieren van experimenten © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

13 Elementen van de ICT-strategie Doelen & strategie Informatiebeleid Toepas- singen Projectenoverzicht Gege- vens Infra- structuur Organi- satie Blauwdruk © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

14 Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie ICT- strategie- vorming i n h o u d p r o c e s concepten modellen checklists voorbeelden stappen werkvormen beeldvorming analyse besluitvorming relaties Informatiebeleidsvorming: inhoud en proces © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 De managementparadox van Ciborra Bron: Bloem, van Doorn (2004) De zaken in de hand willen hebben De zaken in de hand willen hebben Op drift zijn Strategie Implementatie Compromissen marktkrachteninnovaties weerstandverrassingen Behoefte aan meer controle Behoefte aan meer controle © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

16 Kiezen aanpak Uitdiepen beïnvloedende factoren Uitwerken ICT-strategie Vaststellen ICT -migratieplan Scannen situatie Bepalen aanpak Afbakenen arena Huidige situatie Alignment met missie en doelen Externe Ontwikkelingen: Maatschappelijk ICT Business en markt Richtinggevend (ICT-beleid) Gedetailleerd (architectuur) Migratie- strategie Actie- programma Aanpak Assesment ICT-strategie Migratieplan Algemene aanpak ICT-strategievorming Bron: Twijnstra Gudde © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

17 ICT-beleidsvorming als leermodel acties/conditie s visie-ontwikkeling/ bijstelling ICT- aandachtsgebied en uitwerken visie op onderdelen investerings- voorstellen Vaststellen actieplan ICT-impact ICT-alignment CSF’s, sleutelprocessen ICT-economics Doorlooptijd: 2-3 maanden © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

18 Strategieproces: van visie naar actie !! speelveld en spelregels !! visievorming actie planning korte termijn © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam


Download ppt "De business discussie: strategie en ICT Dialoog tussen bedrijfs- leiding en IT Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google