De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv."— Transcript van de presentatie:

1 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv

2 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Het koopproces 1.Product-en markttechnische fase –van probleemherkenning –via het opstellen van specificaties tot –het evalueren van de offertes 2.Commerciële fase –onderhandelingen met leveranciers –selectie van leveranciers –opstellen contract 3.Administratieve fase –orderbewaking –evaluatie en terugkoppeling

3 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv

4 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Koopsituaties Ongewijzigde heraankoop –grootste deel van de aankopen –gebruik van raamcontracten Gewijzigde heraankoop –veranderde situatie, dus herevaluatie –bijvoorbeeld door ontevredenheid met bestaande leverancier of komst van nieuwe alternatieven –sommige fasen van het koopproces overslaan Eerste aankoop –nieuwe situatie –alle fasen van het koopproces worden doorlopen

5 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Het koopcentrum Koopcentrum of Decision Making Unit: personen die betrokken zijn bij de koopbeslissing Verschillende rollen –initiator, koper, gebruiker, beïnvloeder, beslisser, gatekeeper –per rol andere koopmotieven –per rol ander communicatiegedrag Personen kunnen meerdere rollen vervullen

6 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Koopmotieven Koopmotieven kunnen per individu verschillen Rationele koopmotieven –economische levensduur, aangeboden onderhoudsdiensten Emotionele koopmotieven –behoefte aan status, persoonlijke relatie met de verkoper Koopbeslissingen van organisaties lijken vaak rationeel –in de praktijk is vaak slechts sprake van rationalisatie achteraf –emotionele koopmotieven spelen vaak een belangrijke rol

7 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Reactie op het koopcentrum Een leverancier dient: –alle betrokken personen te identificeren –de onderlinge rollen en machtsverhoudingen vast te stellen –de gehanteerde koopmotieven te identificeren –dit alles te vertalen in een geschikte verkoopbenadering Leveranciers gebruiken vaak een verkoopteam dat qua samenstelling en zwaarte overeenkomt met het koopcentrum

8 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Verschillende inkoop per situatie Niet iedere inkoopsituatie is hetzelfde –invloed van ingekochte product op het eindresultaat –inkooprisico Inkoopportfolio –routineproducten, hefboomproducten, knelpuntproducten en strategische producten –per soort product een andere inkoopstrategie –per soort product wellicht ook een ander soort inkoper

9 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv

10 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Make-or-buy beslissing (1) Een groot deel van de omzet wordt besteed aan inkoop (veelal zo’n 50%) Hierdoor is inkoop van groot belang en een bron van potentiële besparingen Bedrijven concentreren zich steeds meer op hun kernvaardigheden en besteden de rest uit: make-or- buy beslissing Twee soorten effecten: –korte termijn (kostenbesparing, hogere productkwaliteit, hogere flexibiliteit) –lange termijn (afhankelijkheid, verlies van vaardigheden)

11 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Make-or-buy beslissing (2) Een make-or-buy beslissing is het gevolg van een afweging tussen voor- en nadelen De uitkomst is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals: –beschikbaarheid van leveranciers –productiekosten –aanwezige capaciteit –risico’s –kapitaalkosten Tegenwoordig: make-buy-or-cooperate beslissing

12 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Efficiënter inkopen en e-procurement Corporate Purchasing Card –aankoop van dagelijkse benodigdheden –volgens vooraf gemaakte afspraken Uitbesteden van inkoop –aan gespecialiseerde inkoopbureaus –pakket producten of totale inkoop E-procurement –vooral voor producten van lage waarde die frequent worden aangekocht –verschillende vormen (van EDI tot virtuele leveranciersmarkt)

13 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv

14 Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Inkoop als strategische activiteit Kenmerken van strategische inkoop –uitbesteding van niet-kernactiviteiten –vermindering van het aantal leveranciers –ontwikkelen van hechtere relaties met leveranciers Consequenties voor –klant: inkoop komt hoger in de organisatie en contacten met andere bedrijfsfuncties worden gestimuleerd –inkoopfunctie: meer decentraal ingevuld met veel overleg met andere bedrijfsfuncties –inkopers: multidisciplinaire kennis en vaardigheden –marketingbeleid van de leverancier: klanten segmenteren naar inkooporiëntatie, meer account management


Download ppt "Business Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bvBusiness Marketing Management© 2008 Noordhoff Uitgevers bv."

Verwante presentaties


Ads door Google