De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ICT-infrastructuur discussie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ICT-infrastructuur discussie"— Transcript van de presentatie:

1 De ICT-infrastructuur discussie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT-strategie via de resource-based benadering: infrastructuur architectuur systeemintegratie Infrastructuur discussie Management & ICT Business discussie Economie discussie Organisatie discussie

2 Infrastructuur als managementinstrument
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Het vijfde perspectief in het Strategic Alignment Model Bedrijfsstrategie ICT-strategie Infrastructuur als enabler Bedrijfsstructuur ICT-structuur Bedrijfsdomein ICT-domein

3 De resource-based visie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam eindproducten capaciteit om te concurreren op prijs en prestatie capaciteit om nieuwe functionaliteiten (van producten voor klanten) te ontwikkelen (innovatie in product en proces) capaciteit om nieuwe kansen te creëren (kennis en vaardigheden) kernproducten/ kernprocessen kerncompetenties B e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r Bron : Prahalad

4 De resource-based visie en ICT
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam eindproducten capaciteit om te concurreren op prijs en prestatie capaciteit om nieuwe functionaliteiten (van producten voor klanten) te ontwikkelen (innovatie in product en proces) capaciteit om nieuwe kansen te creëren (kennis en vaardigheden) internettechnologie workflowmanagement datawarehouse callcenter- technologie kernproducten/ kernprocessen objectarchitectuur componenten assemblagetechnologie kerncompetenties kennistechnologie intranet groupware B e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r Bron : Prahalad

5 Waarom een ICT-infrastructuur ?
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Synergie benutten Doelsynergie: markt, distributiekanaal, product, proces Functionele synergie: IT-efficiency kosten kwaliteit, deskundigheid Organisatorische flexibiliteit Lange termijn: organisatiewijzigingen Korte termijn: slagvaardigheid Hefboomwerking Innovaties Kerncompetenties

6 specifieke applicaties generieke applicaties
Infrastructuur: samen delen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Systemen opgebouwd uit componenten op basis van de informatie-infrastructuur specifieke applicaties generieke applicaties Accelereren op de infrastructuur Benutten van opgebouwd vermogen Functie basisvoorzieningen IT-infrastructuur maatschappij branche bedrijf unit Bereik

7 De ontwikkeling van ICT-infrastructuur
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Gerijpte technologie ‘verdwijnt’ na verloop van tijd in de infrastructuur Generieke applicaties (primair proces) Generieke applicaties (werkplek) Database managementsystemen Computerplatforms en netwerken ICT-infrastructuur

8 Nieuwe regels voor IT-management
IT doesn’t matter © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Nieuwe regels voor IT-management Geef minder uit Moeilijker om concurrentievoordeel te bereiken Makkelijker om kostennadeel op te lopen Wees niet de eerste Wet van Moore: meer IT voor minder geld Minder risico dat het niet goed werkt Zoek naar zwakke plekken, niet naar kansen Afbreukrisico neemt toe door meer IT Bron: Carr, HBR May 2003

9 Slim benutten van ICT-infrastructuur
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Maak gebruik van de ‘onderliggende’ ICT-infrastructuur die niet (meer) concurrerend is Onderscheid je met (andere) ICT ‘on top of’ afdeling business unit onderneming bedrijfstak ICT-infrastructuur maatschappij

10 Implicaties voor ICT-strategie (1)
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT-infrastructuurstrategie Welke ICT is/wordt ‘concurrentieneutraal’ op maatschappelijk en bedrijfstakniveau? Welke producten/processen bepalen de identiteit genieten prioriteit dienen op de achtergrond zijn noodzakelijk? Managen op ‘operational excellence’: gebruik ‘proven technology’ gebruik geldende (de facto) standaards stuur op kosten investeer op basis van harde business cases infrastructureel?

11 Implicaties voor ICT-strategie (2)
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ICT-innovatiestrategie Business-met-IT innovaties In welke marktsegmenten zijn we echt onderscheidend? Welke productkenmerken zijn onderscheidend (voor de klant)? Welke processen bepalen de identiteit of genieten prioriteit? IT is zelden de enige ‘business driver’ Business en IT in samenhang managen (programma) Gebruik zoveel mogelijk ‘proven technology’ Borduur voort op de bestaande ICT-infrastructuur Stuur op ‘ondernemers-business cases’ Aandacht voor innovatieproces

12 Een visie op de ICT-infrastructuur
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Generieke services voor klantcontact Internet call center voice respons cards office support direct mail man’ment customer resource mining kennis- data Generieke services voor bedrijfsvoering Generieke services voor klantmanagement groupware workflow werkplek imaging Kern- gegevens Applicatie- componenten Basis-infrastructuur communicatie/computerplatforms Organisatie besluitvorming financiering beheer

13 Gelaagde ICT-infrastructuur
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Centrale coördinatie Locale IT voor bedrijfs- processen Business unit 1 Business unit 2 Locale IT voor bedrijfs- processen Locale IT voor bedrijfs- processen b.v. verkoop, orderverwerking, fin. admin., bedrijfsbesturing Concern- IT-infrastructuur b.v.PC/LAN, Intranet, , home page, klanten database, salarissysteem, corporate accounting Publieke infrastructuur b.v. Internet, electronisch warenhuis, telecoms, branchenetwerk Bron : Weill

14 concerninfrastructuur
Hoe komt de ICT-infrastructuur tot stand ? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam strategie- gestuurd business maxims strategische context IT maxims strategische intentie van het concern synergie tussen business units BU’s strategische intentie huidige strategie infrastructurele voorzieningen visie op concerninfrastructuur economie- gestuurd deals Bron : Weill

15 Waarom architectuur? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Vertaling van de businessdoelstellingen naar het ICT-domein Richting aangeven waarin zal worden gekoerst (‘baken’) Structuur geven aan de dingen die we doen door het speelveld af te bakenen: wat wel, wat niet complexiteit inzichtelijk te maken Basis voor vernieuwingsplannen Toetsingskader voor investeringen, projecten e.d. Basis voor afspraken: standaards, spelregels, kwaliteitseisen.

16 Wat is architectuur? Representatie Op verschillende momenten
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Representatie modellen, schema’s motiveringen, doelstellingen, beperkingen beleidsafspraken, standaards (richtlijnen) Op verschillende momenten ist en soll (1 jr., 3 jr., …) dynamisch transitieplannen

17 Vier basisarchitecturen
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Business visie Business architectuur businessmodel procesmodel organisatiemodel Informatie architectuur Infrastructuur architectuur functiemodel F Applicatie- model Gegevens- model Systemen- model Netwerk- model Implementatie architectuur Implementatiemodellen Software Middleware Oper.syst. Hardware Netwerken migratieplan

18 (Systeem)integratie: waarom en wat?
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Strategie/organisatiemodel Producten/markten Bedrijfsprocessen Applicaties/gegevens ICT-infrastructuur Middleware Computerplatforms Netwerken Financial holding Managementholding? BU’s / PMC’s Functionele structuur? Overlap producten en markten? Overlap in bedrijfsprocessen? Gemeenschappelijk gebruik zinvol/ mogelijk? Economies of scale? Economies of skills?

19 (Systeem)integratie: waarom en wat?
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Business/waarde- motieven Strategie/organisatiemodel Producten/markten Bedrijfsprocessen Applicaties/gegevens ICT-infrastructuur Middleware Computerplatforms Netwerken ICT/efficiency- motieven

20 Raamwerk voor ICT-integratiestrategie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Beide organisaties effectief? Nee Ja Preservatie Symbiose Nee Ja “Samen apart bijeen” “Communicerende vaten” Overlap in de bedrijfsprocessen? Eenzijdig invoegen Gelijkwaardige integratie “In je opnemen en afbouwen” “Volledig in elkaar opgaan” Bron: Batelaan,Veltman M&I, nr. 5, 2002

21 Raamwerk voor ICT-integratiestrategie
© Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam Beide organisaties effectief? Nee Ja Preservatie Symbiose Richting van de integratie? Horizontaal Verticaal Preservatie van informatiesystemen Voorwaartse integratie van informatiesystemen d.m.v interfacing Ketenintegratie van informatie- systemen d.m.v. interfacing Nee Ja Overlap in de bedrijfsprocessen? Eenzijdig invoegen Gelijkwaardige integratie Technische kwaliteit ICT leidende org.? Laag Hoog Technische kwaliteit ICT? Laag Een of beide hoog Preservatie van informatiesystemen Migratie naar de informatie- systemen van de leidende organisatie Technische kwaliteit Laag Hoog ICT leidende org.? Samen naar nieuw Migratie naar de informatiesystemen met de beste technische kwaliteit Migratie naar de informatiesystemen v.d.leidende org. Bron: Batelaan,Veltman M&I, nr. 5, 2002


Download ppt "De ICT-infrastructuur discussie"

Verwante presentaties


Ads door Google