De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: ICT-governance ICT inbedden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: ICT-governance ICT inbedden."— Transcript van de presentatie:

1 Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: ICT-governance ICT inbedden in organisatiestructuur en managementstijl © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

2 ICT-organisatie: discussiethema’s ICT-governance – business & economie discussie: integraal management – de (nieuwe) rol van de ICT-functie – omgaan met synergie: infrastructuur – beleid en diensten scheiden? – de taalverdeling (spelers), de spelregels en ‘het spel’ Sourcing – strategie – (kern)competenties – selectieve uitbesteding – inkoop- en regiefunctie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

3 Besluitvorming en overleg De formele structuur en procedures passend bij de overall business structuur / governance wie is gelegitimeerd? bv. holding vs. units / integraal management De (informele) gang van zaken in de praktijk wat zijn de bepalende businessfuncties? is er een dominante coalitie? waaraan wordt macht ontleend? bv. budget, rapportagelijn wat zijn de ‘voorkook’-gremia? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

4 ICT-governance: besturingsmodel directie BU IT- services IT-staf BU IT-staf Klant/ leverancier- relatie Portefeuille- houder IT - infra-services - specifieke services IT-inzet in business - strategie - operaties - visie op bus.dev. & IT - visie op IT-infrastructuur - IT planning & control - IT-continuïteit - visie op bus.dev. & IT - visie op IT-infrastructuur - IT planning & control - IT-continuïteit apart of niet ? Beleidscomité IT Raad van Toezicht IT-services Beleidsafspraken Omgangsregels © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

5 Bron: Poels, van Veen Nieuwe kerntaken van de ICT-functie ICT governance RegieArchitectuur Afspraken en spelregels over: - taken/verantwoordelijkheden ICT - infrastructurele voorzieningen - architectuur - budgettering/financiering - informatiebeveiliging Ontwerp en bewaking: - oplossingen o.b.v. standaardbouwstenen - applicaties en techniek Portfoliomanagement Dienstverlening op maat: - technische implementatie - beheer - serviceverlening - contractmanagement © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

6 Bron: Poels, van Veen ICT: schakelfunctie tussen business en leveranciers ICT governance RegieArchitectuur Ontwikkelen maatwerk Beheer pakketten Beheer infrastructuur Support/ helpdesk Opstellen businesscases Managen projecten Inrichten processen Rol CIO Service provider Manager/regisseur van resources Technology watcher (Innovation) facilitator © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

7 n Concern taken => concernbeleid – Synergie bevorderen: organiseren Informatie-Infrastructuur: wat, wie, hoe ? organiseren samenwerking: overleg, Management Development – Sturen (bedrijfs-) informatieplanning & control investeringen beoordelen / goedkeuren continuïteit bedrijfsvoering EDP-audit n Beleid = afspraken over vrijheden en verplichtingen (kaders en spelregels) directieven => dwingend: 'zo en niet anders' richtlijnen=> dringend: 'zo, tenzij....' aanbevelingen=> adviserend: 'dit heeft onze voorkeur' Corporate ICT-governance © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

8 De spelers Portefeuillehouder ICT unitmanager ICT- staf ICT- services de spelregels en ‘het spel’ © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

9 Wie beslist? 6 beslissingsstijlen Business monarchie IT monarchie Feodaal Federaal Duopolie Anarchie Topmanagement, als groep of individueel Ook: Exec. Committee of IT-council met CIO IT-management, als groep of individueel Management business units Een combinatie van topmanagement, IT-management, BU-managers, proceseigenaren IT-management en BU-managers of proceseigenaren Iedere individuele proceseigenaar of gebruiker Bron: Davenport, Gartner, 2002 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

10 Business monarchie IT monarchie Feodaal Federaal Duopolie Anarchie Onbekend Bron: Weill, 2004 IT principes IT infrastructuur IT-architectuur Business IT- strategie applicaties investeringen Input Besluit Stijl Domein Dominante beslissingsstijlen (in %) N= 256 23 landen 0 27 0 6 0 7 1 12 1 30 1 18 20 73 10 59 0 8 0 9 0 3 0 0 1 2 1 18 0 3 83 14 46 4 59 6 81 30 93 27 15 36 34 15 30 23 17 27 6 30 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

11 ICT besluitvorming in de praktijk n Langs de lijnen van het poldermodel n Langs de lijnen van strategic control n Langs de lijnen van financial control n Langs de lijnen van de informatie-infrastructuur n Langs de lijnen van het faciliteermodel n Langs de lijnen van de actuele beleidskwesties n Laissez faire Combinaties Volgtijdelijke variaties © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

12 Buy inContract out Preferred supplier Preferred contractor Stijl Scope Transactie Relatie Resource Resultaat Sourcing-opties Outsourcing © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

13 Overname van verantwoordelijkheid voor business en/of IT taken door een externe dienstverlener Lange termijn, zakelijke relatie Duidelijk omschreven speelveld Heldere gedragsregels en service levels Vaak met overname van assets en/of personeel Outsourcing volgens ‘de markt’ © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

14 Internal capabilities Market capabilities Sourcing governance Sourcing models Strategic goals Gap analysis Market and risk analysis Market engagement Management capabilities 5 dimensies van Strategic Sourcing Bron: Gartner © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 beheer van hulpmiddelen systeembouw en -beheer exploitatie van hulpmiddelen definitie en invoering van applicaties applicatie- en gegevensbeheer informatie- planning zelf doen uitbesteden Zelf doen of uitbesteden ? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

16 Make or buy: argumenten Uitbesteden, omdat… flexibiliteit kosten variabiliseren kostenbeheersing aandacht voor kerntaken externe expertise Uitbesteden, tenzij… geïntegreerd met primair proces directe beschikbaarheid noodzakelijk kennis van strategisch belang gevoelige informatie belangrijke spin-offs externe markt monopolistisch geen externe kennis alleen intern uitbesteden (bijvoorbeeld: service unit) * * * * * * © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

17 Bron: Booz/Allen/Hamilton, 2000 Een beslissingsmodel voor strategic outsourcing 1. Strategische prioriteit en risico 2. Markt- overwegingen 3. Interne versus externe competenties 4. Economische evaluatie 5. Vaardigheid om relatie te managen Geen competitieve externe opties Goede externe aanbieders aanwezig Interne competenties zijn beter In-house is goedkoper Vaardigheid afwezig Externe competenties zijn beter Extern is goedkoper Blijf marktontwik- kelingen volgen Monitior competen- ties van aanbieders Kijk naar opties kostenverlaging Ontwikkel vaardigheden Houdt de activiteit intern en ontwikkel competenties Besteed uit © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

18 Bron: Barthélemy, HMR 79/2001 (Verborgen) kosten van uitbesteden Tijd zoek- en contracteerkosten initiële overdrachtskosten aansturingskosten van de relatie overdrachtskosten na afloop relatie Start nadenken over uitbesteding Start uitbeste- dingsrelatie Verandering van IT-leverancier © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

19 0 maand9 maanden15 maanden36 maanden Verwachtingen eind gebruikers Intentie om te gaan uitbesteden Scoping, selectie, contract Transitie Eerste ervaringen en tegenvallers Reaiteitszin neemt de overhand SLA/contract discussies Informele heronderhandelingen beginnen Verwachtingscurve Bron: IJmker, M&I, 5/2001 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

20 Richtlijnen Eind gebruikers gemeenschap Cliënt Contract Representant Cliënt Demand Representant Cliënt Leverancier Oplossing/notificatie Procedures Processes Richtlijnen rapportage Bestuur Vragen/problem en Cliënt Business Representant Business IT strategie Lange termijn Business doelen Contract discussie-onderwerpen Escalatie Strategisch Tactisch Operatie rapportage IT strategie Potentiële nieuwe Business Algemeen contract mgt Escalatie Service Level mgt Change mgt Project mgt Escalatie Call/query/incident/problem mgt End user support Configuration mgt Systems op’s & support Software control & distr. Business Contract SLA rapportage Service eisen rapportage informeren rapportage wijzigingen rapportage Business drivers Vraag - DemandAanbod - Supply Service Delivery Manager Leverende Organisatie Contract Manager Client Manager Service Desk Vraag/aanbod-governance model Bron: Atos/Origin © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam


Download ppt "Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: ICT-governance ICT inbedden."

Verwante presentaties


Ads door Google