De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ICT-infrastructuur discussie ICT-strategie via de resource-based benadering: infrastructuur architectuur systeemintegratie Infrastructuur discussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ICT-infrastructuur discussie ICT-strategie via de resource-based benadering: infrastructuur architectuur systeemintegratie Infrastructuur discussie."— Transcript van de presentatie:

1 De ICT-infrastructuur discussie ICT-strategie via de resource-based benadering: infrastructuur architectuur systeemintegratie Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

2 Infrastructuur als managementinstrument Bedrijfsstructuur ICT-structuur BedrijfsdomeinICT-domein BedrijfsstrategieICT-strategie Infrastructuur als enabler Het vijfde perspectief in het Strategic Alignment Model © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

3 kerncompetenties kernproducten/ kernprocessen eindproducten capaciteit om te concurreren op prijs en prestatie capaciteit om nieuwe functionaliteiten (van producten voor klanten) te ontwikkelen (innovatie in product en proces) capaciteit om nieuwe kansen te creëren (kennis en vaardigheden) Bron : Prahalad B e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r De resource-based visie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

4 kerncompetenties kernproducten/ kernprocessen eindproducten capaciteit om te concurreren op prijs en prestatie capaciteit om nieuwe functionaliteiten (van producten voor klanten) te ontwikkelen (innovatie in product en proces) capaciteit om nieuwe kansen te creëren (kennis en vaardigheden) Bron : Prahalad B e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r kennistechnologie intranet groupware objectarchitectuur componenten assemblagetechnologie internettechnologie workflowmanagement datawarehouse callcenter- technologie De resource-based visie en ICT © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

5 Waarom een ICT-infrastructuur ? Synergie benutten  Doelsynergie: markt, distributiekanaal, product, proces  Functionele synergie: IT-efficiency kosten kwaliteit, deskundigheid Organisatorische flexibiliteit  Lange termijn: organisatiewijzigingen  Korte termijn: slagvaardigheid Hefboomwerking  Innovaties  Kerncompetenties © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

6 IT-infrastructuur basisvoorzieningen generieke applicaties specifieke applicaties Systemen opgebouwd uit componenten op basis van de informatie-infrastructuur maatschappij branche bedrijf unit Bereik Functie Infrastructuur: samen delen Accelereren op de infrastructuur Benutten van opgebouwd vermogen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

7 De ontwikkeling van ICT-infrastructuur Generieke applicaties (werkplek) Database managementsystemen Computerplatforms en netwerken Generieke applicaties (primair proces) ICT-infrastructuur Gerijpte technologie ‘verdwijnt’ na verloop van tijd in de infrastructuur © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

8 Bron: Carr, HBR May 2003 IT doesn’t matter Nieuwe regels voor IT-management Geef minder uit Moeilijker om concurrentievoordeel te bereiken Makkelijker om kostennadeel op te lopen Wees niet de eerste Wet van Moore: meer IT voor minder geld Minder risico dat het niet goed werkt Zoek naar zwakke plekken, niet naar kansen Afbreukrisico neemt toe door meer IT © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

9 Slim benutten van ICT-infrastructuur afdeling business unit onderneming bedrijfstak ICT-infrastructuur maatschappij Maak gebruik van de ‘onderliggende’ ICT-infrastructuur die niet (meer) concurrerend is Onderscheid je met (andere) ICT ‘on top of’ © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

10 Implicaties voor ICT-strategie (1) ICT-infrastructuurstrategie Welke ICT is/wordt ‘concurrentieneutraal’ op maatschappelijk en bedrijfstakniveau? Welke producten/processen bepalen de identiteit genieten prioriteit dienen op de achtergrond zijn noodzakelijk? Managen op ‘operational excellence’: gebruik ‘proven technology’ gebruik geldende (de facto) standaards stuur op kosten investeer op basis van harde business cases infrastructureel? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

11 Implicaties voor ICT-strategie (2) ICT-innovatiestrategie Business-met-IT innovaties In welke marktsegmenten zijn we echt onderscheidend? Welke productkenmerken zijn onderscheidend (voor de klant)? Welke processen bepalen de identiteit of genieten prioriteit? IT is zelden de enige ‘business driver’ Business en IT in samenhang managen (programma) Gebruik zoveel mogelijk ‘proven technology’ Borduur voort op de bestaande ICT-infrastructuur Stuur op ‘ondernemers-business cases’ Aandacht voor innovatieproces © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

12 Een visie op de ICT-infrastructuur Generieke services voor klantcontact Internet call center voice respons cards office support direct mail Generieke services voor bedrijfsvoering Kern- gegevens Applicatie- componenten groupware workflow imaging werkplek Basis-infrastructuur communicatie/computerplatforms Organisatie besluitvorming financiering beheer Generieke services voor klantmanagement customer resource man’ment data mining kennis- man’ment © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

13 Locale IT voor bedrijfs- processen Locale IT voor bedrijfs- processen Publieke infrastructuur b.v. Internet, electronisch warenhuis, telecoms, branchenetwerk Concern- IT-infrastructuur b.v.PC/LAN, Intranet, e-mail, home page, klanten database, salarissysteem, corporate accounting Locale IT voor bedrijfs- processen Centrale coördinatie Business unit 1Business unit 2 b.v. verkoop, orderverwerking, fin. admin., bedrijfsbesturing Gelaagde ICT-infrastructuur Bron : Weill © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

14 strategische intentie van het concern synergie tussen business units strategische intentie huidige strategie strategische context BU’s business maxims IT maxims visie op concerninfrastructuur infrastructurele voorzieningen Hoe komt de ICT-infrastructuur tot stand ? Bron : Weill deals strategie- gestuurd economie- gestuurd © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 Waarom architectuur? Vertaling van de businessdoelstellingen naar het ICT-domein Richting aangeven waarin zal worden gekoerst (‘baken’) Structuur geven aan de dingen die we doen door het speelveld af te bakenen: wat wel, wat niet complexiteit inzichtelijk te maken Basis voor vernieuwingsplannen Toetsingskader voor investeringen, projecten e.d. Basis voor afspraken: standaards, spelregels, kwaliteitseisen. © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

16 Wat is architectuur? Representatie modellen, schema’s motiveringen, doelstellingen, beperkingen beleidsafspraken, standaards (richtlijnen) Op verschillende momenten ist en soll (1 jr., 3 jr., …) dynamisch transitieplannen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

17 Business visie Business architectuur businessmodelprocesmodelorganisatiemodel Informatie architectuurInfrastructuur architectuur F functiemodel Applicatie- model Gegevens- model Systemen- model Netwerk- model Implementatie architectuur Implementatiemodellen Software Middleware Oper.syst. Hardware Netwerken Vier basisarchitecturen migratieplan © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

18 (Systeem)integratie: waarom en wat? Strategie/organisatiemodel Producten/markten Bedrijfsprocessen Applicaties/gegevens ICT-infrastructuur Middleware Computerplatforms Netwerken Financial holding  Managementholding? BU’s / PMC’s  Functionele structuur? Overlap producten en markten? Overlap in bedrijfsprocessen? Gemeenschappelijk gebruik zinvol/ mogelijk? Economies of scale? Economies of skills? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

19 (Systeem)integratie: waarom en wat? Strategie/organisatiemodel Producten/markten Bedrijfsprocessen Applicaties/gegevens ICT-infrastructuur Middleware Computerplatforms Netwerken Business/waarde- motieven ICT/efficiency- motieven © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

20 Raamwerk voor ICT-integratiestrategie Beide organisaties effectief? Overlap in de bedrijfsprocessen? Nee Ja Nee Ja Preservatie Symbiose Gelijkwaardige integratie Eenzijdig invoegen “Samen apart bijeen”“Communicerende vaten” “Volledig in elkaar opgaan” “In je opnemen en afbouwen” Bron: Batelaan,Veltman M&I, nr. 5, 2002 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

21 Raamwerk voor ICT-integratiestrategie Bron: Batelaan,Veltman M&I, nr. 5, 2002 Beide organisaties effectief? Overlap in de bedrijfsprocessen? Nee Ja Nee Ja PreservatieSymbiose Gelijkwaardige integratieEenzijdig invoegen Richting van de integratie? Horizontaal Verticaal Voorwaartse integratie van informatiesystemen d.m.v interfacing Ketenintegratie van informatie- systemen d.m.v. interfacing Preservatie van informatiesystemen Technische kwaliteit ICT? Laag Een of beide hoog Samen naar nieuw Migratie naar de informatiesystemen met de beste technische kwaliteit Technische kwaliteit ICT leidende org.? Laag Hoog Technische kwaliteit ICT leidende org.? Laag Hoog Migratie naar de informatie- systemen van de leidende organisatie Migratie naar de informatiesystemen v.d.leidende org. Preservatie van informatiesystemen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam


Download ppt "De ICT-infrastructuur discussie ICT-strategie via de resource-based benadering: infrastructuur architectuur systeemintegratie Infrastructuur discussie."

Verwante presentaties


Ads door Google