De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De eerste liefde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De eerste liefde."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De eerste liefde

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de zending Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week zondag hoopt voor te gaan: 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur ds. J. van Langevelde uit Zierikzee

4 Mededelingen Biking-Diner Het inschrijvingstermijn voor de Biking-Diner, waarvan de opbrengt bestemd is voor de kerkverbouw, is verschoven naar 17 juli a.s. U kunt zich dus nog opgeven!! Voor verdere informatie zie Op ‘t Kerkepad.

5 Liturgie zondag 10 juli Mededelingen LvK. 428: 1, 4 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 45: 1 NB Wetslezing LvK. 473: 1, 10 Gebed Schriftlezing: Openb. 2: 1 - 7 Ps. 86: 4 NB Preek Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed * Ps. 73: 12 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK. 428: 1, 4

8 LvK. 428: 1 Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt, 't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint. Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminnenswaardig.

9 LvK. 428: 4 Wat zou ik nog treuren, als de Heer der vreugde, Jezus binnenschrijdt! Zij die God beminnen zullen vreugde winnen ook uit bitterheid. Of mij 't kwaad naar 't leven staat, toch zijt Gij ook in mijn lijden, Jezus, mijn verblijden.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 45: 1 NB

12 Met luider stem breng ik de koning hulde omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, mijn tong rept als een snel bestuurde pen van hem wiens gratie ik niet waardig ben! Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, de woorden van uw mond zijn vol bekoring, voor eeuwig en altoos door God bemind, zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

13 Wetslezing

14 LvK. 473: 1, 10

15 LvK. 473: 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

16 LvK. 473: 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Openb. 2: 1-7

19 Ps. 86: 4 NB

20 Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. Ps. 86: 4 NB

21 Schriftlezing: Openb. 2: 1-7 Tekst: Openb. 2: 1-7 m.n. vers 4 Zingen na de preek Ps. 116: 1, 3, 10 De eerste liefde

22 Schriftlezing: Openb. 2: 1-7 Tekst: Openb. 2: 1-7 m.n. vers 4 Zingen na de preek Ps. 116: 1, 3, 10 De eerste liefde 1.Hoe het was 2.Hoe het is 3.Hoe het worden moet

23 Ps. 116: 1, 3, 10

24 God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Ps. 116: 1

25 “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!” Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig; De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, En onze God ontfermt zich op 't gebed. Ps. 116: 3

26 Ik zal Uw naam met dankerkentenis Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. Ps. 116: 10

27 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

28 Dankgebed

29 Ps. 73: 12 * Staande

30 Ps. 73: 12 ’k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid. * Staande

31 Zegen * Staande

32 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De eerste liefde."

Verwante presentaties


Ads door Google